2. viyana kuşatması

  1. K

    II.Viyana Kuşatması

    İkinci Viyana Kuşatması 1683Prof Dr. Mehmet Maksud Macarların çoğu Katolik olup, sâdece orta Macaristan'dakiler Ortodoks idiler. Bu bölgeye hâkim olan Avusturyalılar, bu sayıları az olan Macarları Katolik yapmak, kendi dinlerine497 çevirmek istediler. Bunlar kabul etmeyince, beyleri ve bâzı...
Üst Alt