Arama sonuçlarınız

 1. I

  Dinde nakli esas almalı.

  İslam âlimleri buyuruyor ki: Fıkıh kitaplarına uymayan bilgiler yanlıştır. Bunlara bağlanmak caiz değildir. İslam bilgilerini öğrenmeden, bilmeden, âyet-i kerime veya hadis-i şerif okuyup da, bunlara kendi kafasına, kendi görüşüne göre mana verenlere İslam âlimi denmez. Ne kadar yaldızlı, parlak...
 2. I

  Mezhepsiz İb-i Teymiyye-Ebül'ulâ el Mevdûdî-1

  Hindistândaki dinde reformculardan, ingiliz câsûsu Ebül’ulâ el Mevdûdî iskoç masonu idi. (İslâmda ihyâ hareketleri) kitâbında, imâm-ı Gazâlîyi reformcu olarak tanıtıyor. Bu yüce imâm için, (Yunan mefkûresini, müslimânların kafalarındaki te’sîrini giderecek şeklde baltaladı. İslâmiyyeti...
 3. I

  Unutulmaz ithamlar

  Diyorlar ki: “Şu Boğaziçi Köprüsü’ne hayır diyenleri bir daha yaz!” Hayhay efendim. Sizi mi kıracağım?.. Kesip saklayınız ve günü geldiğinde bazılarının suratına çalınız!Mimarlar Odası: “Boğaziçi Köprüsü, Türkiye ve istanbul’un başına gelen en büyük felâkettir.” “Çevre yolu ve asma köprü...
 4. I

  Mürşid-i kâmil ne zaman ve niçin lâzım olur

  Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin en üstününe ve Onun temiz Âl ve Eshâbına bizden selâmlar ve duâlar olsun!Herşeyden önce istenilecek şey ve en çok aranılacak şey, Allahü teâlâya kavuşturan yolu bulmaktır. Fakat insan, önce dünya işlerine dalmış, birçok...
 5. I

  Mâ-sivâya köle olmaktan büsbütün kurtulmak

  Bütün nîmetleri gönderen Allahü teâlâya hamd ve şükür olsun ki, kendini arayanları sıkıntı ve üzüntü içinde tutmaktadır. Bu üzüntüyü vererek, kendinden başkası ile rahat etmekten kurtarmaktadır. Fakat, Ondan başka şeylere köle olmaktan büsbütün kurtulabilmek için, mutlak fenaya kavuşmak...
 6. I

  Din kitabı satmak

  Kâr amacıyla dini kitap satmak büyük günah olur. Dini eser, dine hizmet niyetiyle neşredilirse, ücret de geçinilecek kadar alınırsa günah olmaz. Geçinmek için, dini kitap yazıp satmak, dilenmekten daha büyük günahtır.Malını müşteriye gösterirken tüccarın Allah demesi, Kelime-i tevhid okuması...
 7. I

  Bid’at sâhiblerinin zararları, Eshâb-ı kirâmın büyüklüğü

  Ciğerleri yakan bu düşünce, uykumu kaçırdı her gün, ki, kimin âğûşuna düşdün, rü’yâda kimi gördün?İyi biliniz ki, bid’at sâhibi ile konuşmak, kâfirle arkadaşlık etmekden, katkat dahâ fenâdır. Yetmişiki dürlü bid’at sâhibi vardır. Bunların içinden en kötüsü, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi...
 8. I

  Kalbi, Allahü teâlâdan başka şeylerden kurtarmak

  Hak teâlâ, aşırı ve gerici olmakdan kurtarıp orta yolda bulundursun! Bu düâmızı, Peygamberlerin efendisi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhim minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ” kabûl buyursun! Bize ve size önce lâzım olan şey, kalbimizi Allahü teâlâdan başka şeylere bağlı...
 9. I

  Ehl-i sünnet vel cemâ’ate uymıyanlar, Cehennemden kurtulamıyacaktır

  Sonsuz kurtuluşa kavuşabilmek için, üç şey, muhakkak lâzımdır: İlm, amel, ihlâs. İlm de, iki kısmdır: Birisi yapılacak şeyleri öğrenmekdir ki, bunları öğreten ilme (Fıkh ilmi) denir. İkincisi, i’tikâd edilecek, kalb ile inanılacak şeylerin bilgisidir ki, bunları bildiren ilme (İlm-i kelâm)...
Üst Alt