Arama sonuçlarınız

 1. A

  Rehbersiz Olmaz

  Rehberi dinsiz ( mason ) olanın kalbi şirkten kurtulmaz.Hele hele aklına tapan ve bu noktada Ateistlerle ortak olanlar , ayetleri ve hadisleri aklına göre açıklamaya yeltenen ve EFednmizin bildirdiği mandan farklı manlar veren cahilleri rehber edinenler felaketin en büyüğüne tutulmuşlardır.
 2. A

  İnsanda herşeyin bulunması, onun dağılmasına sebep olmuştur.

  Bütün varlıklardan birer örnek, insanın yapısında vardır. İnsan, kendisinde bulunan her parçadan dolayı bütün varlıklara bağlanmıştır. Onda her varlıktan birer parça bulunması, onun herşeye bağlanmasına ve bunun sonucu olarak, Allahü teâlâdan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Çeşidli bağlılıkları...
 3. A

  Misyoner misiniz? yok değilim dersiniz...

  Sayın Bziya kardeşimin dediklerine katılıyorum , kendisine selam ve hürmetlerimi sunuyorum.Forumda bu konuda kafası karışanlara da hak veriyorum zira bir kaç gündür buralardayım , din kategorisi kendini fetva makamında gören Bziya kardeşimizn deyimi ile kendi aklına göre Kuran-ı Kerim-i...
 4. A

  Îtikatı, Ehl-i sünnet îtikatına göre düzeltmek lâzımdır

  Gençlik zamanını büyük nîmet bilmelidir !Elden geldiği kadar, bu zamanı, Allahü teâlânın râzı olduğu işleri yapmakla geçirmelidir !Bunun için de, herşeyden önce, îtikadı, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine göre düzeltmek lâzımdır. İkinci olarak fıkh bilgisini öğrenmeli ve işleri, bu...
 5. A

  Kur'an Yobazlarının HEZEYANLARI

  Kur'anı Kerimi kendi aklına göre yorumlayanlar ve Ehli sünnete aykırı mana verenler Kur'an yobazlarıdır , bu tesbitinize katılıyoruz efendim.Allahü Teala razı olsun.
 6. A

  Allahü teâlâyı hiçbir ân unutmamak nasıl olur , Ruh Maddesiz ve Mekansızdır

  Sayın mopsy'i her yolunu sapıtan cahil gibi Kur'anı kendi aklına göre anlama hatasına düşmüş bir cahil , Sayın ammarı masonların , din düşmanlarının tuzaklarına düşmüş bir cahil olarak tanımladım.Kafirler kafirlikleri saklamazlar fakat din kaftanını üstünden çıkarmayan Kur'an yobazı...
 7. A

  Dakikaları en lüzumlu şey ile kıymetlendirmek lâzımdır

  Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçtiği kullarına selâm olsun!Hadis-i şerifte, (Bir kimsenin iyi müslüman olduğu, lüzûmlu şeylerle uğraşıp, faydasız şeylerden uzaklaşması ile belli olur) buyuruldu.Bunun için, zamanları kıymetlendirmek lâzımdır. Böylece, faydasız, boş yere vakit öldürmekten...
 8. A

  Bir Üniversiteliye Cevap

  Ecrin bol olsun Bziya kardeşim.Hakikaten Arvasi Hazretlerinin karanlıklara ışık tutacak bir mektubu.Ahirette beraber oluruz inşallah , kişi sevdiği ile beraberdir müjdesince.Yâ Rabbi bizi sevdiklerin ile baraber eyle.Amin.
 9. A

  Peygamberler Günah İşler mi?

  Allahü Teala emeğinize kıyamete kadar bitmeyecek ecirler ihsan buyursun , niyeti halis olan bir hayır işlemeye niyet etse fakat nasip olmasa dahi hak katınca ecri vardır.
 10. A

  Peygamberler Günah İşler mi?

  Sayın Apollionus ; Ehli sünnet müslümanlar her zaman her yerde konu din olunca aynı şeyi söylerler.Çünkü doğru tektir.Din konusu bireyden bireye değişmez.Din beşeri görüş ve düşünce değildir.İlahi bir sistemdir.Ehli sünnet yolunun yolcuları olarak aynı gemide bulundupum kardeşlerime ...
 11. A

  Peygamberler Günah İşler mi?

  Syn Bursalı ; haddinizi aştınız ... yakışmadı , etik olmadı ...Sizinle hasbihalim bitmiştir.Çırpınmanın fayda vermeyeceği ahirette halinize acıyorum sadece ...Size son sözüm , Ehli sünnete uymadıkça kurtuluşunuz mümkün değildir.
 12. A

  Peygamberler Günah İşler mi?

  Sayın bursalı ; Bziya kardeşimizin yokluğunda biz cevabınızı verelim.Öncelikle yaramaz çocuklar gibi dersi kaynatan söylemlerinizden ötürü sizi kınıyorum.Ayıp ediyorsunuz bu kadar ucuz yollara tevessül edip halinize güldürmeyiniz.Forumdaşlarımız itibarınıza zeval getirir sonra.Neyse ...
 13. A

  örümcek kafa

  Nahl 44. Ayetinin Gerçek manasını merak eden kardeşlerimiz linke müracat edebilirler.Bu ayeye iman edip bizleri ve dillerimizi bu ayete karşı durmaktan muhafaza buyursun.Amin.
 14. A

  Allahü teâlâyı hiçbir ân unutmamak nasıl olur , Ruh Maddesiz ve Mekansızdır

  İnsanın ruhu, bu gördüğümüz ceset ile birleşmeden önce, terakkî edemez, ilerliyemezdi. Kendine mahsûs makamda, derecede bağlı ve mahbûs gibi idi. Fakat, bu cesede indikten sonra, yükselebilmek hâssası ve kuvveti ona verilmiştir. Bu hâssası, onu melekten üstün ve şerefli yapmıştır. Allahü teâlâ...
 15. A

  örümcek kafa

  Allahü Teala hazretleri Nahl 44 .ayetine iman edenleri , Kur'anı Kerimi aklına göre tevil edip yolunu sapıtmaktan muhafaza buyursun.Buyurun işte ayetleri aklına göre tevil edenlerin içinde olduğu durum...Oysa Efendimize tâbi olduklarını ve onun dinine iman edip müslüman olduklarını...
 16. A

  Bütün varlığımızla Allahü teâlâya dönmek lâzımdır

  Hak teâlâ, bu alçak dünyayı gözünüze aşağı ve değersiz göstersin. Kalb aynanızı, âhıretin güzel cemâli ile süslesin! Bu duâmızı, mîraç gecesi, kendisinden gözü hiç ayrılmayan, tertemiz Peygamberi hurmetine kabûl buyursun! Amin.Sevenlerimize ve iyi gözle bakanlarımıza tavsiyemiz şudur: Bütün...
 17. A

  Peygamberler Günah İşler mi?

  Son sözü , Sayın Bziya söylemiş Allahü Teala razı olsun kendisinden.Başka söze ne hacet efendim.
 18. A

  Peygamberler Günah İşler mi?

  Syn Bursalı ; öncelikke kandırmak yakıştırmanız size yakışmadı.Estağfurullah , kimseyi kandırmak gibi bir niyetimiz yoktur.Öncelikle Ehli Sünnet Uleması , alimi vs. kime denir , Efendimiz aleyhisselam'ın Sünnetine sadık , O'ndan öğrendiklerini nakledenlere denir.Rehberi Hz. Muhammed...
 19. A

  Peygamberler Günah İşler mi?

  Syn : Bursalı yanlış değerlendiriyorsunuz..Kur'anı Kerimi Efendimizden işittikleri şekilde toplayan da , Kitap haline getiren de Ehli sünnet Ulemasıdır ( Eshabı kiram , Tabiin , Tebe-i Tabiin ) Açıklamalarını yani asıl gerçek tefsirlerini de kitaplara geçiren aynı Ehli sünnet ulemasıdır...
 20. A

  Peygamberler Günah İşler mi?

  Kur'anı Kerimin sadece Ehli sünnet ulemasına indiğini yazmadık.Kur'anı Kerim bütün insanlığa gönderilmiştir ,fakat açıklama yetkisi Efendimizdedir.Başkası doğru açıklayamaz.Ehli sünnet uleması Kur'anı Kerimin gerçek manasını Efendimizden öğrenerek kendi akıllarından bir hüküm eklemeden...
Üst Alt