Arama sonuçlarınız

 1. N

  Günah işleyenin orucu

  Sual: Bazıları, (Namaz kılmayan, içki içen, açık gezen veya başka günah işleyen, boşuna oruç tutmamalı) diyorlar. Bu söz doğru mudur?CEVAP: Hayır, dine aykırıdır. Birkaç günah işleyenin, diğer günahları da yapması gerekmez. Hem oruç tutup hem de günah işleyen kimse, oruç tutmakla hâsıl olan...
 2. N

  Nefsini tanıyan, Rabbini bulur...

  Dünyâ lezzetleri nefsin arzûlarıdır. İnsânın, Allahü teâlâyı tanımasına mâni olan en kuvvetli düşman, nefsin arzûlarıdır. Bu arzûlar bitmez ve tükenmez. Nefis, dünyâ zevklerine, lezzetlerine düşkün olduğu için, bunların iyi, kötü, faydalı, zararlı olduklarını düşünmez. Arzûları, İslâmiyyetin...
 3. N

  En büyük zarar, sevaptan mahrum kalmaktır...

  Mehmed Ma’sum hazretleri; "Mü’minin en büyük zararı, sevaptan mahrum kalmasıdır. Birisi sizi yemeğe davet etse, oraya sadece karnınızı doyurmak için giderseniz, hiç sevap alamazsınız, kaybedersiniz. Fakat mü’min kardeşimin davetine icabet etmek sünnet diye niyet ederseniz, sevap kazanırsınız"...
 4. N

  “Rabbim bana münakaşayı men etti!”

  Münakaşanın sebebi kişinin kendisini karşısındakinden üstün görmektir. Kendini karşısındakinden üstün görmek ise kibirdir. Kibir ise kötü huylardandır. Dolayısıyla münakaşa güzel ahlakın zıddıdır. Halbuki müslüman güzel ahlaklı olmalıdır. Hadis-i şerifte, “Mallarınızla herkesi memnun...
 5. N

  Valentine’s day (Sevgililer günü)

  Sual: Valentine’s day denilen sevgililer gününü kutlamakta ve hediye alıp vermekte sakınca var mıdır?CEVAP Anneler, babalar günü gibi bir âdettir, sakıncası yoktur. Ancak günümüzde, sevgili denince gayri meşru olan sevgi kastediliyor. Bu ise asla caiz olmaz, haram olan şey kutlanmaz. Âdette...
 6. N

  Başarılı iletişim için...

  Sual: Herkesle başarılı bir iletişim kurmak için, ne yapmalı?CEVAP: İslam ahlâkına uymalı. Buna uymadan sağlanan iletişim, karşılıklı menfaate dayanır. Yani, hep almaya dayanır. Hâlbuki dinimiz alma değil, verme dinidir. Müslüman almak için değil, vermek için çırpınır. Menfaat [çıkar] üzerine...
 7. N

  Sıkıntılı işin sonu selâmettir...

  Bir iş, ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa, o kadar uzun ömürlü olur. Peygamber efendimiz; “En çok sıkıntıyı ben çektim!” buyuruyor. O hâlde, hak olan dini de, kıyamete kadar sürecektir.•Âdem aleyhisselâm, kupkuru bir dünyaya geldi, yıllarca sıkıntı çekti. Sonra, iki evlâdından biri, diğerini...
 8. N

  Mucizelerin en büyüğü...

  Muhammed aleyhisselam efendimizin mucizelerinin en büyüğü Kur’an-ı kerimdir. Bugüne kadar gelen bütün şairler, edebiyatçılar, Kur’an-ı kerimin nazmında ve manasında aciz ve hayran kalmışlardır. Bir âyetin benzerini söyleyememişlerdir. İ’cazı ve belagati insan sözüne benzemiyor. Yani, bir...
 9. N

  İnsan, tercih ettiğine kavuşur...

  İnsanların bütün işlerini, hareketlerini yaratan Allahü teâlâdır. Kulların, istekli işlerini yaratması için, kullarında seçmek, dilemek gücü yaratmış ve bunları, işleri yaratmasına sebep kılmıştır.[/B] Kul, bir iş yapmayı dileyince, Allahü teâlâ da o işi irâde ederse yaratır. Kul tercih etmez ve...
 10. N

  Her yüz senede bir....

  ]Her yüz senede bir dünyanın nüfusu değişir, yani yaşayanlar ölür, yenileri dünyaya gelir. [/B]Yüz senede bir, cemiyet yok olur, yani değişir. Bir zamanlar başkalarının malı olan şeyleri şimdi biz kullanıyoruz, bizden sonra da başkaları kullanacak.Bir otele gidiyorsunuz, çıkarken diyorsunuz...
 11. N

  Dinini öğrenmeli ve öğretmeli...

  Bir Müslümanın, farzları, harâmları, ehl-i sünnet i’tikâdını öğrenmesi ve hanımına, çocuklarına öğretmesi farzdır.Hadîs-i şerîfte; (Bir sâat ilim öğrenmek veyâ öğretmek, sabâha kadar ibâdet etmekten dahâ sevâptır) buyuruldu. Öğrenmesi farz veyâ vâcib olan fıkıh bilgilerini öğrenmemek fısktır...
 12. N

  Rehbersiz Olmaz

  Hikmet ehli bir zat buyuruyor ki:Eğer bir insanın terbiye edicisi olmazsa, terbiye nedir bilmez. Bir hayvan evcilleştirilmezse evcil hayvan olmaz. İnsan kendi kendine güzel ahlâklı olamaz. Güzel ahlâkın ne olduğunu bilmez ki, olabilsin. Meselâ Araplar vahşet içerisinde yaşıyorlardı. O vahşet...
 13. N

  Doğru sebep, doğru netice...

  Her şeyi yaratan, var eden Allahü teâlâdır. Yalnız bu dünyânın ve dünyâ işlerinin düzgün olması için, her şeyin yaratılmasını sebeplere bağlamıştır. Bir şeyin yaratılmasını isteyen, o şeyin sebebini kullanır. Sebeplerin çoğu, düşünmekle, tecrübe ile, hesâpla bulunacak şeylerdir. Bir şeyin sebebi...
 14. N

  Ahirete götürebildiğimiz nedir?

  Evliyanın meşhurlarından Ahmet Kuseyri hazretleri "rahmetullahi aleyh", bir gün sevdiklerine; - Kardeşlerim, insan ahirete giderken malını da birlikte götürebiliyor mu? diye sordu.Cevaben, - Hayır efendim, dediler.Çoluk çocuğunu götürebiliyor mu? Hayır efendim.- Peki ne götürüyor...
 15. N

  Güzel Ahlâk Nedir? Faydaları Nelerdir?

  Güzel ahlâk, ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilen iyi huylardır.Dînimiz iyi huylar edinmemizi, kötü huylardan kaçınmamızı emretmektedir. Yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberimizi överken, (Gerçekte sen, büyük bir ahlâk üzeresin) buyurmaktadır. İyi insan, güzel...
 16. N

  “Öyle bir dost seçmeliyim ki...”

  Sâdık dost, arkadaş aramalı, böyle bir dost bulunca da ona gereken hürmeti, saygıyı göstermeli, kıymetini bilmeli, hizmette kusûr etmemelidir...İnsan, kendisine, dünya ve âhiret zararlarından koruyacak iyi bir arkadaş, dost seçmelidir. Böyle bir dost bulunca da, onun kıymetini bilmeli...
 17. N

  Hangi kitaba itibar edilir?

  Sual: Bir din kitabına itibar edebilmek için, mutlaka önceki asırlarda yazılmış kitaplardan, nakli esas alması mı gerekir? Bu kitaplarla günümüzde yazılanların farkı ne?CEVAPII. Abdülhamit Han’ın tahttan indirilmesiyle, din işlerine de fesat karıştı. İttihatçı olan din cahilleri ve masonlar...
 18. N

  Yarın Aşure Günü

  Sual: Aşure günü ve gecesinin önemi nedir?CEVAP:Muharrem ayının onuncu günü yani yarın, Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesi yani bu gecedir.Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir...
 19. N

  İmam-ı Gazâlî (Rahmetullahi aleyh)

  Evliyânın büyüklerinden ve İslâm âlimlerinin en meşhûrlarından. İsmi, Muhammed bin Muhammed; künyesi, Ebû Hâmid; lakabı Hüccetü'l-İslâm ve Zeynüddîn'dir. Tûsî ve Gazâlî diye de meşhûr olmuştur. 1058 (H.450) senesinde İran'ın Tûs şehrinde doğdu. 1111 (H.505) senesinde Tûs'ta vefât etti. Kabri...
 20. N

  Işık olmazsa, göz göremez...

  Aklı olmayana deli, aklını kullanmayana sefîh, aklı az olana da ahmak denmektedir. Yalnız aklına uyup, ona güvenen, aklın ermediği şeylerde yanılan kimseye, felsefeci, aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği, yanıldığı yerlerde ise, Kur‘ân-ı kerîmin ışığı altında akla doğruyu gösteren...
Üst Alt