Arama sonuçlarınız

 1. B

  Kitab-ı mukaddeste Ahmed ismi / İncillerin değiştirilmesi

  Sual: Peygamber efendimizin isminin, mukaddes kitaplar dedikleri Tevrat ve İncil’de geçtiği, Kur'anı kerimde bildirilmiş midir?CEVAPEvet, bildirilmiştir. Allahü teâlâ, bütün din kitaplarında, (bir son Peygamberin geleceğini) ve bu son Peygamberin insanları en doğru yola, hidayet yoluna...
 2. B

  Kardavi’nin çağdaş fetvaları

  Sual: Kardavi, Katar TV’deki konuşmalarını kitap halinde neşretmiş. Adına da Fetava-i Muasire [Çağdaş, Asrî Fetvalar] demiş. Bu kitap uygun mudur?CEVAPKesinlikle uygun değildir. Kardavi, (Kimseyi taklid etmiyorum) diyor, yani (Dört mezhepten birine uymam) diyor. Bu, ben mezhepsizim demenin...
 3. B

  Mümin neşeli olur

  Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:Mümin, mümine şifadır. Hastanın en büyük ihtiyacı, bir mümini görmektir.Âlimin kıymetini âlim, müminin kıymetini de mümin anlar. İman o kadar kıymetli ki, Allahü teâlâ bu imanın mükâfatını dünyada vermiyor. Zira dünya imanın karşılığı olacak nimete, alt yapı...
 4. B

  Nafaka nedir?

  Sual: Nafaka ne demektir? Neler nafaka sınıfına girer?CEVAPNafaka, insanın yaşayabilmesi için gerekli şey demektir. Bu da, yiyecek, giyecek ve evdir. Yani mutfak masrafı, ev kirası, giyim ve ev eşyası masrafıdır. Bu masraflar, zamana, hâle, örf ve âdete göre değişir. (Nikâye)Hanımın...
 5. B

  Çocuk aldırmak

  Sual: S. Ebediyye’de, dört aylık olmamış çocuğu, din bilgisi verememek, İslam terbiyesiyle yetiştirememek korkusuyla aldırmanın caiz olduğu bildirilirken, İslam Ahlakı kitabında, Fetava-yı Hindiyye’den naklen, bir şart bildirilmeden, dört aydan önce aldırmanın caiz olduğu bildiriliyor. Bu iki...
 6. B

  İşitenlere selam

  Sual: Hadis-i şerifte, kabirdeki ölülere, (Esselâmü aleyküm, yâ ehle dar-il kavm-il-mü’minîn! İnnâ inşâallahü an karibîn biküm lâhikûn) diye selam verilmesi emredildiğine göre, işitmeyen ölülere selam verilmesi niye emrediliyor? Niye (Biz de size kavuşacağız) diye, duymayanlara hitap ediliyor...
 7. B

  Sultan Abdulhamit Han Hazretleri 37 yıl önce tahmin etmiş

  Kaynak: Bugün / Tarih/Saat: 06 Haziran 2010 Pazar, 12:06:47908'de Meşrutiyet'ten sonra Filistin'e Yahudi göçü bir anda yoğunlaştı. İkinci Abdülhamid gelecekte neler olabileceğini anladığı için Filistin'e Yahudi göçünü engellemek için her şeyi yapmıştı.İngiltere 19. yüzyılın ortalarına doğru...
 8. B

  Saygı ve dua ifadeleri

  Sual: Aşağıdaki ifadelerin anlamları nedir? Kimler için kullanılır?CEVAPAnlamları ve kimler için kullanıldığı karşılarına yazılmıştır:Hazret: Saygı ifadesi olarak, Allahü teâlâ, Peygamberler ve âlimler için kullanılır. Hak teâlâ hazretleri, Hazret-i Âdem, imam-ı azam hazretleri, Hazret-i...
 9. B

  Küfür bulaşığı

  Sual: Küfür bulaşığı ne demek, küfre sebep olacağı bildirilen işleri yapan kâfir olmuyor mu?CEVAPBu hususta, İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Cehennemde sonsuz olarak yanmak, küfrün karşılığıdır. Bir kimse, imanı varken, kâfirlerin ibadetlerine, bayramlarına kıymet verirse...
 10. B

  Modern müceddid

  Sual: Bazı kimseler için, (Post modern dönem müceddidi, reformcu, dini yeniden yorumlayıp modern hayata uyduran) gibi tabirler kullanılıyor. Dini yeniden yorumlamak, modern hayata uydurmak ne demektir? CEVAP Modern hayattan kasıt ne? Avrupa tarzı, ahlak ve namus tanımayan bir hayat yaşamak...
 11. B

  Aklı bırakmak

  Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:Din büyükleri bazı şeyleri örnekle anlatırlar, çünkü söz unutulabilir, ama örneğin unutulması biraz zordur. Bir örnek:Hava soğuyunca, leylekler sıcak memleketlere gitmek için yol hazırlığına başlamışlar. Bir kaplumbağa onlara demiş ki:— Ne olur, beni de...
 12. B

  Hoparlörden çıkan ses

  Sual: Telefonla boşamak, yemin etmek, vekâlet vermek gibi şeyler geçerli oluyor da, aynı ses ve nakil olması sebebiyle niçin namazda hoparlördeki ses imamın sesi olmuyor?CEVAPTelefonda, radyoda ve hoparlörde, hem söyleyenin sesi var, hem de elektrikle mıknatısın hâsıl ettiği metalik ses var...
 13. B

  Söze mi bakılır , söyleyene mi?

  (Bir sözü söyleyene değil, söylenen o söze bakılır. Söz doğru ise kim söylerse söylesin kabul edilir) sözü doğru mudur?İstisnalar hariç, bu sözü genelde mezhepsizler söylüyor. Allah vardır, Cennet ve Cehennem vardır gibi herkesin bildiği meşhur bilgiler hariç, bir sözün doğru olup olmadığını...
 14. B

  Cennete açılan tek kapı

  Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:Allahü teâlâ kendisine kavuşturacak, Cennete girilecek, tek açık kapı bırakmıştır. Bu tek kapı, Peygamber efendimizin mübarek kalbidir. Peygamberler dâhil herkes bu kapıdan geçmedikçe Allahü teâlâya kavuşamaz. Onun Peygamberliğini kabul etmeyen, kim olursa...
 15. B

  Kibir ve ucub

  Sual: Kibirle ucub birbirine çok benziyor. Birinin diğerinden farkı nedir?CEVAPKibir, kendini başkasından üstün göstermek, ucub ise, kusurlarını görmeyip, ibadet ettiği için kendini ve ibadetlerini beğenmek, başkasından kendini üstün bilmektir. Buna egoizm de denir. Hiç kimsenin bulunmadığı...
 16. B

  Yarın belli değildir

  İnsanın yarını değil, beş dakika, hatta bir saniye sonrası bile belli değildir. Her şeyden önce, her an, Allahü teâlânın varlığına muhtacız. İnsana en lüzumlu şey havadır, fakat Allahü teâlânın kudreti her an lazımdır. Yani o, havadan da daha mühimdir. Her an, hayatta kalabilmek için şarttır...
 17. B

  Akrabayı ziyaret

  Sual: Bir arkadaşı veya bir akrabayı ziyarette, salih olup olmaması önemli midir? CEVAP: Fasık olan, günah işlememize sebep olacak akrabayı ziyaret etmek gerekmez, fakat salih olan akrabayı ziyaret etmek gerekir. Yakınlarından münasebeti kesmek büyük günahtır. Erkek ve kadın zi rahm-i mahrem...
 18. B

  Hayhuy ve hayhay / Çalgılı zikir küfürdür , dinden çıkmaya sebeptir

  Sual: Bazı kitaplarda, (Çalgı aletleriyle hayhuy etmek zikir değildir) deniyor. Birisine şunu yapar mısın denince, isteyerek, seve seve anlamında (hayhay) deniyor. (Haydan geldi, huya gitti) de deniyor. Böyle söylemekle, Allah’ın hay ismiyle alay edilmiş olmuyor mu?CEVAPHayhuy, Farsça bir...
 19. B

  Beşerin bedene olan ihtiyacı

  Beden, kalbin ülkesidir. Bu ülkede kalbin çeşit çeşit askerleri vardır. Ayet-i kerimede, «Senin Rabbinin askerlerini, O’ndan başkası bilmez» , buyuruldu. Kalb âhiret için yaratılmıştır. Onun işi, saadeti [mutluluğu] aramaktır. Allahü Teâlâ'yı tanımak, bilmek ise, Allahü Teâlâ'nın yarattıklarını...
 20. B

  Âlimler de insandır demek

  Sual: Dinde, din kitaplarından nakli esas almak yanlıştır. Âlimler de insan, biz de insanız. Niye onlardan nakli esas alalım ki?CEVAP Bu söz, mezhepsizlerin çok kullandığı bir ifadedir. İnsan denince, cahili de, âlimi de, kâfir de anlaşılır. Her Müslüman, hatta Peygamber efendimiz de insandır...
Üst Alt