• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Arama sonuçlarınız

 1. T

  Evrim niçin yanlış?

  EVRİM NİÇİN YANLIŞ Her şeyden önce evrim pozitif bilimin gözlem ve deneylerle sınanma şartına uymaz. Evrimcilerimiz evrimin çok uzun süreçlere ihtiyaç duyduğunu gerekçe göstererek bu yaşamsal sorunu çözmüş kabul ederler. Gerçekte zaman içinde canlılarda gözlenen değişimler evrim değil canlı...
 2. T

  Tersinim Gerçeği

  TERSİNİM GERÇEĞİ Ateizmin yan ürünü olan Materyalizm her şeyin maddesel bir karşılığının olduğu maddeye indirgenebileceği mantığını temel almış nice bin yıllardan beri bilimi etkileyen felsefelerin başında gelir. Materyalizmin Tanrı tanımazlar tarafından sahiplenilerek bilimin Tanrının...
 3. T

  Maymunsu - İnsan Kromozom Sayı Farklılığı Sorunu

  Türlerden türler geçişte doğal yollarsan aşılması mümkün olmayan pek çok biyolojik engel vardır. Bunlardan birisi kromozom sayı farklılıklarıdır. Sevgili evrimcilerimiz bu önemli sorunu bilmezden görmezden gelirler. Bir kaç mantık çıkarımıyla hallettik zannederler. Fakat gerçekte hiçbir şey...
 4. T

  Big Bang mı? Genişim evresi mi?

  Ateist materyalist felsefenin güdümlü bilimi evrenin kütlesiz bir enerji zerresinin patlamasıyla başladığını iddia eder. Varsayılan bu patlamaya BİG BANG denillir. Tersinimin bu konuda ilginç bir teorisi vardır. Pek çok kanıt tarafından desteklendiğinden diğer teorilere göre gerçeğe daha...
 5. T

  Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı?

  TAVUK MU YUMURTADAN YUMURTA MI TAVUKTAN ÇIKTI? Sevgili evrimcilerimize klasik bir soru sormak istiyorum. Bu sorunun akla mantığa uygun cevabı evrimi ters yüz edecek kadar önemlidir. sorumuz: Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı? Tavuk yumurtadan çıktı cevabı akılcı ve mantıklı...
 6. T

  Evrim öngörülerine cevaplar

  EVRİM ÖNGÖRÜLERİNE CEVAPLAR. 1)-Bir yapının neslini devam ettirebilen canlı olak nitelenebilmesi için en azından korunma svunma bağışıklık çevreye uyum sistem ve mekanizmalarına - beslenme sistem ve mekanizmalarına - üreme sistem ve mekanizmalarına EKSİKSİZ sahip olmak zorundadır. Bu nedenle...
 7. T

  İnsanlar Evrildi mi?

  İÇİNDEKİLER İnsanlarla Hayvanlar Arasındaki benzerlikler ve Farklılıklar İnsanlarla Primatlar Arasındaki Farklılıklar Benzeşimler Evrime Kanıt mı? Teoriye Göre İnsanın Evrimi Şeması Australopithecus Homo habilis Homo erectus Homo sapiens- homo sapiens sapiens SAYFA-2 İnsanın evrimi...
 8. T

  Varoluşun Temeli = Madde ve Evren

  ÇİNDEKİLER Evren nedir? Ne değildir. Bilimin ışığında evren Evrendeki İnce Ayarlar Güneş Sistemi Güneş Güneş Işığının Özel Oluşu Güne Işığı ve Fotosentez Klorofil ve Güneş Işığı SAYFA-2 Güneş Işığı ve Göz Bir Büyük Bütün'ün Var Olduğu Gerçeği Evrensel Kanunlar Maddenin Sakımı Kanunu...
 9. T

  Tersinim Teorisinin Kurgulama Yöntemleri

  Evrimleşen tek şey bilimdir. Tersinim Teorisinin Kurgulama Yöntemleri Öncelikle şunu belirtelim ki Tersinim Teorisi pozitif bilimi temel alır. Akıl mantık ve bilim dışı verilerden uzak durmaya çalışır. Uzak durmaya çalışır ama insan aklının bir algılama sınırının da olduğunu da...
 10. T

  Maddenin Sakımı Kanunu Bir Büyük Bütün’ün Varlığını Kanıtlar.

  -Evrimleşen Tek Şey Bilimdir.- Maddenin Sakımı Kanunu Bir Büyük Bütün’ün Varlığını Kanıtlar. İnsanoğlu var edildiği ve düşünmeye başladığı ilk anlardan itibaren yaratılışı merak etmiştir. Bu merak önce; ben neden, nasıl, niçin var edildim şeklinde...
 11. T

  Dünyada Görülen İlk Çok Hücreli Canlılar =Kambriyen Dönemi Canlıları=

  Evrimleşen Tek Şey Bilimdir. Dünyada Görülen İlk Çok Hücreli Canlılar =Kambriyen Dönemi Canlıları= Dünyanın çeşitli katmanlarında bakterilerden bitkilere, bitkilerden böceklere, böceklerden kuşlara, kuşlardan evrimleşmiş en mükemmel canlı zannedilen...
 12. T

  Evrim Teorisinin Sakat Mantığı

  Bir Deli Bir Kuyuya Bir Taş Atar, Kırk Akıllı Çıkaramaz (Atasözü) EVRİM TEORİSİNİN SAKAT MANTIĞI Taraftarları evrim teorisine taassup sahibi dindarların dinlerine bağlı oldukları gibi körü körüne bağlıdırlar. Bütün olumsuz bulgulara rağmen gerçekliği konusunda en küçük bir şüphe...
 13. T

  Yaşamın En Gizemli ve Muhteşem Oluşumu=DNA Nolekülü

  YAŞAMIN EN GİZEMLİ VE MUHTEŞEM OLUŞUMU=DNA MOLEKÜLÜ Johann Gregor Mendel kalıtımla ilgili yaptığı çalışmaların sonucunda henüz kromozom ve genlerin varlığı bilinmemesine rağmen, türsel özelliklerin faktör adını verdiği birimlerle nesil-den nesle aktarıldığını...
 14. T

  Müslüman Oluş Sıralarına Göre İLK MÜSLÜMANLAR

  MÜSLÜMAN OLUŞ SIRALARINA GÖRE İLK MÜSLÜMANLAR (R.ANHÜMA) -1 Bu eser ilk günden hicrete kadar Müslüman olanları Müslüman oluş sıralarına göre düzenlenmiştir. Yazmaktaki amacımız İslam dininin çekirdeğini oluşturan bu mübarek insanları unutturmamak, hayırla anıl-malarını vesile olmaktır. Hüdai...
 15. T

  İnsansı fosiller

  İNSAN KAFATASI FOSİLLERİ İnsansı fosiller üzerinde en çok tartışılan konuların başında gelir. Bunun nedeni insanın evrimi konusunun evrim teorisinin can damarı olmasıdır. Bu tartışma genelde insanla maymun ara-sında olduğu varsayılan ara format canlıları üzerinedir. Bu ne-denle insansı...
 16. T

  İnsan ırkları

  İNSAN IRKLARI Irk bir canlı türünün belirli kısımlarının belirli şartlar ve etken-ler nedeniyle belirli özellikler kazanması sonucu birbirlerinden farklılaşarak oluşmuş bölümler diye tarif edilebilir. Irkların kayna-ğı tersinimsel çeşitlenmelerdir. Dünya değişik iklim şartlarına...
 17. T

  İnsanın evrimi

  İNSANIN EVRİMİ -1 İnsanın evrimi evrim teorisinin en gözde bölümüdür. Bir ba-kıma teori insanın evrimi konusu üzerine odaklanmıştır denilebi-lir. Teoriye göre insanın evrimsel soy ağacı memelileri başlangıç alırsak şu şekildedir. Amfibiyenler – memeliler – etçiller -...
 18. T

  Evrendeki düzen rastlantı mı?

  EVRENDEKİ DÜZEN RASTLANTI MI? Evrende üç yüz milyon galaksi bulunduğu zannedilmektedir. Galaksiler arasında da milyonlarca ışık yılıyla ifade edilebilen dev aralıklar, mesafeler vardır. Bir ışık yılı ise saniyede üç yüz bin km hızla giden bir ışık huzmesinin bir yılda alacağı yol...
 19. T

  Dünya dışında canlı var mı?

  DÜNYA DIŞINDA CANLI VAR MI? YILDIZLAR ARASI GEZİ MÜMKÜN MÜ? Dünya dışında başka yıldız ya da gezegenlerde canlılar var mı sorusu var oluş gibi nice bin yıllardır insanların zihinlerini meşgul etmiştir. Genelde verilen cevaplar bilimin gösterdiklerinden çok derin hayal mahsulleridirler. Bunun en...
 20. T

  Mutasyonlar ve evrim

  MUTASYONLAR VE EVRİM Mutasyon son günlerde sıkça duyduğumuz fakat anlamını tam olarak bilmediğimiz bir kelimedir. Genelde anlamının tam olarak bilinmemesi, olur olmaz kullanılması bazı yanlış anlamala-ra neden olmaktadır. Mutasyon canlıları diğer nesillere aktarılacak bir şekilde...
Üst Alt