Sahin

imza

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Üst Alt