bziya kullanıcısının son içeriği

 1. B

  Saç dökülmesi ve Saç Ekimi Hakkında

  Saç ektirmeyi tarihi gömecek bir teknoloji Kanada'lılar tarafından geliştirilerek insanlara sunuldu.Kanadalılar ozon terapi uygulamasını ev ve ofis kullanımına indirgeyecek bir teknoloji harikası olan ürün ürettiler.Bu anlamda Dünyada tek diyebiliriz.Ürün kısaca radyo dalgalarını insan...
 2. B

  Kitab-ı mukaddeste Ahmed ismi / İncillerin değiştirilmesi

  Sual: Peygamber efendimizin isminin, mukaddes kitaplar dedikleri Tevrat ve İncil’de geçtiği, Kur'anı kerimde bildirilmiş midir?CEVAPEvet, bildirilmiştir. Allahü teâlâ, bütün din kitaplarında, (bir son Peygamberin geleceğini) ve bu son Peygamberin insanları en doğru yola, hidayet yoluna...
 3. B

  Kardavi’nin çağdaş fetvaları

  Sual: Kardavi, Katar TV’deki konuşmalarını kitap halinde neşretmiş. Adına da Fetava-i Muasire [Çağdaş, Asrî Fetvalar] demiş. Bu kitap uygun mudur?CEVAPKesinlikle uygun değildir. Kardavi, (Kimseyi taklid etmiyorum) diyor, yani (Dört mezhepten birine uymam) diyor. Bu, ben mezhepsizim demenin...
 4. B

  Mümin neşeli olur

  Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:Mümin, mümine şifadır. Hastanın en büyük ihtiyacı, bir mümini görmektir.Âlimin kıymetini âlim, müminin kıymetini de mümin anlar. İman o kadar kıymetli ki, Allahü teâlâ bu imanın mükâfatını dünyada vermiyor. Zira dünya imanın karşılığı olacak nimete, alt yapı...
 5. B

  Nafaka nedir?

  Sual: Nafaka ne demektir? Neler nafaka sınıfına girer?CEVAPNafaka, insanın yaşayabilmesi için gerekli şey demektir. Bu da, yiyecek, giyecek ve evdir. Yani mutfak masrafı, ev kirası, giyim ve ev eşyası masrafıdır. Bu masraflar, zamana, hâle, örf ve âdete göre değişir. (Nikâye)Hanımın...
 6. B

  Çocuk aldırmak

  Sual: S. Ebediyye’de, dört aylık olmamış çocuğu, din bilgisi verememek, İslam terbiyesiyle yetiştirememek korkusuyla aldırmanın caiz olduğu bildirilirken, İslam Ahlakı kitabında, Fetava-yı Hindiyye’den naklen, bir şart bildirilmeden, dört aydan önce aldırmanın caiz olduğu bildiriliyor. Bu iki...
 7. B

  İşitenlere selam

  Sual: Hadis-i şerifte, kabirdeki ölülere, (Esselâmü aleyküm, yâ ehle dar-il kavm-il-mü’minîn! İnnâ inşâallahü an karibîn biküm lâhikûn) diye selam verilmesi emredildiğine göre, işitmeyen ölülere selam verilmesi niye emrediliyor? Niye (Biz de size kavuşacağız) diye, duymayanlara hitap ediliyor...
 8. B

  Sultan Abdulhamit Han Hazretleri 37 yıl önce tahmin etmiş

  Kaynak: Bugün / Tarih/Saat: 06 Haziran 2010 Pazar, 12:06:47908'de Meşrutiyet'ten sonra Filistin'e Yahudi göçü bir anda yoğunlaştı. İkinci Abdülhamid gelecekte neler olabileceğini anladığı için Filistin'e Yahudi göçünü engellemek için her şeyi yapmıştı.İngiltere 19. yüzyılın ortalarına doğru...
 9. B

  İmam Mehdi Sahibü’z Zaman Aralık 2009 aşuresinde zuhur ediyor.

  Mehdi Aleyhisselam herşeyden önce Evlad-ı Resul olacaktır , Efendimiz aleyhisselamın mübarek soyundan gelecektir.Seyyid olacaktır.Ehli Sünnet alimleri bunu nakletmişlerdir.
 10. B

  Saygı ve dua ifadeleri

  Sual: Aşağıdaki ifadelerin anlamları nedir? Kimler için kullanılır?CEVAPAnlamları ve kimler için kullanıldığı karşılarına yazılmıştır:Hazret: Saygı ifadesi olarak, Allahü teâlâ, Peygamberler ve âlimler için kullanılır. Hak teâlâ hazretleri, Hazret-i Âdem, imam-ı azam hazretleri, Hazret-i...
 11. B

  Küfür bulaşığı

  Sual: Küfür bulaşığı ne demek, küfre sebep olacağı bildirilen işleri yapan kâfir olmuyor mu?CEVAPBu hususta, İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Cehennemde sonsuz olarak yanmak, küfrün karşılığıdır. Bir kimse, imanı varken, kâfirlerin ibadetlerine, bayramlarına kıymet verirse...
 12. B

  Modern müceddid

  Sual: Bazı kimseler için, (Post modern dönem müceddidi, reformcu, dini yeniden yorumlayıp modern hayata uyduran) gibi tabirler kullanılıyor. Dini yeniden yorumlamak, modern hayata uydurmak ne demektir? CEVAP Modern hayattan kasıt ne? Avrupa tarzı, ahlak ve namus tanımayan bir hayat yaşamak...
 13. B

  Aklı bırakmak

  Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:Din büyükleri bazı şeyleri örnekle anlatırlar, çünkü söz unutulabilir, ama örneğin unutulması biraz zordur. Bir örnek:Hava soğuyunca, leylekler sıcak memleketlere gitmek için yol hazırlığına başlamışlar. Bir kaplumbağa onlara demiş ki:— Ne olur, beni de...
 14. B

  Hoparlörden çıkan ses

  Sual: Telefonla boşamak, yemin etmek, vekâlet vermek gibi şeyler geçerli oluyor da, aynı ses ve nakil olması sebebiyle niçin namazda hoparlördeki ses imamın sesi olmuyor?CEVAPTelefonda, radyoda ve hoparlörde, hem söyleyenin sesi var, hem de elektrikle mıknatısın hâsıl ettiği metalik ses var...
 15. B

  Söze mi bakılır , söyleyene mi?

  (Bir sözü söyleyene değil, söylenen o söze bakılır. Söz doğru ise kim söylerse söylesin kabul edilir) sözü doğru mudur?İstisnalar hariç, bu sözü genelde mezhepsizler söylüyor. Allah vardır, Cennet ve Cehennem vardır gibi herkesin bildiği meşhur bilgiler hariç, bir sözün doğru olup olmadığını...
Üst Alt