• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Brunei

Brunei Coğrafi Verileri​

Konum: Güneydoğu Asya'da, Güney Çin Denizi Malaysiya arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 4 30 Kuzey enlemi, 114 40 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
Yüzölçümü: toplam: 5,770 km²
kara: 5,270 km²
su: 500 km²
Sınırları: toplam: 381 km
sınır komşuları: Malezya 381 km
Sahil şeridi: 161 km
İklimi: tropikal; sıcak, nemli, yağışlı
Arazi yapısı: Sahilden doğudaki dağlara kadar olan arazide yatık ovalar yer alır, batıda daha fazla tepeliklerle dolu ovalar mevcuttur.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Güney Çin Denizi 0 m; en yüksek noktası: Bukit Pagon 1,850 m
Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, kereste
Arazi kullanımı: Tarıma elverişli: %1
sürekli ekinler: %1
otlaklar: %1
ormanlık arazi: %85
diğer: %12 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 10 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Fırtınalar, depremler, seyrek olarak su baskınları

Nüfus Bilgileri​

Nüfusu: 343,653 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %30.77 (erkek 53,977; kadın 51,772)
15-64 yaş: %66.52 (erkek 121,601; kadın 107,007)
65 yaş ve üzeri: %2.71 (erkek 4,449; kadın 4,847) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.11 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 4.07 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 14.4 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 73.82 yıl
erkek: 71.45 yıl
kadın: 76.31 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.44 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Bruneyli
Nüfusun etnik dağılımı: Malay %67, Çin %15, yerli %6, diğer %12
Dinler: Müslüman (resmi) %67, Budist %13, Hıristiyan %10, yerel inançlar ve diğer %10
Dil: Malay (resmi), İngilizce, Çince

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi adı: Bruney Sultanlığı (Negara Brunei Darussalam)
ingilizce: Brunei
Yönetim Biçimi: Meşruti Monarşi
Başkenti: Bandar Seri Begawan
İdari bölmeler: 4 eyalet; Belait, Bruney ve Muara, Temburong, Tutong
Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1984 (İngiltere'den)
Milli bayram: Milli Gün, 23 Şubat (1984)
Anayasa: 29 Eylül 1959
Hukuk sistemi: İngiliz ve İslam hukukları
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), ARF, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 5.9 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %5
endüstri: %46
hizmet: %49 (1996 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1 (1999 verileri)
İş gücü: 144,000 (1995 verileri) (1991)
İşsizlik oranı: %4.9 (1995 verileri)
Endüstri: petrol, petrol arıtımı, sıvı doğal gaz, inşaat
Endüstrinin büyüme oranı: %4 (1997 verileri)
Elektrik üretimi: 2.445 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 2.274 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Pirinç, sebze, meyve, tavuk, su bufaloları
İhracat tutarı: 2.55 milyar $ (f.o.b., 1999 verileri)
İhracat ürünleri: Ham petrol, doğal gaz, arıtılmış ürünler
İhracat ortakları: Japonya %42, ABD %17, Güney Kore %14, Tayland %3 (1999)
İthalat tutarı: 1.3 milyar $ (1999 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç, imalat ürünleri, gıda, kimyasallar
İthalat ortakları: Singapur %34, İngiltere %15, Malaysiya %15, ABD %5 (1999)
Dış borç tutarı: 0$
Para birimi: Bruney Doları (BND)
Para birimi kodu: BND
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 79,000 (1996)
Telefon kodu: 673
Radyo yayın istasyonları: AM 3, FM 10, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 329,000 (1998)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
Televizyonlar: 201,900 (1998)
Internet kısaltması: .bn
Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
Internet kullanıcıları: 28,000 (2001)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: toplam: 13 km
Karayolları: toplam: 1,712 km
Deniz yolları: 209 km
Boru hatları: Ham petrol 135 km; petrol ürünleri 418 km; doğal gaz 920 km
Limanları: Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Muara, Seria, Tutong
Hava alanları: 2 (2000 verileri)
Helikopter alanları: 3 (2000 verileri)
 
Üst