İnsan evrimi durdu mu?

İnsan evrimi durdu mu?

Diğer türlerin ve kendi geçmişindeki hızına göre yavaşlamış olsa da, hayır, insanın evrimi durmamıştır.

İnsanların son birkaç bin yılda evrildiğine ve evrilmeye de devam ettiğine ilişkin kanıtlar mevcuttur.

• İnsan genomundaki çeşitliliğin analiz edilmesinden elde edilen sonuçlar, beyin hacmiyle ilişkili genlerin son 37.000-5800 yıl içinde evrildiğini göstermiştir.

• Orak hücre direnci, sıtma hastalığının daha yaygın olduğu bölgelerde artış gösterecek şekilde evrilmiştir.

• Laktoz toleransı, süt ürünlerinin tüketimini etkileyen kültürel değişikliklerle bağlantılı olarak evrilmiştir.

• Bazı insanlar, AIDS ve kalp hastalıklarına direnç sağlayan mutasyonlar kazanmıştır.

Genom taramaları, pozitif seçilime ilişkin çok daha fazla kanıt sunmaktadır. İnsan evriminin, Afrika’dan ayrılınıp tarımcılığa başlanmasından sonraki dönemde hızlandığını gösteren bazı kanıtlar da bulunmaktadır.

Yazar: Gökberk Deniz
 
Üst