• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Patron maaşına haciz konulan işçiyi işten atabilir mi?

İşveren maaşına haciz konulan işçiyi işten çıkarabilir mi?

Maaşına haciz gelen çalışanı işverenin işten çıkarma hakkı var mıdır?


İŞVEREN MAAŞINA HACİZ KONULAN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2008/3737 Karar Numarası: 2008/27673 ve 20.10.2008 tarihli kararında, "İşçinin ücretinin borcu nedeniyle haczedilmesi, istisnaen davranış nedeniyle feshi geçerli kılmalıdır. İşçinin ücretinin sık sık haczi nedeniyle, objektif bir bakış açısı altında, iş yerinin, örneğin muhasebe veya hukuk servisinde önemli zaman kaybına neden olacak şekilde çalışma sürecinin veya iş yeri organizasyonunun olumsuz yönde etkilendiğinin kabul edilmesi halinde geçerli fesih nedeninin kabul edilmesi gerekir. Ancak bunun için işçiye önceden ihtar çekilmesi yerinde olacaktır." demiştir.

Yani sık sık maaşına haciz konulan işçi bu sebeple zaman kaybına neden olduğu için işveren tarafından sözleşmesi geçerli nedene dayanılarak feshedilebilir ve tazminatları verilerek işten çıkarılabilir.
 
Üst