• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Sendika üyeliğinden nasıl istifa ederim ?

4688 sayılı Kamu görevlileri sendikaları Kanununun 16 ncı maddesine göre Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.

Sendika üyeliğinden çekilme;

Ekteki istifa formu çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini on beş gün içinde sendika genel merkeze gönderir.

Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

 

Ekli dosyalar

  • sendika-istifaformu.pdf
    479.5 KB · Bakış: 75

SENDİKA İSTİFA FORMU NASIL DOLDURULUR? (ÖRNEK)​

sendika adı kısmına EĞİTİM-BİR-SEN
sendika adresi kısmına MALTEPE-ANKARA
----------------
hizmet kolu:02
dosya no:028
kurum kodu:01
------------------
kadro ünvan kodu
Profesör:01550
Öğretmen: 05900
Okul Müdürü: 04390
Okul Müdür Yardımcısı: 04805
Memur: 07555
Yardımcı Hizmetler: 09400
Teknisyen: 08790
Sayman: 07515
 
Üst