Ücretsiz ve mazeret izin dilekçe örnekleri

çalışanlar en az bir yıl çalıştıkları takdirde izin hakkına sahip olurlar.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamaz.

NOT: Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.


Ücretsiz ve mazeret izin dilekçe örnekleri (Osman Özbolat)​


ÜCRETSİZ İZİN BELGESİ

TARİH : / /20.......

........................................................................................................................................................gün ücretsiz

izin verilmesini saygılarımla arz ederim.

Personelin İmzasıAdı ve Soyadı :.......................................................................................

Departmanı :.......................................................................................

Görevi :.......................................................................................

İstenilen İzin Süresi :................ Gün Ücretiz İzin

İzne Başlama Tarihi : / / 20.....

İzninin Son günü : / / 20.....

İşe Başlama Tarihi : / / 20.....İzne Çıkmasında Sakınca Yoktur.

Departman Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Genel Müdür

İmza İmza İmza

Saatlik mazeret izin dilekçe Örneği:


SAATLİK İZİN FORMU

……………..…………….. Departmanından aşağıda kimlik bilgileri yazılı personelimiz …… …. tarihinde ………. saat izinli bırakıldı.İnsan Kaynakları Müdürü Departman Müdürü

İmza İmzaPERSONELİN

Adı ve Soyadı :………………………………………………..

Görevi :………………………………………………..

Mazereti :………………………………………………..

İzne Çıkış Saati :………………………………………………..

İmza :………………………………………………..

Departmanlarca personele ayda 8 saatten fazla izin verilemez

Mazeret izin dilekçe örneği


MAZERET İZİN BELGESİ

/ /2019.

.............................................................................................................................................................................

.....................................................................gün izin verilmesini arz ederim.

İmzaAdı ve Soyadı :.......................................................................................

Departmanı :.......................................................................................

Görevi :.......................................................................................

İstenilen İzin Süresi :................ Gün

İzne Başlama Tarihi : / / 201..

İzninin Son günü : / /201..

İşe Başlama Tarihi : / /201..

İzne Çıkmasında Sakınca Yoktur.Departman Müdürü İnsan kaynakları Müdürü Genel Müdür

İmza İmza İmza
 
Üst