• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Sağlık Raporu 6 haftayı aşarsa işten atılabilirsiniz

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, milyonlarca işçiyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Genel Kurul, sağlık gerekçesiyle uzun süre rapor kullanarak işe gelemeyen işçiden işten atılmadan önce savunma alınmayacak.

Genel Kurul, işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının, bildirim (ihbar) süresine eklenecek 6 haftayı aşmasının, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterli olduğu kararına vardı.

İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre, işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde uzun süre işe gelmemesi halinde işveren iş akdini derhal feshedebiliyor.

Sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde, işçiden savunma alınması gerekmeyecek.

İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshine sebep olabilecek durumlar İş Kanunu’nda sayılmıştır. Bunlardan biri de işçinin çalıştığı süreye göre belirlenen bildirim süresini 6 hafta aşan sağlık raporu bulunmasıdır.

İşçinin sağlık raporu nedeniyle işe devamsızlığı kesintisiz şekilde bildirim süresini 6 hafta aşarsa, işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilmekte. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

İş Kanunu’nda yer alan diğer bir fesih yöntemi ise süreli fesih.

Kanunda iş güvencesinin kapsamında olan işçilerin, iş sözleşmelerinin davranışlarına veya verimliliklerine dayanan bir nedenle süreli feshedilmesi savunma alma şartına bağlanmıştır. Savunma almadan yapılan fesihler geçersiz sayılmaktadır.

Fakat kanun koyucu, işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan bir davranışı nedeniyle iş sözleşmesinin derhal feshinde savunma alma zorunluluğunun bulunmadığını ayrıca belirtmiştir. Uzun süren kesintisiz sağlık raporları da bir derhal fesih sebebi olmakla birlikte ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış kapsamında değildir.

Bu noktadan hareketle son dönemde Yargıtay’ın bazı daireleri, kesintisiz rapor halinde de işçinin savunmasının alınmasına karar vermekteydi.

Yargıtay 9 Mayıs’ta verdiği içtihadı birleştirme kararıyla, farklılıkları ortadan kaldırdı ve kesintisiz rapor durumunda işverenin savunma almadan iş sözleşmesini derhal feshedebileceğini belirtti.

İşçiden kaynaklanmayan durumlarda zaten savunma alma zorunluluğunun hiçbir koşulda kanunda yer almadığı, rapor durumunda da savunma alınmasının kanunun sistematiğine aykırı olduğu belirtiliyordu.

İHBAR SÜRESİ 6 HAFTA

6 aydan 1.5 yıla kadar çalışan işçi için 4 hafta olan bildirim süresi, 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için de 6 hafta olarak uygulanıyor. Üç yıldan fazla süre çalışan işçi için bildirim süresi ise 8 haftaya çıkıyor. Bu bildirim sürelerine ilave olarak 6 hafta daha rapor kullanmak zorunda kalan işçinin iş akdi feshedilebiliyor.

KIDEM HAKKI YANMIYOR

İşçinin uzun süre sağlık raporu kullandığı için işten atılması, kıdem tazminatı almasına engel teşkil etmiyor. İşçi, hak ettiği kıdem tazminatını alabilir. Ancak ihbar süresinden daha fazla rapor kullanmış olduğu için ihbar tazminatı alamaz. İşçinin, sağlık gerekçesiyle işe gidemediği günler için ücret ödenmiyor.

Cem Kılıç : Milliyet
 
Üst