• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Memurluktan atılmayı gerektiren suçlar nedir?

memurluktan atılma kriterleri, memurluktan çıkarma cezasının iptali , memur olma şartlarının taşımama veya kaybetme nedeniyle memurluktan çıkarılma , memurluktan atıldım , devlet memuru ne kadar ceza alırsa işten atılır , 657 memuriyetten çıkarma cezasını kim verir , 1 yıldan fazla ceza alan memur

Bunları yapanlar devlet memurluğundan atılıyor!

Devlet memurları 657 sayılı yasaya tabidir. Bu yasa, memurların hangi durumlarda ne gibi cezalar alacaklarını da belirler. Peki kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan memurlar, hangi durumlarda devlet memurluğundan bir daha geri dönememek üzere çıkarılabilir?

Devlet memurları bazı hallerde disiplin cezası alıp uyarı, kınama, kademe durdurma gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri gibi, bazen de memuriyet haklarını kaybedebilirler. İşte devlet memurlarının bu haklarını yitirdikleri durumlar!

MEMURLUKTAN ATILMAYI GEREKTİREN HALLER NELERDİR?

657 Devlet Memurları Kanunu Madde 125, Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller başlığında hangi durumlarda devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Devlet memurluğundan çıkarma, bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. nedenidir ve bu durumdaki işçi istifa edip kıdem tazminatını talep edebilir.
 
Üst