Manevi tazminat davası dilekçe örnekleri

haksız fiil nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği , haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği , boşanma maddi manevi tazminat davası dilekçe örneği , tazminat dilekçesi örneği , manevi tazminat davası şartları , devlete karşı tazminat davası dilekçe örneği , rücuen alacak davası dilekçe örneği , bedensel zararlar nedeniyle tazminat dilekçesi

İşte Manevi tazminat davası dilekçe örnekleri.................................NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR : 1-Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

2-Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres

DAVA KONUSU : Manevi tazminat

AÇIKLAMALAR :

1-Davalılarla, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Sokağı, … Numarada bulunan......Apartmanında komşu olarak yaşamakta iken, bu komşuluk ilişkisinin devam ettiği süreçte davalı bizlere karşı sürekli olarak komşuluk hukukuna aykırı olarak düşmanca tavırlar sergilemiş ve hakaretlerde bulunmuştur. Biz davacılar, davalıya defalarca uyararak apartmanda yüksek sesle hakaret içeren şekilde ve küfürlü olarak konuşmaması hususunda uyardık.

2- Davaya konu olan olayda ise, davalı, biz davacılardan ...............’nin kendisine neden kapının önündeki ayakkabılarını ,sokağa attığını sorması üzerine bize hitaben “s. ol git kim atmış” gibi küfürlerde bulunmuş, bunun üzerine bağırmaları duyan diğer davacı.............. ’nin olay yerine gelmesi üzerine de............’ye hitaben “s. ol git orospu çocuğu p.....k sen kimsin” diyerek küfretmiştir. Bu eylemlerden biz davacılar şikâyetçi olmamız üzerine davalı ............ Sulh Ceza Mahkemesinin …/… Esas ve …/… Karar sayılı ceza dosyası ile yargılanmış ve her iki davacı olarak bizlere hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmıştır.

DELİLLER : 1-
2-Ceza dosyası,
3-Tanık (Tanık isimleri bildirilecek)
4- Ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : MK. md. 24, 25/3 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile biz davacılara her birimiz için .......... Türk Lirası olmak üzere toplam ........... Türk Lirasının manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan …/…/20....Tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınarak biz davacılara verilmesine, yargılama giderlerinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini, saygılarımnızla arz ve talep ederiz. …/…/2015

Davacılar
Adı ve Soyadı
İmza

Not:Ayrıca delil listesinde her delilin ve tanığın hangi vakıayı ispatlayacağı açıkça belirtilmelidir.
 

Manevi tazminat davası dilekçe örnekleri​


tazminat-1.jpg

tazminat-2.jpg
 
Üst