• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

İşçi tehlike altındaysa tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Kanun çalışanlara, iş yerinde ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kaldıkları takdirde iş görmeyi bırakmaktan işten ayrılmaya kadar bazı haklar tanımıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlike altındaki işçi, çalışmaya zorlanamaz ve hatta bazı şartlar yerine getirilemezse iş sözleşmesini feshedebilir

TEHLİKE ALTINDAKİ İŞÇİ ÇALIŞMAKTAN KAÇINABİLİR!

Tehlike altında olduğunu iddia eden işçi, çalışmayı bırakabilir. Bu sebeple iş görmekte kaçınan işçi ile ile ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, "Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir." demektedir.

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA ÜCRETLERİ ETKİLEMEZ

Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

TEHLİKE ALTINDAKİ İŞÇİ TAZMİNATINI ALARAK İŞTEN AYRILABİLİR Mİ?

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir ve tazminat talep edebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz
Kaynak: gazetevatan.com.tr
 
Üst