Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi Korkuyu Yenmek!

Bu haftaki yazımızı burun estetiği olmak isteyen ama bu süreçten korkan kişileri aydınlatmak, süreç hakkında bilgi vermek ve zannedildiği kadar korkulacak bir işlem olmadığını anlatmak için ele aldık.

Burun estetiği öncesi hastanın detaylı muayene ve planlama süreçleri gerçekleştirilir. Detaylı muayenenin ilk aşamasında hastanın sağlık sorunlarını tespit edebilmek için endoskopik cihazlar yardımıyla burun havayolu kontrolü sağlanır. İkinci aşama olarak Doktor tarafından fiziki muayene gerçekleşir ve görsel olarak deformiteler tespit edilir. Hastanın estetik beklentileri dinlenerek konu detaylandırılır. Hasta tıbbi olarak burun estetiğine uygunsa bir sonraki aşamaya geçilir. Her hasta ameliyata uygun olmayabilir. Kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan da hazır olması gerekecektir. Fotoğraf stüdyosunda çekilen fotoğraflar sayesinde detaylı ve ince hesaplamalar yapılır. Doktorun hasta için oluşturduğu kişisel planlama ve yüz orantı hesaplaması sonrasında, gerekli notlar alınarak planlama süreci sonlandırılır. Ameliyat öncesinde hastanın kan tahlilleri yapılarak ameliyata bağlı son kontrollerin gerçekleşmesi sağlanır. Burun Estetiği Korkusunu engellemek için detaylı ve sistematik bir çok kontrol mekanizması bulunmaktadır.

Burun Estetiği korkusu, ameliyathane ortamında da yaşanabilecek bir durum olduğu için bu aşamayı da detaylandırmak isteriz. Ameliyathane ortamındaki düşük sıcaklık bilinenin aksine hastanın daha steril ve enfeksiyon riski en aza indirgenmiş koşulların yaratılması içindir. Hastanın ortamın düşük ısısından zarar görmemesi için steril şartlar altında ısıtılması sağlanmaktadır. Burun Estetiği öncesinde ameliyathane hemşireleri tarafından yapılacak işleme dair hazırlıklar ve gerekli steril ortam yaratılır. Gerekli durumlarda hastanın Burun Estetiği Korkusunu kontrol altına almak amacı ile küçük dozlu sakinleştiriciler de kullanılır. Burun Estetiği başlamadan önce hastanın bölgesel temizliği antiseptik solüsyon ile sağlanır. Genel anestezi altında gerçekleşen burun ameliyatlarında anesteziye bağlı gelişebilecek tüm riskler ameliyat öncesinde tetkikler ile test edilir. İşlem süresince hastanın yanında doktor ile birlikte anestezi doktoru ve anestezi teknikeri de sürece eşlik ederek, vital fonksiyonların takibinde olmaktadırlar.

Burun Estetiği sürecinde kullanılan Kapalı Teknik dokularda travma yaratmadan gerekli müdahaleleri yapmayı amaçlanmaktadır. Burun ucundaki doku bağ fonksiyonları korunacağı için, burun ucu esnekliği ve işlevi bozulmayacaktır. Ameliyat süresi yapılacak müdahale ve işleme bağlı olmakla birlikte ortalama 2 saat sürecek olan Burun Estetiği operasyonu hastanın doktor ve anestezi ekibi tarafından uyandırılması ile son bulmaktadır.

Yalnızca operasyon sırasında uyku modunda olmanızı sağlayan genel anestezi sayesinde Burun Estetiği süresince herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmemektedir. Hastanın işlem sırasında alacağı anestezi dozu kişinin boy, kilo, kullandığı ilaçlar vb. etkenlere göre belirlenecektir. Tam da bu noktada milimetrik hesaplamalar dahilinde tüm odak hastanın beklentileri ve isteklerini tam karşılamaya yönelik olmalıdır.

Dr Süleyman Taş, Türkiyenin kalite standartları yüksek olan ve en iyi hizmet veren hastaneleri ile çalışmaktadır. Kendi geliştirmiş olduğu teknik ve özel tasarladığı aletler ile operasyonlarını gerçekleştirmektedir. İnce işçilik ve titiz çalışmanın en üst seviyede olduğu Burun Estetiği ameliyatında hastanın Burun Estetiği Korkularını yenip, doktoruna güvenmesi süreci daha da kolaylaştıracaktır.

Kaynak: suleymantas.com.tr
 
Üst