• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Saç Ekim Sözlüğü

Alopesi: Saç dökülmesi anlamına gelen medikal terim.

Androgenetik Alopesi : En sık görülen saç dökülme modelidir. Kalıtımsal olarak geçen ve hormonlar tarafından kontrol edilir.

Alopesi Areata: Saçlı deride parçalı saç dökülmesine sebep olan otoimmün saç hastalığı. Halk arasında saçkıran olarak bilinir.

Cilt esnekliği : Kafa derimizin esneklik seviyesi.Cildin esnekliği saç ekimi operasyonunun kolaylığı açısından önem arz eder.

DHT: Dihydrotestosteron Erkek vücudunda bulunan testosteron hormonunun aktif versiyonu olan güçlü metobolitinin adıdır.

Donör Bölgesi: Başımızın arkasında iki kulak arasında kalan bölgeye verilen ad.Bölgedeki saç kökleri genetik olarak dökülmemeye programlanmışlardır.Bu bölge saç ekim işlemlerinde köklerin alındığı bölgedir.

Erkek tipi saç dökülmesi
: Dihydrotestosterone hormonu sebebiyle kademeli olarak minyatürize olan ve sonunda verici alan haricindeki saçların tamamen dökülmesine sebep olan saç dökülmesine verilen addır.Çoğunlukla erkeklerde görülen bu saç dökülme tipi kalıtımsal olarak geçer.

ESHRS
: European Society of Hair Restoration Surgery-Avrupa Saç Cerrahisi Birliği

Foliküler Ünite : Doğal olarak oluşmuş olan tekli/ikili/üçlü bazen dörtlü saç gruplarına verilen ad.Bir foliküler ünitede bulunan saç ortalaması 2.4 dür.

Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE ): FUE saç ekimi işleminde kullanılacak saç foliküllerinin teker teker bir punch kullanılarak toplanması işlemine verilen addır. Saç ekimi konusunda uzmanlaşmış plastik cerrahlar tarafından yapılır.

Foliküler Ünite Transplantasyonu (FUT): Verici alandan uzun ve elips bir kesi ile saç köklerinin alındığı saç ekim yöntemin adıdır. Saç ekimi konusunda uzmanlaşmış plastik cerrahlar tarafından yapılır.

Fue Motoru : Fue tekniğinde kullanılan,köklerin toplanmasını motorize hale getiren ekipman.

Graft: Verici alandan toplanmış olan ve ekime hazır hale getirilmiş foliküler ünitelere verilen ad.

ISHRS: International Society of Hair Restoration Surgery -Uluslararası Saç Cerrahisi Birliği.

Kadın tipi saç dökülmesi:
Çoğunlukla kadınlarda görülen kalıtımsal bir saç dökülmesidir. Verici saha da dahil olmak üzere saçların tamamen incelmesi söz konusudur.

Körfez: Ön saç çizgisinin başın yan taraflarına yaklaştığı noktada saçların dökülme sonucunda küçük birer üçgen şeklinde oluşturduğu boş alan.

Micrograft: Bünyesinde 1 veya 2 saç teli barındıran graft.

Minigraft: Bünyesinde 3 veya 4 saç teli barındıran graft. 5-6 ve daha üstü saça sahip graftlere büyük mini graft denir.

Norwood Skalası: Erkek tipi saç dökülmesini 7 kademede sınıflandırma yöntemidir.

Öncesi-Sonrası Fotoğraf: Saç ekim işlemi öncesinde ve sonrasında hastanın başının medikal kayıtlar ve karşılaştırma için fotoğraflanmasına verilen addır.

Punch: Fue tekniğinde foliküler ünitelerin toplanması işleminde kullanılan ucu 0.7 mm “ 0.9 mm çapında olan cerrahi ekipmanın adı.

Saç Ekim Açısı: Ekim alanında graftlerin yerleştirileceği kanalların yüzeye olan açısı.

Saç Ekim alanı: Saç ekim işleminin yapılacağı saçların dökülmüş olduğu alana verilen ad.

Saç Ekim yönü : Ekim alanında graftlerin yerleştirileceği kanalların yönü.

Saç çizgisi düzeltme
: Daha ince graftler kullanılarak ön saç çizgisinin daha doğal ve sık bir görüntüye kavusturulmasını amaçlayan. Önceki saç ekim işleminden kalan kötü görüntüyü ortadan kaldıran saç ekim operasyonu tipi .

Saç Ekimi: verici alandan toplanan genetik olarak dökülmemeye programlanmış köklerin saç kaybı yaşayan başka bir bölgeye transferini sağlayan cerrahi müdahalenin adı.

Saç sıklığı
: Kafa derimizde cm2 de bulunan saç miktarını temsil eder.Gerek verici saha gerekse ekim alanında saç sıklığı planlanarak saç ekimi yapılır.

Saç Folikülü : Tek bir saç teli ve kökünden oluşan foliküler üniteye verilen ad.

Şerit yöntemi:
(FUT)

Skar revizyon : Yara izlerinin düzeltilme işlemine verilen ad. Skarlı dokunun bulunduğu alana saç ekimi yaparak alanın bütünlüğü bozulur ve skar belirsizleşir.

Şok Dökülme : Saç ekimi işlemi sonrasında ekim olmayan saçların geçici süre ile incelip dökülmesi ve sonrasında tekrar uzamasına verilen addır.

Taç Bölgesi: Başın üst arka bölgesine verilen addır. Bölgenin temel özelliği saçların spiral bir efekt ile yetişmesidir.
 
Üst