ALLAH TEALA yerde de gökte de değildir,mekandan münezzehtir.

Üst