• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

amasya

AMASYA

Amasya şehrini tarihçi Strabon'a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen "Amasesia" ismini verdi.

Amasya ili; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Tokat, güneyden Tokat ve Yozgat, batıdan Çorum, kuzeyden Samsun illeri ile çevrilidir.

İlin yüzölçümü 5.701 km2 dir.

Toplam sınır uzunluğu 492 km olan ilin Samsun’la 169 km, Tokat’la 165 km, Yozgat’la 6 km, Çorum’la 152 km. sınır uzunluğu vardır.

İl genelinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği (rakım) 1.150 m, il merkezinin ise 411,69 m dir.

34° 57’ 06” - 36° 31’ 53” Doğu Boylamları ile 41° 04’ 54” - 40° 16’ 16” Kuzey Enlemleri arasındadır.

Ankara’ya 336 km, İstanbul’a 671 km uzaklıkta olan Amasya’nın komşu illere uzaklıklara ise Çorum’a 92 km, Samsun’a 131 km, Tokat’a 114 km, Yozgat’a ise 196 km dir.

İl merkezinin ilçelere uzaklıkları; Göynücek 46 km, Gümüşhacıköy 68 km, Hamamözü 90 km, Merzifon 46 km, Suluova 27 km ve Taşova 48 km dir.

Jeolojik Yapı​

Amasya ve çevresi çok farklı jeolojik dönemlerde birbirinden çok farklı ortamlarda gelişmiş kaya toplulukları ile zengin ve oldukça karmaşık bir jeolojik yapıya sahiptir. Bölgede gözlenen kaya birimleri günümüzden yaklaşık olarak ~430 milyon yıl önce oluşmuş ve başkalaşıma uğramış kayalardan günümüzde ovalarda çökelen alüvyona kadar uzanmaktadır.

Amasya, Sakarya kıtası olarak isimlendirilmiş eski bir kıtanın doğu uzantısını oluşturan Tokat masifinin içerisinde yer alır. Tokat masifi, batıda Çankırı havzası, güneyde Neotetis okyanusunun sınırı, kuzeyde ise Kuzey Anadolu Fayı ile sınırlanır. Bölge, Pontidler olarak adlandırılan ve tüm Karadeniz şeridi boyunca izlenen dağ kuşağının bir parçasıdır.

Günümüzden ~29 milyon yıl önce Karadeniz dağ kuşağı (Pontidler) yükselmeye başlamış ve devamında Kuzey Anadolu Fayının (~11 my) ve onun yan kollarının oluşmasıyla birlikte bölgenin güncel coğrafyası (akarsular, ovalar ve dağlar) belirginleşmiştir. Bu durumun morfolojik ifadesi havzaların açılması ile havza sınırlarının yükselmesidir. Havzaların zaman içerisinde genişlemesi ve derinleşmesi ile birlikte havza içlerinde kalın bir çökel örtü oluştururken, havza kenarlarında ise eskiden günümüze akarsu ve vadi sistemlerinin ürünü olan alüvyal yelpazeler oluşur. Amasya çevresinde büyük bir alan kaplayan genç havzalar (Suluova, Geldingen, Taşova ve Aydınca ovaları) bu dönemde oluşmuştur ve bunların içlerinde alüvyon çökelmesi hala sürmektedir.

Bölge jeolojisi Paleozoyik yaşlı dayanıklı metamorfik (başkalaşım) kayalardan havza içlerinde ve akarsu yataklarında oluşmuş güncel zayıf birimlere kadar uzanan geniş bir yelpazede kaya topluluklarına sahiptir. Bu kaya toplulukları arasındaki sınırlar çoğunlukla eski tektonizmaya bağlı olan yapısal hatlar kontrolündedir. Güncel çökeller ise aktif faylarla kesilir. Bölgede yaygın olarak gözlenen ve geniş bir alanda yüzlek veren birimler;

Yeşilırmak Metamorfiti ( Try); Metabazitler ve bunlarla ardalanan fillat, sleyt ve mermerlerdir.

Laçin Metaolistromal Karmaşığı (Try); Yeşilşist fasiyesine özgü mineral toplulukları içerir.

Bilecik Kireçtaşı (Jb); Birim tabanda genellikle bir veya birkaç metre kalın konglomera veya kumlu kireçtaşı ile başlar ve üste doğru masif kireçtaşına geçer.

Amasya Formasyonu (Kam); Altta konglomera ile başlayıp, üste doğru karbonat kireçtaşlarına, daha sonrada beyaz, pembe ve kırmızı renklerde, killi, ince ve belirgin kireçtaşlarına geçer.

Lokman Formasyonu (Klo), Altta konglomera, üste doğru marn ara katkılı, bol bitki kırıntılı bir kumtaşına geçer. Lokman formasyonu içerisinde bulunan fosiller sığ bir denizel ortamı (resif ve delta) belirtmektedir.

Çekerek Formasyonu (Tcek); Kumtaşı, silttaşı ve karbonatlı kumtaşı egemendir.

Göynücek Formasyonu; Andezit, bazaltik andezit, trakit gibi lavlar ile aglomera ve tüflerdir. Neojen Kırıntılı Birimleri (N); Tabanı kaba bir konglomera ile oluşur. Karbonatça zengin marnlar, silttaşı ve kiltaşlarından oluşur.

Güncel Birimler (PIQ ve Q); Bu birimler akarsu ova içlerinde, akarsu vadi ve boğazların tabanında ve taraçalarda bulunmaktadır.

İklim​

Amasya'da Karadeniz iklimi - Kara iklimi arasında bir geçiş iklimi hüküm sürer. Yazları Kara İklimi kadar kurak, Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Kışları ise Karadeniz iklimi kadar ılıman, Kara iklimi kadar sert değildir.

Bu bölgede Karadeniz ardı iklimi etkili olmaktadır.
Yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlıdır. İlkbahar en çok yağış alan mevsimdir. Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçeleri Bölgenin genel iklim özelliklerini yansıtmaktadır. Merkez İlçe, Taşova ve Göynücek İlçeleri daha çok karasal iklim özelliği göstermektedir.

Yağış​

İl Merkezinde 1937 Yılından bu yana yapılan Meteorolojik ölçümlerde yıllık ortalama yağış: 436,7 mm, Merzifon’ da 436,9 mm, Gümüşhacıköy’de 458,3 mm, Taşova’ da 400,0 mm, Gönücek’ te 427,6 mm olarak ölçülmüştür.

Sıcaklık​

İl Merkezinde yıllık ortalama sıcaklık 13,6 Co, yıllık ortalama nispi nem % 61olup en yüksek sıcaklık 30.07.2000 tarihinde 45,0 Co, en düşük sıcaklık 23.02.1985 tarihinde -20,4 Co, tespit edilmiştir.

Temmuz ve Ağustos ayları en kurak aylar olup, ilkbahar en fazla yağış alan mevsimdir. Yıllık ortalama donlu gün sayısı 50 gündür.

Rüzgâr​

İl genelinde hakim rüzgar yönü Kuzeydoğudan esen poyraz rüzgarıdır. Ancak İl merkezinin topografik yapısı nedeniyle 1. derece hakim Rüzgar yönü Kuzeybatıdır. Ortalama rüzgar hızı 1,8 m/sn olup, yıllık ortalama kuvvetli rüzgarlı gün sayısı 65 gün, yıllık ortalama fırtınalı gün sayısı 12 gündür. En kuvvetli rüzgar 24.09.1996 tarihinde Kuzeybatıdan 36,0 m/sn olarak kayıtlara geçmiştir.

nüfus​

1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 iken,Amasya İlinin nüfusu 115.191 olarak tespit edilmiştir. Bu tarihte Amasya, nüfus büyüklüğü açısından 63 İl arasında 51. sırada yer almıştır. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 81 İl arasında 53. sırada bulunmaktadır.

Amasya'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 21 kişi iken, 2000 yılında 64 kişiye yükselmiştir.

Şehir ve köy nüfus tablosu
SAYIM YILI TOPLAM NÜFUS ŞEHİR NÜFUSU KÖY NÜFUSU

ŞEHİR VE KÖY NÜFUSUNUN TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ ORANI (%)
ŞEHİR
KÖY
T E K T E K
1927 115.191 29.972 85.219 38.40 27.57 24.55 73.98 72.43 75.45
1935 128.113 32.023 96.090 25.00 25.38 24.63 75.00 74.62 75.37
1940 136.029 33.935 102.094 24.95 25.80 38.68 75.05 74.20 75.89
1945 147.870 36.764 111.106 24.86 25.35 24.36 75.14 74.65 75.64
1950 163.669 37.868 125.801 23.14 23.90 22.34 76.86 76.10 77.66
1955 227.044 49.321 177.723 21.72 22.74 20.65 78.28 77.26 79.35
1960 257.281 76.146 186.635 17.46 29.45 25.26 72.54 70.55 74.74
1965 285.729 83.016 202.713 38.50 38.56 26.89 70.95 68.93 73.11
1970 307.025 97.088 209.937 31.62 38.52 29.70 68.38 66.48 70.30
1975 322.806 115.480 207.326 35.77 37.13 34.35 64.23 62.87 65.65
1980 341.287 128.077 213.210 37.53 38.98 36.04 62.47 61.02 63.96
1985 358.289 148.614 209.675 41.48 73.31 39.59 58.52 56.69 60.41
1990 357.191 162.544 194.647 45.51 46.96 44.03 54.49 53.04 55.97
2000 365.231 196.621 168.610 53.83 55.09 52.54 46.17 44.91 47.4

Nüfusun ilçeler itibariyle dağılım tablosu

İLÇE ADI
MERKEZ KÖYLER TOPLAM YOĞUN
LUK (Kişi/Km2)
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
Merkez 57.087 74.393 65.915 58.814 123.002 133.207 70 77
Göynücek 2.678 2.776 17.432 14.838 20.110 17.614 37 30
Gümüşhacıköy 14.170 14.057 21.812 15.738 35.982 29.795 60 46
Hamamözü 1.557 1.511 6.613 4.650 8.170 6.161 36 31
Merzifon 40.431 45.613 27.017 21.668 67.448 67.281 72 69
Suluova 36.223 42.715 13.151 11.408 49.374 54.123 106 105
Taşova 10.197 15.556 44.982 41.494 55.179 57.050 54 55
İL TOPLAMI 162.343 196.621 196.922 168.610 359.265 365.231 63 64

Son 73 yılda Türkiye’ nin nüfusu yaklaşık 5 kat artış göstermiştir. Aynı dönemde Amasya İlinin nüfusu yaklaşık 3.2 kat artış göstermiş ve 2000 yılında 365.231’ e yükselmiştir.1927-1935 döneminde Amasya İli'nin nüfus artış hızı %00 13.3 tür. 1927-2000 döneminde Amasya İli'nin nüfus artışı incelendiğinde, üç farklı dönem gözlenmiştir. 1985 yılına kadar nüfus sürekli olarak artmış, en yüksek yıllık nüfus artış hızı %00 65.46 ile 1950-1955 döneminde gerçekleşmiştir. 1985-1990 döneminde İlin nüfusu %00 0.61'lik artış hızı ile düşme göstermiş ve 1990 yılından sonra tekrar artma eğilimine girmiştir.

Amasya İli'nin 1990-2000 dönemindeki yıllık nüfus artış hızı yaklaşık %0 2’ dir. İle bağlı bulunan 6 İlçeden Merzifon İlçesi 67.281 nüfusu ile en fazla nüfusa , Hamamözü İlçesi ise , 6.161 nüfusu ile en az nüfusa sahip olan İlçelerdir. İlin yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan ilçesi %009.2 ile Suluova iken, en az olan İlçesi %00 28.2 ile Hamamözü'dür.

2000 Yılı Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre, İl Genelinde mevcut 348 köy ve 25 beldede toplam nüfus sayısı, 168.610 olup, bu rakam İl toplamı nüfusunun % 46' sını oluşturmaktadır. İl merkezine bağlı 101 köy 6 belde olup, nüfus miktarı ise 58.814 dür.

Amasya İli'nin 2000 yılındaki nüfusu 365.231, 1990-2000 dönemindeki yıllık nüfus artış hızı yaklaşık % 002' dir. İle bağlı bulunan 6 ilçeden Merzifon İlçesi 67.281 nüfusu ile en fazla nüfusa, Hamamözü İlçesi ise 6.161 nüfusu ile en az nüfusa sahip olan ilçelerdir.

İlin yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan ilçesi % 009.2 ile Suluova iken, en az olan ilçesi % oo-28.2 ile Hamamözü' dür. İl de bulunan toplam 370 köyden 281' inin nüfusu 500' ün altında olup, köylerin büyük çoğunluğu oldukça düşük bir nüfusa sahiptir.

Eğitim​

Amasya’da Genel Eğitim Tarihi

Amasya’da Cumhuriyet Öncesi Eğitim

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Amasya’daki eğitim anlatılırken çocuk mektepleri, medreseler ve Darü’l Kurralar (Kur’an Kursları)’dan bahsedilmiştir. Osmanlılar döneminde eğitim; sübyan okulları, Darü’l Kurralar (Kur’an Kursları) ve medreseler tarafından yürütülmüştür.

1967 Amasya İl Yıllığı’nda; Hüseyin Hüsamettin (Abdi Zade)’nin Amasya Tarihi adlı eseri kaynak gösterilerek 1437-1510 tarihleri arasında 8 çocuk okulu, 1404-1520 tarihleri arasında 8 Darü’l Kurra (Kur’an Kursları) ve 1225-1892 tarihleri arasında 36 medresenin olduğu istatistiki bilgi olarak verilmiştir. Aynı kaynakta, 1415-1797 yılları arasında Merzifon ilçesinde 6 medresenin, Gümüşhacıköy ilçesinde de 1413’te yaptırılan bir medresenin olduğu ifade edilmektedir.

1870 tarihli Sivas Salnamesi’nde Amasya Sancağı’ında 27 ilkokulda 718 müslüman talebenin öğrenim gördüğü, buna karşılık Ermenilere ait 1 sübyan okulu ve 195 talebenin olduğu belirtilmektedir. Aynı kaynakta yüksekokul derecesindeki medreselerde de 26 hatip, 23 imam, 44 öğretmen sayısının yanında 31 yüksekokulda 278 öğrencinin olduğu ifade edilmektedir.

Amasya’da 1920’de 3 orta mektep; 3 Rum,1 Ermeni karışık (kız-erkek) mektepleri; 34’ü erkek, 7’si kız 41 Türk ve İslam ilk mektepleri olmak üzere toplam 48 okul bulunmaktadır.

1921’de 3’ü orta mektep; 41’i (34’ü erkek,7’si kız )Türk ve İslam mektepleri olmak üzere toplam 44 okul mevcuttur. Ayrıca, yetim çocukların bir meslek sahibi olması için “Mekteb-i Sanayi” (Sanat Okulu) açılmıştır.

1922 yılına gelindiği zaman 1 sultani (lise), 1 idadi(lise), 1 Darü’l Hilafe(ortaokul) ve 61 ilk mektep (7’si kız ,54’ü erkek) olmak üzere toplam 64 okul bulunuyordu.

Amasya’da Cumhuriyet Sonrası Eğitim

1923 senesinde 1 sultani(lise), 1 idadi(lise), 1 Darü’l Hilafe(ortaokul) ; 7’si kız, 58’i erkek 65 ilk mektep olmak üzere toplam 68 okul vardı. 65 ilk mektepte ise 125 öğretmen görev yapıyordu.

1924’de liselerde Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı. Sultani ismini taşıyan okullar liseye çevrildi. Bu değişikliğin yapıldığı zaman okullarda toplam 122 öğretmen, eğitim ve öğretim vermekteydiler.

Harf inkılabını takip eden senelerde de öğretmenler, eğitmen adıyla yeni göreve başlatılanlarla desteklenmiş ve sayıları yükseltilmiştir.

1925’te kız mektebi olarak açılan Kılıcaslan Mektebi, açıldıktan üç yıl sonra Kılıcaslan İlk Mektebi adını almış ve Cumhuriyet ile Harf İnkılabı’nın en gerçekçi şekilde uygulandığı bir eğitim yuvası olmuştur.

1967 yılında 2 Lise, 5 Ortaokul, 1 Ticaret Lisesi, 2 Erkek ve 2 Kız Sanat Entitüsü, 1 İmam-Hatip Okulu ile 1 Kız İlköğretmen Okulu faaliyet halindedir.

2003 yılında liselerin sayısı, 14’ü genel(9 Lise, 3 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi , 1 Anadolu Öğretmen Lisesi), 19’u meslek lisesi toplam 33 ‘e, öğrenci sayısı 14.137’ye ulaşmıştır.

İlde 2004-2005 öğretim yılı itibariyle eğitim ve öğretim hizmetleri hakkında genel bilgiler :

Okul Öncesi Eğitim​

Merkez ilçede iki, Suluova’da bir, Merzifon’da bir olmak üzere toplam 17 derslikli dört anaokulu ve 148 anasınıfı bulunmakta olup, anaokullarında toplam 287, anasınıflarında ise 2.536 öğrenci olmak üzere toplam 2.823 öğrenci eğitim görmektedir.

İlköğretim Okulları

İldeki 221 ilköğretim okulundan 214’ü ilköğretim okulu, 3’ü yatılı ilköğretim bölge okulu, 2’si özel ilköğretim okulu, 1’i işitme engelliler ilköğretim okulu, 1’i pansiyonlu ilköğretim okuludur. Bu okullarda, 1.781’i ilköğretim okullarında, 66’sı yatılı ilköğretim bölge okullarında, 33’ü özel ilköğretim okullarında, 12’si pansiyonlu ilköğretim okulunda, 11’i işitme engelliler ilköğretim okulunda olmak üzere toplam 1.903 derslik bulunmakta olup, ilköğretim okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı; 24, Y.İ.Bölge okullarında 23, pansiyonlu ilköğretim okulunda 19, işitme engelliler ilköğretim okulunda 11, şehir ilköğretim okullarında 30, belde ilköğretim okullarında 19, köy ilköğretim okullarında 14’dür.

İlde, 45.200 ilköğretim okulu öğrencisi vardır. Bu öğrencilerden 43.327’si ilköğretim okullarında, 1.532’si yatılı ilköğretim bölge okullarında, 222’si pansiyonlu ilköğretim okulunda, 119’u da işitme engelliler ilköğretim okulunda bulunmaktadır. İlköğretim okullarında öğrencinin % 52’si erkek, %48’i kız, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 22, geçen yıla göre öğrenci artışı -% 2, (azalma) ilköğretimden ortaöğretime geçiş % 88’dir. Merkezde 10, Suluova ilçesinde 6, Merzifon ilçesinde 3 olmak üzere 19 ilköğretim okulunda ve Suluova ilçesinde 1 lisede olmak üzere toplam 20 okulda ikili öğretim yapılmaktadır. Bu okullarda derslik başına 53 öğrenci düşmektedir.

Ortaöğretim Okulları​

İlde 41 ortaöğretim okulundan 17’ si Genel Lise : dokuz Lise, beş Anadolu Lisesi, bir Fen Lisesi, bir Anadolu Öğretmen Lisesi, bir Özel Lise; 24’ü Meslek Lisesi : beş Sağlık Meslek Lisesi, beş İmam Hatip Lisesi, üç Çok Programlı Lise, üç Ticaret Meslek Lisesi, üç Kız Meslek Lisesi, iki Endüstri Meslek Lisesi, bir Özel Eğitim İş Okulu, bir METEM (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi), bir Anadolu Meslek Lisesi; 280’i genel liselerde, 271’i meslek liselerinde olmak üzere toplam 551 derslik vardır.

Ortaöğretimde genel olarak derslik başına düşen öğrenci sayısı 27 olup, bu sayı genel liselerde 31, meslek liselerinde 23’dür.

İlde toplam 14.884 ortaöğretim öğrencisinden 8.658’i genel liselerde, 6.226’sı da meslek liselerinde bulunmaktadır.

2001-2005 Yılları İtibariyle Ortaöğretime İlişkin Bilgiler Tablosu

Özel Öğretim Kurumları​

İlde 2004-2005 eğitim-öğretim yılı itibariyle 18 özel dershane, 8 özel motorlu taşıtlar sürücü kursu, 4 özel bilgisayar ve yabancı dil kursu, 4 özel öğrenci etüt eğitim merkezi, 2 özel ilköğretim okulu, 1 özel lise eğitim ve öğretim vermekted
 
Üst