• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Temel İslam Ahkamı

İslamda Allah c.c. ın yaratma sıfatının devamlı olduğu bilinir. Hayrı şerri aklımızın aldığını almadığını... Biz ahkam kessek de "şunlar cennete giremez" diye Allah hak edene hakkını verir. Anlayamadığımız çok derinlikler var.
Hadis;

Aklımda kaldığınca 99 kişiyi öldürmüş birisi affolur muyum diye bulduğu rahibe sorar. rahip "olmaz" deyince rahibi de öldürür. Sonra yine bulduğu bir alime sorar ve "affolursun ama bulunduğun çevreyi terk et" der. Bu kişi çevresini terk ederek yola çıktığında yolda ölür. Cennet melekleri gelir, cehennem melekleri gelir. Cehennem melekleri "100 kişiyi öldürdü bu kişi bizimdir" der. Cennet melekleri"Allah yolunda gidiyordu cennetliktir" der. Sonra hakem melek iner ve "ölçün geldiği yere yakınsa cehennem melekleri gittiği yere yakınsa cennet melekleri alsın." der Ölçerler geldiği yere cehenneme yakın çıkar. Allah ü teala arşı kaydırarak adamı gitmek istediği yere yaklaştırır ve cennete girer...

Ebû Saîd Sa’d b. Mâlik b. Sinân el-Hudrî Radiya’llâhu Anh’den rivâyet edildiğine göre,
Peygamber Aleyhiselam Şöyle buyurmuştur :
Sizden evvelkiler içinde bir adam vardı. 99 kişi öldürmüştü. Sonra, dünyânın en büyük âlimi kimdir? Diye soruşturdu. Ona bir râhib gösterildi bunun üzerine
Râhibin yanına gitti;
-99 adamı öldürdüm, tevbe etsem olurmu diye sordu ?
-Râhib kabul olmaz, dedi. Bunun üzerine o adam rahibi’de öldürdü; onunlaa yüzü (1oo) doldurdu. Sonra yeryüzü halkının en büyük âlimini sorup araştırdı ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler
-Âlime sordu 1oo adam öldürdüm, tevbe etsem kabul olurmu ?
-Alim: Evet, seninle tevbe arasında kim hâil olabilir, filân yere git,
Allâh’a ibadet ile meşgul insanlar vardır onlarla beraber Allâh’a ibadet et,Memleketine dönme; zîrâ orası fenâ bir yerdir, dedi.
Bunun üzerine adam yola çıktı yarı yola vardığında öldü.
-Rahmet melekleri ile
-Âzab melekleri
Bu adam hakkında münakaşa ettiler Rahmet Melekleri:
-Bu adam, candan tevbe ederek geldi, dediler.
Âzab melekleri
-Bu adam hiçbir iyilik işlememiştir, dediler.
Bunun üzeine İnsan kıyâfetinde bir melek bunların yanına geldi Melekler onu aralarında (hakem) yaptılar.
Melek Şöyle dedi:
-İki taraftaki mesâfeyi mukâyese ediniz; hangi tarafa daha yakın ise, Adam o tarafındır.
Mesâfeyi ölçtüler; adamı, varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu Rahmet melekleri aldılar…

Sahîh’deki başka rivayete göre, o kimse ahâlîsi iyi olan karyeye bir karış daha yakın olduğundan o karye ahâlîsinden sayıldı.

Sahîh’teki bir diğer rivâyette:Allâhu Teâla,
-Öteki karyeye uzaklaşmayı,
-Beriki karyeye de yaklaşmayı
İşaret etti ve ondan sonra meleklere, iki taraflı mukâyese ediniz, dedi.
Mukâyese netîcesinde, onu. Beriki karyeye bir karış daha yakın buldular.
Bundan dolayı yarlığandı, deniliyor.
Daha başka birr Rivâyette de: Göğsü ile kayarak sâlih köye doğru ötekinden uzaklaştı, fıkrası vardır.
 
Üst