Genel Müzik Bilgisi

Genel Müzik Bilgisi

Müzik ( Musiki ) İnsanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır”. Müziğin diğer bir tanımı ise “insanların kendi yapılarına uygun, yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır” şeklindedir.

Ses Bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir.

Sesin Duyulması (İşitme) İnsanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. Dış kulağa iletilen ses, orta kulağa intikal eder. Orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. Böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur.

Sesin Hızı Sesin herhangi bir cisim veya Maddeden çıktığı andan itibaren bulunduğu ortama göre belirli bir ulaşma hızı vardır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre durgun ve ısı derecesi sıfır olan bir ortamda ses saniyede 340 metre hız yapar.

Sesin Titreşim Özelikleri Seslerin incelik - kalınlık dereceleri ve zamana göre titreşim özellikleri vardır. Örneğin LA sesi bir saniyede 440 titreşim gerçekleştirir. Diğer sesler de buna göre düzenlenmiştir.

Müzik Sesleri Müzik sesleri İnsan Sesleri ve Müzik Aletleri Sesleri olmak üzere ikiye ayrılır.
•İnsan Sesleri İnsan sesleri , Kadın Sesleri ve Erkek sesleri olarak iki guruba ayrılır.
•Erkek Sesleri Tenor (İnce), Bariton (Orta) , Bas (Kalın) olarak üçe ayrılır.
•Kadın Sesleri Soprano (İnce) , Mezzo Soprano (Orta), Alto olarak üçe ayrılır.

Ses Merdiveni İnsan kulağı ile duyulması imkanı olan seslerin en kalınından en incesine kadar sıralanış biçimine ses merdiveni denir. Ses Merdiveni üç bölüme ayrılır : Bunlar Kaba Bölge, Orta Bölge ve Tiz Bölgedir.

Porte ( Dizek ) Seslerin nota şekilleri ile, üzerine yazıldığı beş yatay paralel çizgiden ve dört aralıktan oluşan şekle porte veya dizek denir.

Şekil - Porte
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Nota Müzik seslerini göstermeye yarayan işaretlere nota denir. Temel olarak müzik ‘ te 7 adet nota bulunmaktadır. Bunlar DO - RE - Mİ - FA - SOL - LA - Sİ ‘ dir.

Porte Üzerindeki Ek Çizgiler Portenin dışına taşan yani birinci çizgiden önce veya beşinci çizgiden sonra yazılması gereken notaları yazmak için çizilen çizgilerdir.

Port Üzerinde Nota Yerleri Türk Müziğinde genellikle KABA LA ile TİZ Mİ arasındaki notalar kullanılır.

Anahtar Portenin sol tarafına konulan ve konulduğu her çizgiye kendi adını veren şekle anahtar adı verilir. Müzikte üç tür anahtar bulunur. Bunlar SOL ANAHTARI , DO ANAHTARI ve FA ANAHTARIDIR.

Süre Notaların vermiş olduğu zaman bütünlüğüne süre denir. Sesli Süre ve Sessiz Süre olmak üzere iki çeşit süre vardır. Sesli süreler notaların seslendiriliş zamanını, sessiz süreler ise notalar arası bekleme zamanını ifade eder. Sessiz süreler Müzikte ES işareti ile tanımlanır.

Tam Ses İki bitişik notanın veya derecenin gösterdiği aralığa Tam Ses denir. Bu notaların gösterdiği küçük aralıklara da Yarım Ses denir

Koma İki tam ses arasındaki dokuz küçük sesin her birine verilen isimdir.

Ölçü Bir müzik eserinin eşit süreli bölümlerine Ölçü denir. Ölçü çizgileri porteye dikey olarak konulur. Her ölçüde ölçü rakamı kadar nota süreleri vardır.

Eksik Ölçü Anakrus Bazı eserlerde ilk ölçü çizgisinden önce gelen ölçülere verilen isimdir.

Derece Perde anl***** gelen bir terimdir. Seslerin arasındaki farka (ses farkına) derece denir.
Türk Müziğinde perdelerin nota isimlerinin yanı sıra özel isimleri de vardır. Örneğin LA sesi Dügah olarak bilinir, RE sesi Neva , KABA RE ise Yegah olarak adlandırılır.

GÜÇLÜ PERDE Türk müziğinde makamların dizilerinde dörtlü ve beşlilerin birleştiği ses güçlü perde veya güçlü ses denmektedir.

Dizi Türleri Nota veya derecelerin porte üzerinde diziliş şeklidir. Üç ayrı türü vardır. Bunlar :

A ) Diatonik Tür
C ) Kromatik Tür dür

Polifonik Çok sesli müziğe verilen isimdir.
Akor Birden fazla sesin aynı anda çıkarılmasına denir

Müzik ( Musiki ) İnsanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır”. Müziğin diğer bir tanımı ise “insanların kendi yapılarına uygun, yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır” şeklindedir.

Ses Bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir.

Sesin Duyulması (İşitme) İnsanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. Dış kulağa iletilen ses, orta kulağa intikal eder. Orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. Böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur.

Sesin Hızı Sesin herhangi bir cisim veya Maddeden çıktığı andan itibaren bulunduğu ortama göre belirli bir ulaşma hızı vardır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre durgun ve ısı derecesi sıfır olan bir ortamda ses saniyede 340 metre hız yapar.

Sesin Titreşim Özelikleri Seslerin incelik - kalınlık dereceleri ve zamana göre titreşim özellikleri vardır. Örneğin LA sesi bir saniyede 440 titreşim gerçekleştirir. Diğer sesler de buna göre düzenlenmiştir.

Müzik Sesleri Müzik sesleri İnsan Sesleri ve Müzik Aletleri Sesleri olmak üzere ikiye ayrılır.
•İnsan Sesleri İnsan sesleri , Kadın Sesleri ve Erkek sesleri olarak iki guruba ayrılır.
•Erkek Sesleri Tenor (İnce), Bariton (Orta) , Bas (Kalın) olarak üçe ayrılır.
•Kadın Sesleri Soprano (İnce) , Mezzo Soprano (Orta), Alto olarak üçe ayrılır.

Ses Merdiveni İnsan kulağı ile duyulması imkanı olan seslerin en kalınından en incesine kadar sıralanış biçimine ses merdiveni denir. Ses Merdiveni üç bölüme ayrılır : Bunlar Kaba Bölge, Orta Bölge ve Tiz Bölgedir.

Porte ( Dizek ) Seslerin nota şekilleri ile, üzerine yazıldığı beş yatay paralel çizgiden ve dört aralıktan oluşan şekle porte veya dizek denir.

Şekil - Porte
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Nota Müzik seslerini göstermeye yarayan işaretlere nota denir. Temel olarak müzik ‘ te 7 adet nota bulunmaktadır. Bunlar DO - RE - Mİ - FA - SOL - LA - Sİ ‘ dir.

Porte Üzerindeki Ek Çizgiler Portenin dışına taşan yani birinci çizgiden önce veya beşinci çizgiden sonra yazılması gereken notaları yazmak için çizilen çizgilerdir.

Port Üzerinde Nota Yerleri Türk Müziğinde genellikle KABA LA ile TİZ Mİ arasındaki notalar kullanılır.

Anahtar Portenin sol tarafına konulan ve konulduğu her çizgiye kendi adını veren şekle anahtar adı verilir. Müzikte üç tür anahtar bulunur. Bunlar SOL ANAHTARI , DO ANAHTARI ve FA ANAHTARIDIR.

Süre Notaların vermiş olduğu zaman bütünlüğüne süre denir. Sesli Süre ve Sessiz Süre olmak üzere iki çeşit süre vardır. Sesli süreler notaların seslendiriliş zamanını, sessiz süreler ise notalar arası bekleme zamanını ifade eder. Sessiz süreler Müzikte ES işareti ile tanımlanır.

Tam Ses İki bitişik notanın veya derecenin gösterdiği aralığa Tam Ses denir. Bu notaların gösterdiği küçük aralıklara da Yarım Ses denir

Koma İki tam ses arasındaki dokuz küçük sesin her birine verilen isimdir.

Ölçü Bir müzik eserinin eşit süreli bölümlerine Ölçü denir. Ölçü çizgileri porteye dikey olarak konulur. Her ölçüde ölçü rakamı kadar nota süreleri vardır.

Eksik Ölçü Anakrus Bazı eserlerde ilk ölçü çizgisinden önce gelen ölçülere verilen isimdir.

Derece Perde anl***** gelen bir terimdir. Seslerin arasındaki farka (ses farkına) derece denir.
Türk Müziğinde perdelerin nota isimlerinin yanı sıra özel isimleri de vardır. Örneğin LA sesi Dügah olarak bilinir, RE sesi Neva , KABA RE ise Yegah olarak adlandırılır.

GÜÇLÜ PERDE Türk müziğinde makamların dizilerinde dörtlü ve beşlilerin birleştiği ses güçlü perde veya güçlü ses denmektedir.

Dizi Türleri Nota veya derecelerin porte üzerinde diziliş şeklidir. Üç ayrı türü vardır. Bunlar :

A ) Diatonik Tür
C ) Kromatik Tür dür

Polifonik Çok sesli müziğe verilen isimdir.
Akor Birden fazla sesin aynı anda çıkarılmasına denir
alıntı
 
Müziğe bu kadar ilgili olduğunu bilmiyordum. Müzik tarihi, terimler ve bilimsel kısmıyla baya ilgilisin. Sanırım müzikle de uğraşıyorsundur. Yoksa yanılıyor muyum ?
 
Müziğe bu kadar ilgili olduğunu bilmiyordum. Müzik tarihi, terimler ve bilimsel kısmıyla baya ilgilisin. Sanırım müzikle de uğraşıyorsundur. Yoksa yanılıyor muyum ?
Maalesef müzikle uğraşmıyorum canım keşke öyle bir uğraşım olsaydı ama sadece bir konuyu eklerken detaylarıyla,bütün bilgileriyle eksiksiz buraya açmaya çalışıyorum.:Entusiasmado:
 
Evet aslında müzikle uğraşman çok iyi olurdu. Sanırım müzik zekası dediğimiz şey sende var. Yine de çok geç sayılmaz hani. Ama sen bilirsin tabii. Müsaitsen bi yerden başla bence. Müziğe yararlı olursun :)
 
Çok dogru ve gerekli bilgiler. ilk okuldan üniversiteye kadar müzik eğitimi alan insanlar bana derse geliyor ve şurada yazanların birtanesi akıllarında yok :D arkadaşa teşekkür ederim.benim de sitemde müzik le alakalı bir çok doküman var ilgilenen arkadaşları beklerim enesmuzik.com
 
Üst