Allah ın Kitabı Kur'an ı, Göz Göre Göre Tahrif Etmek.

Bir soru sormak istiyorum. Sizler inancınızı hiç sorguladınız mı? Allah ın Kuran da emrettiği yoldan mı gidiyoruz, yoksa batılı, hurafeyi din mi edindik? Bunun kontrolünü Kuran dan yapma gereği duydunuz mu, yoksa gerek yok, bana dini anlatanlara çok güveniyorum mu dediniz? Çünkü Kuran öyle örnekler veriyor ki geçmiş toplumlar ile ilgili, Allah ın gönderdiği uyarı kitaplarını okuyup, açıkça gördükleri tebliğ aldıkları halde, batıl inançlarını yaşamak adına, Allah ın sözlerini bile tahrif etmekten çekinmemişler. Bir örnek vermek istiyorum ki, aynı hataları bizler de yapmayalım. Yapıyorsak da, artık vazgeçelim.

Bakara 75: Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden birtakımı, ALLAHIN KELAMINI DİNLER, İYİCE ANLADIKTAN SONRA, ONU BİLE BİLE TAHRİF EDERLERDİ. (Diyanet meali)

Ne dersiniz, geçmiş toplumların yaptığı yanlışları, bizler yapıyor muyuz? Bakalım Yaradan Kuran da ne emrediyor, bizler Fıkıh ve mezhep öğretisi ile günümüzde neler yapıyoruz, nelere inanıyoruz. Yorumunu sizlere bırakıyorum.

Allah gönderdiği rehber kitabında, yalnız Kuran ın ipine sarılın, biz Kuran da hiçbir eksik bırakmadık ve sizlere nice örneklerle açıkladık ki anlayasınız ve sizi doğru yola iletecek yalnız Kuran dır der. Ama mezheplerin öğretisi fıkıh inancı ise, her şey Kuran da yazmaz, Kuran ı herkes anlayamaz, Kuran da özet bilgiler vardır, onun için fıkıh ve mezheplerin beşeri öğretisi olmazsa, Kuran anlaşılmaz ve yaşanmaz diye bizlere öğrettiler ve bizlerde bunları kabul edip inanmadık mı?

Allah Kuran da din ve iman adına veliler, efendiler, şeyhler edinip ardı sıra gitmeyin, güvenilecek yardım ve şefaat istenecek veliniz, efendiniz yalnız benim diye uyarır. Ama fıkıh, mezhep ve tarikat inancı, bunun tam tersini söyler ve velisi, şeyhi olmayan cennete gidemez diyecek kadar ileri gidilir. ÇOK DAHA İLGİNCİ, ALLAH ŞEFAAT TÜMDEN BANA AİTTİR DEDİĞİ HALDE, VELİLERİN, ŞEYHLERİN DE ŞEFAATÇİ OLDUKLARINA İNANDIRILMADIK MI?

Hakkında emin olmadığın bilginin ardına düşmeyin, bunun hesabını sorarım diye Allah Kuran da bizleri uyarır ve Kuran ı kendi korumasına aldığını da bildirir bizlere. Ama bizlere İslam ı anlatanlar, doğruluğundan emin olamayacağımız ve peygamberimize atfedilen onca RİVAYET SÖZLERE, hiç şüphe duymadan inanırız. Bu yetmez, rivayet hadisler Kuran ayetleri gibidir, inkâr eden, kabul etmeyen Kuran ı inkâr etmiş gibidir, diyenlere de inanmakta bir mahsur görmeyerek, Kuran a şirk koşmadık mı?

Allah dinde sakın bölünenler gibi olmayın, ayrılığa düşmeyin diye birçok kez ayetinde uyardığı halde, mezhep ve fıkıh inancı, DİNDE BÖLÜNMEKTE BEREKET VARDIR diyecek kadar ileri gitmeleri, bizleri hiç tedirgin etmedi ve bu sözlere de inanmakta hiç mahsur görmedik.

Allah biz Kuran ı detaylandırdık ve anlayasınız diye nice örneklerle açıkladık dediği halde, fıkıh inancı bizlere Kuran ın detaylı olmadığını, yalnız Kuran ile açıkça ayetler anlaşılamayacağını öğrettiler. Çünkü rivayetleri Kuran da bulamadığımızda, bakın demek ki Kuran da her şey olmuyormuş diyenlere inanmadık mı?

Allah dinde hükmüme hiç kimseyi ortak etmem, gönderdiğim elçilerimin görevleri yalnız tebliğ etmek ve sizlere anlatmak, açıklamak ikna etmektir der. Hatta peygamberimiz, BEN SADECE BANA VAHYEDİLENE UYARIM, BEN SADECE APAÇIK BİR UYARICIYIM dediği halde, ne yani peygamberimiz postacımıydı sözleriyle, Allah ın elçisini neredeyse, dinde Allah ın ortağı yaparak, Kuran ın misli kadar elçisine de dine hüküm koyma yetkisi vermiştir, diyenlere inanmadık mı?

Sizlere açıkça Kuran da saydıklarım dışında, sakın haramlar edinmeyin, Allah a iftira atmış olursunuz diye bizleri uyardığı halde, Kuran da hiç bahsedilmeyen onca haramlar listesine de, bunları da peygamberimiz haram kılmıştır, diyenlere inanmadık mı?

Allah nisa 31. ayetinde, eğer yasakladığımız büyük günahlardan sakınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örterim diye uyardığı halde, sanki bu ayeti hiç duymamışçasına, peygamberimize atfedilerek rivayet edilen sözde, PEYGAMBERİMİZİN ŞEFAATİ ÜMMETİNİN BÜYÜK GÜNAHLARINADIR diyerek, hâşâ elçisini neredeyse, Allah ın affetmeyeceği şeyleri affedebilecek güce sahip olduğuna bile inanmadık mı?

Allah bizlerin ayetleri, inceden inceye düşünerek anlamamızı tavsiye ederken, sizler Kuran ı anlayamazsınız, her kelimenin bile yüzlerce anlamı vardır, onları veli insanlar anlar diyerek, ayetler üzerinde bizlerin düşünmesinin, akıl etmemizin önüne geçenlere inanmadık mı? Böylece İslam dininde ruhban sınıfı yoktur diyen Allah a inatla, KENDİMİZE RUHBAN SINIFI YARATMADIK MI?

Allah elçisine özellikle söylemesini istediği, BEN GAYBI BİLMEM, SİZLER GİBİ BİR İNSANIM dediği halde, Allah ın elçisine Kuran ın hiç bahsetmediği gaybı bilgileri bildiğine inanarak, peygamberimize inanılmaz güçler, vasıflar yüklemedik mi?

Casiye 6. ayetinde Kuran, ALLAH'TAN VE O'NUN AYETLERİNDEN SONRA, HANGİ SÖZE İNANACAKLAR dediği halde, imanımızı yaşamak için ciltlerce dolusu kitaplara da ihtiyacımız vardır diyenlere inanmadık mı? Bu yanlışı yaparak, Allah ın SAKIN KURAN IN SINIRLARINI AŞMAYIN uyarısına da böylece gözlerimizi kapatarak, Kuran ın sınırlarını aşmadık mı?

Allah Kuran da, dinin anası olan MUHKEM ayetleri kast ederek, YEMİN OLSUN Kİ BİZ KUERAN I, ÖĞÜT VE İBRET ALASINIZ DİYE KOLAYLAŞTIRDIK DEDİĞİ HALDE, kolayda o kadar da kolay demedik, herkes Kuran ı anlayamaz, onun için bilmem kaç yıl ilim tahsil etmeli insan diyerek topluma korku salıp, Müslümanları Kuran dan uzaklaştıranlara inanmadık mı?

Zuhruf suresi 44. ayetinde Yaradan, SİZLERİ KURAN DAN SORUMLU TUTUYORUM dediği halde, bizlere yalnız Kuran ile iman olmaz diyerek, emin olmadığımız rivayetlere de, tıpkı Kuran gibi iman edilmesi gerekir diyenlere inanmadık mı?

Allah yılın her vaktinde, kazancımızın ihtiyacımızdan arta kalanından, zekâtımızı, hayrımızı her zaman yapma emri verdiği halde, bunu yılda birkaç güne indirerek, sınırlar koyanlara inanmadık mı?

Allah Hac bilinen aylardadır diyerek, Haram aylarda Haccın yapılacağının örneklerini dahi Kuran da verdiği halde, batıl bilgilere inanıp, Hac görevimizi bir yılın içinde bir iki güne indirerek, diğer günlerde Hac yapamazsın diye topluma direten ve böylece Allah ın yemin ederek kolaylaştırdığı dini, zorlaştıranlara inanmadık mı?

Allah Kuran ın tamamına iman etmedikçe gerçek iman etmiş sayılmazsınız diyerek, bazı ayetlerin üstünü örtüp görmezden gelenleri uyardığı halde, bizler onlarca ayetin nesih edildiğine, yani artık hükmünün olmadığına, kalktığına inanmadık mı?

Allah toplantı yani Cuma namazı için, EY İMAN EDENLER diyerek, kadın erkek ayrımı yapmadan, toplantı namazına bizleri çağırdığı halde, Cuma namazının yalnız erkeklere farz olduğunu söyleyenlere inanmadık mı? Kadınlarımızı Allah ın bu emrinden mahrum ederek, İslam toplumlarının sosyalleşmesinin, en önemli bir yolunu ellerimizle bir kenara iterek, batılın ve hurafenin sözlerine inanmadık mı?

Söyleyecek, örnekler verecek çok şeyler var. Ne dersiniz, onca yanlışı yapan bizler, bizden önceki toplumların düşmüş oldukları yanlışlara, bizlerde düşmedik mi? Elbette düştük, hem öyle bir düştük ki, dilim varmıyor söylemeye. Elbette bu yanlışı yapanlara, Allah ın kitabındaki ayetlerin üstünü örtüp, görmezden gelenlere, gerçekleri batıl ile gizleyenlere, bakın Allah neler yapacağını söylüyor.

Bakara 159: İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz DOĞRU YOLU GİZLEYENLERE, HEM ALLAH HEM DE BÜTÜN LANET EDİCİLER LANET EDER. (Bayraktar Bayraklı meali)

Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK[/SIZE]
HALUK Gümüştabak
 
halukgta' Alıntı:
Bu yetmez, rivayet hadisler Kur'an ayetleri gibidir, inkâr eden, kabul etmeyen Kur'an ı inkâr etmiş gibidir, diyenlere de inanmakta bir mahsur görmeyerek, Kur'an a şirk koşmadık mı?

Bu kafayla birisi ileri giderse Kur'an ı bile reddedebilir. Sanki mantıksal olarak küfür ehli gavur milletlerinin Türk insanı içinde kısadevre ettiği fikirler diye düşünüyor insan.
Kur'an da "ediUllah ve ediurresul" der. Allah a ve resul une uyun der. Yani Allah c.c. kendi ismiyle birlikte resulUllah (s.a.v.) in ismini uyulacak yer göstermiştir. Burada Allah ın azametinin yanında hiç kimsenin olamayacağı akla geliyor. O zaman resul neden Allah ın isminin yanında diye sorulur. resul demek Allah ın emrinin elçisi demek. Onun Allah ın isminin yanında bulunması kul ve elçi olaraktır.

Kafamıza göre mantıksal çıkarımlarla ezbere toptan herşeyi yargılayarak sonuç alamayız. Dünyada 1 kg lık bir taş Ay da 1kg gelmeyecek. Ne oldu? Mantık çöktü. Mantığın yenilenmesi gerek. Kelimeler de böyledir. İfade ettikleri çokça mana vardır. Dilin insanlar arasındaki anlaşma aracılığı ezbere değil anlayış, hisssediş iledir. Kelimelerin içindeki çokça manadan hangisinin geçerli olduğunu ne denmek istendiğini anlamamız lazım. Özellikle tercümanlar bunu iyi bilir.-

Kur'an ın misli kadar elçisine de dine hüküm koyma yetkisi vermiştir, diyenlere inanmadık mı?
Elçinin hükmü Allah ın hükmüdür. Mantık olarak bir elçi Allah ın emri dışında hüküm verirse elçilikten kovulur. Ama yaşanmamıştır böyle bir olay. Elçiler o derece üst düzeydedir ki elçilikten çıkarılmaları günah ile değil, takvadan azalma iledir. Yanılmıyorsam İlyas a.s. Kovalayanlardan kaçarken ağaca diyor ki: "ey ağaç beni içine al" Ağacın içine giriyor. Kovalayanlar ağacı kesmeye başlıyorlar.Testere İlyas aleyhisselam a değince "hı" diye inliyor. Allah c.c. nida ediyor: "Bir ah daha edersen..." Yanılmıyorsam peygamberliğini alırım diye bir nida. Peygamberin her daim Allah ın tarafında olması gerekliliğinden "ey ağaç beni içine al" sözü takvadan azalma olmuştur. Yunus aleyhisselam da bir topluluğu uyardıktan sonra yola gelmediler diye beklemesi gereken süreden yanılmıyorsam 1 gün önce çıkıyor o yerlerden. SOnra bindiği gemi batmaya başlıyor. Yunus aleyhisselam malum balığın karnnından kurtulmuştur. Yani peygamberlere uymak takvaya uymaktır. Onların kanun kouyculuğu Allah ın kanunu iledir. Allah a ortak ve başka değildirler.
Cuma namazının yalnız erkeklere farz olduğunu söyleyenlere inanmadık mı?
Bunu ilk defa duyduk... Kadınlara da mı farz yani???

Kur'an da açıklanmamış o kadar çok mesele var ki... Peygamberlerde de açıklanmamış o kadar mesele türedi ki... Bir sigaranın bile hadislerle direk tanımı verilemiyor. Kim çıkıp da ahkam kesebilir Kur'an da herşey yazacak diye? Bu da bizim sınavımız.
 
Son düzenleme:
anlamanın engin dünyasından örnekler:

yüz:
-hayvan derisinin yüzülmesi. Derinin hayvandan sıyrılması
-yüz tane. sayı,adet
-insan sureti. yüz, surat
-denizde yüzmek

yüz kelimesi aynı kelime olmasına rağmen alakasız biçimde farklı manalarda kullanılmış. Buradaki kullanım biçimi eşseslilik. Yazılışları aynı anlamları farklı. Bu kelimenin nerede ne anlama geldiğini ne belirleyecek? Tabi ki -anlayış-.

Bu benzerlik basit. Çünkü anlamlar birbiriyle alakasız olduğundan karıştırılma ihtimali zayıf. Sorun anlamca alakalı ve ufak farklarla kullanılan aynı kelimelerde:
kapatmak:
-kapıyı kapatmak. Oda kapısını sonuna kadar örterek odaya oda dışından hava insan girişini engellemek
-yolu kapatmak: Geçiş yolunu tamı tamına örtmese de geçişi zorlaştıracak kadar daraltmak. Tam olarak örtmesi de yolu kapatmaktır.
-dükkanı kapatmak: Ticarethanenin faaliyetine son vermek. Dükkan kapısı açık olabilir ama ticaret yapılmıyordur artık.
-bilgisayarı kapatmak: bilgisayarı çalışmaz duruma getirmek, enerjisini kesmek
-defteri kapatmak: defteri dürmek, sayfaları üst üste bindirerek en az yer kaplar vaziyete getirmek
-siparişe kapatmak: sipariş verilmesine müsade etmemek

Mesela dükkanı kapattı dese biri; ticareti bıraktı da demiş olabilir kepenki indirdi mesaiyi tmamladı da demiş olabilir. Yani dükkanı kapatmak işi bıraktı anlamında da olabilir ya da sadece akşam oldu dükkan kapısını ertesi güne kadar kilitledi manasında da olabilir. Yolu kapattı dense; yoldan geçişe müsade etmiyor denmiş olabilir. Yani yol açıktır ama geçişe izin yok. Bundan başka yoldan geçişi zorlaştırdı demiş de olabilir. Yani yola bir eşya konmuştur yoldan geçiş zorlaşmıştır ve yolu kapattı denmiştir. Bir de yolu tamı tamamına harfiyat ile kapattı da denmiş olabilir.

Kapatmak ama hangi kapatmak? Bildiğimiz anladığımız için düşünmüyoruz belki ama anladıklarımızın yanında anlamadığımız ne incelikler vardır kim bilir. Bir kısım insan da kelimelerin engin dünyasını anlamıyor...
 
Üst