Peygamber Hadislerinin Hüküm Kaynağı Olamayacağı AYETLERİ

Peygamber Hadislerinin Hüküm Kaynağı Olamayacağı AYETLERİ

Ortak koşucular; artık bu Kurandan başka neye / hangi hadise inanacaklar? (MÜRSELAT,50)
Bunlar Kurandan başka hangi hadise inanıyorlar? (ARAF,185)
Allah size Kitabı / Kuranı en ayrıntılı bir şekilde / açıklanmış olarak / uzunca anlatarak indirmişken / içinde her şey ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olarak göndermişken, Allahtan başkasının hakemliğine / sözlerine mi uyayım? (ENÂM,114)
İnsanlardan öyle kimseler var ki, insanları Allahın yolundan saptırmak için, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan çelişkili hadisleri / boş sözleri, hikmet dolu Kitabın / Kuranın ayetleriyle bir tutarlar / herhangi bir bilgiye dayanmaksızın boş boş konuşurlar. Böylece Allah yolundan bilgisizce saptırmak ve onunla dalga geçmek isterler / o yolu / onu oyalanma aracı / eğlence konusu yapmak için boş sözler / lâf / hadis eğlencesi satın alır / satın alanlar / güldürücü sözleri satın alıp, Allahın yolunu alaya alanlar vardır. İşte böylelerine rezil edici / aşağılık / acıklı bir azap vardır. Bu çelişkili hadisleri üretenlere, hikmet dolu Kitabın ayetleri / ilkeleri / Kuran okunduğu zaman, sanki onu hiç duymamış gibi, sanki kulakları sağırmış gibi büyüklük taslayarak duymazlıktan gelirler / hiç oralı olmaz, küstahça sırtını dönerler. (LOKMAN,6,7)
Ortak koşucular, Allahtan ve ayetlerinden sonra / belgelerinden başka hangi hadise / söze inanıyorlar? (CÂSİYE,6)
Allahtan daha doğru bir hadisi / sözü kim söyleyebilir / Allahtan daha doğru sözlü kim olabilir ki? (NİSA,87)
Eğer Peygamber kendi sözlerini, Allahın Kuranıyla eş tutmuş olsaydı / Allaha atfen / Bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı / Bizim adımıza, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz Peygamberi kıskıvrak yakalar, sonra onun can / şah damarını keserdik. Kuşkusuz bu Kuran, erdemliler / sakınanlar için / saygılı olanlara / Allah bilincinde olanlara tam bir uyarıcı ve düşündürücü / bir hatırlatma / bir öğüttür. (HAKKA,44,45,46,47,48)
 
Üst