Kuranda, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık! Ayetleri

Kuranda, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık! Ayetleri

Biz ortak koşuculara öğüt almaları için, gerçekleri Kuranda her fırsatta / türlü biçimlerde, detaylı / ayrıntılı olarak açıkladık. (İSRA,41)

Yemin olsun! Biz bu Kuranda, insanların anlamaları için, her türlü örneği ayrıntılı bir biçimde verdik. (İSRA,89)

Biz Kitapta / Kuranda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. (ENAM,38)

Anlayan bir toplum için, ayetleri en ince ayrıntısına kadar / tam bir biçimde ayrıntılı açıklamış bulunuyoruz. (ENAM,98)

Biz, öğrenmek isteyen bir topluluk için, ayetleri çeşitli şekillerde sunuyoruz / ayetlerimizi herkesin anlayabileceği bir şekilde ayrıntılı olarak açıklıyoruz. (ENAM,105)

Allah size Kitabı / Kuranı en ayrıntılı bir şekilde / açıklanmış olarak indirmişken, Allahtan başkasının hakemliğine / sözlerine mi uyayım? (ENAM,114)

Doğruya dönmeleri için ayetleri / ilkeleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz / uzun uzun anlatıyoruz / işte ayetlerimizi ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki aklınızı başınıza toplayıp, Allaha ortak koşmadan dönebilesiniz. (ARAF,174)

Allah, her kimi doğru yolda yürütmek isterse / isteyen kimseyi dosdoğru yola ulaştırmak için, onun gönlünü İslâma / barışa / Allaha teslim olmaya açar. İşte bu yol / İslâm, Rabbinin dosdoğru yoludur. Titreyip özünü hatırlamaya niyeti olan bir halk için ayetleri / ilkeleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz / uzun uzun anlatmaktayız / Biz düşünen / öğüt alan bir topluluğa ayetleri en ince ayrıntısına kadar ayrıntılı bir biçimde açıkladık. (ENÂM,125,126)

Ey insanlar! Bu öyle bir Kitaptır ki, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allahın, ayetlerini kolaylaştırdığı / sağlamlaştırdığı, sonra da ayrıntılı olarak / uzun uzun açıkladığı bir Kitaptır. (HUD,1)

Bu Kuran, uydurma bir söz değildir; aksine bu Kuran kendisinden önce gelen Tevrat, İncil, Zebur ve diğerlerini onaylayıp doğrulayan, her şeyin ayrıntılı açıklaması / her şeyi ayrıntılı kılıcı / uzunca anlatan ve inananlar için de bir yol gösterici ve Rahmettir. (YUSUF,111)

Yemin olsun! Biz Kuranda insanlara her türden örnekler verdik ki, herkes düşünüp öğüt alsınlar. (ZÜMER,27)

Yemin olsun! Biz bu Kuranda insanlar için, her türlü / her çeşit örneği ayrıntılı / türlü biçimlerde / değişik ifadelerle / her şeyi ayrı ayrı örnek vererek açıkladık. (KEHF,54)

Biz sana bu Kuranı, her şeyi açıklayan / her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı bir yol gösterici, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. (NAHL,89)

Yemin olsun! Biz bu Kuranda, insanlara her türlü örneği verdik. (RUM,58)

Yemin olsun! Biz size, her şeyi açık açık / açık-seçik anlatan ayetler / apaçık ilkeler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için de bir öğüt indirmiş bulunuyoruz. (NÛR,34)

Yemin olsun! Biz, her şeyi apaçık bildiren / açık-seçik bilgiler veren ayetler / açıklayan ilkeler indirmiş bulunuyoruz. (NÛR,46)

İşte Biz Kuranı böyle apaçık / açık-seçik, anlaşılır ayetler / ilkeler olarak indirdik. (HAC,16)

Andolsun ki, Biz öylesine açık ayetler / ilkeler indirdik ki, onları yoldan çıkmış olanlardan başkası inkâr etmez. (BAKARA,99)

Biz ayetleri, yürekten inanacak olanlar için açık ve anlaşılır bir şekilde / iyiden iyiye açıklamışızdır. (BAKARA,118)

Biz bilinçli / bilinçlenmek isteyen bir toplum / bilen bir halk için, buyruklarımızı / ayetlerimizi / ilkeleri en ince ayrıntısına kadar / ayrıntılı bir biçimde açıklarız / böylece uzun uzun anlatıyoruz / böyle ayrıntılı kılıyoruz. (ARAF,32)

Gerçekten Biz inkârcılara, gerçekleri bilimsel olarak ve en ince ayrıntısına kadar açıkladığımız / ilme uygun biçimde, ayrıntılı kıldığımız bir Kitap gönderdik. (ARAF,52)

Şükreden bir topluluk için ayetleri böyle ayrıntılı olarak / örneklerle / değişik şekillerde açıklarız. (ARAF,58)

Biz her şeyi apaçık bildiren / apaçık gösteren ayetler indirmiş bulunuyoruz. (MÜCADELE,5)

Andolsun ki, Biz, size içinde (gereksinme duyacağınız her türlü) uyarının bulunduğu bir Kitap indirmiş bulunuyoruz. (ENBİYA,10)

Biz, bilen bir halk için ayetlerimizi ayrıntılı bir biçimde açıklamaktayız / açık-seçik ortaya koyarız / uzun uzun anlatıyoruz. (TÖVBE,11)

Dili Arapça olarak bilinen bir topluma, anlamaları için, Arapça bir Kuran olarak ayetleri açıklanmış / ayrıntılı kılınmış bir Kitaptır bu. (FUSSİLET,3)

Biz (bu Kuranda) akıllarında (tutmaları gerekli olan her şeyi) getirdik. (MÜMİNÛN,71)

Allah, Rabbinize geri döndürüleceğiniz konusunda kuşkunuz olmasın diye / Rabbinizle karşılaşacağınızdan içsel olarak emin olmanız için, size ayetlerini / ilkelerini ayrıntılı açıklar. (RAD,2)

Allah, bilgi sahibi olmak / bilinçlenmek isteyen bir topluma / halka ayetlerini / ilkelerini ayrıntılı olarak açıklar / uzun uzun anlatıyor. (YUNUS,5)

Düşünce sahibi toplumlar / zihni tutulmamış bir halk / derin derin düşünen bir topluluk için ayetlerimizi / ilkelerimizi ayrıntılı örneklerle açıklıyoruz / uzun uzun anlatırız. (YUNUS,24)

Bu Kuran, kendisinin ayrıntılı bir açıklamasıdır. (YUNUS,37)

Kuranda her türlü uyarıyı apaçık yaptık ki belki onu okuyan, Allahın öfkesini çekmekten sakınır veya titreyip kendine döner / işte, onu anlaşılır bir okuma olarak Arapça indirdik, onda uyarıları ayrıntılı olarak açıkladık ki, belki saygılı olurlar, yahut onlara bir hatırlatma yapar / işte Biz, onu böylece Arapça bir Kuran olarak indirmiş ve onda insanların bilincimize varmaları ya da kendilerinde bir uyanış meydana getirmeleri için tehditleri ayrıntılı bir biçimde açıklamış bulunuyoruz. (TÂ HÂ,113)

Biz her şeyi ayrıntılı olarak / uzun uzadıya açıklıyoruz / her şeyi ayrıntılarına varıncaya kadar anlatıyoruz. (İSRÂ,12)

Ayetlerimizi / ilkelerimizi ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz ki, günaha batmış olanların yolu iyice ayrılıp belli olsun / inkârcıların ne tarz bir yol izlediklerini açık-seçik göresiniz. (ENÂM,55)

İyice anlasınlar diye / anlamaları için ayetlerimizi / hükümlerimizi nasıl da inceden inceye / ayrıntılı açıklıyoruz. Fakat senin halkın Gerçeğin tâ kendisi olduğu halde buna yalan dedi. (ENÂM,65,66)

Biz, ayetlerimizi / belgeleri bilinçlenmek isteyen bir halk / bilgi sahibi / anlayan / iyice araştırıp kavrayan / maksadı kavramak isteyen bir toplum için böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz / en ince ayrıntısına kadar / tam bir biçimde / gerçekten ayrıntılı kılmışızdır / uzun uzun anlatıyoruz. Bunda iman edecekler / inananlar için ibretler / deliller / belgeler vardır; bundan hiç şüpheniz olmasın. (ENÂM,97,98,99)

Şükredecek / şükreden bir halk / topluluk için ayetleri / ilkelerimizi örneklerle / ayrıntılı / değişik şekillerde açıklıyoruz / çeşitli şekillerde sergiliyoruz. (ARAF,58)
 
Üst