Yesil Pasaport nedir, Kimler yeşil pasaport alabilir?

Hususi Yeşil Pasaport Nedir?

Hususi pasaport belirli kademe ve kıdemi dolduran devlet memurlarına, kamu çalışanlarına, eski TBMM çalışanlarına, belediye başkanlarına ve tüm bunların ailelerine verilen, pek çok avantajı bulunan pasaport türüdür. Yeşil renkte olduğu için halk arasında yeşil pasaport ismiyle hatırlanmaktadır. Yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye belirli günle sınırlı olmak şartıyla vizesiz seyahat edebilir.

KİMLER HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT ALABİLİRLER

Bu pasaport, yasama görevinde bulunan eski üyeler, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Bunlardan emeklilik veya çekilme (istifa etme) sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

Büyükşehir Belediye Başkanları, İl ve İlçe Belediye Başkanları ile ilk kademe belediye başkanlarına, görevleri süresince Hususi Damgalı Yeşil Pasaport verilir. ( İlk kademe belediyeleri; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve büyükşehir belediyeleri ile aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediyeyi ifade eder)

Hususi Damgalı Yeşil pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi Damgalı Yeşil Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı nevide pasaport verilmesi mümkündür.Hak sahibi vefaat eden şahısların eşleri müracaat sırasında açıklamalı nüfus kayıt örneğide ( Her hangi bir nüfus müdürlüğünden alınabilir ) getireceklerdir. Hak sahibi vefaat ettiği durumda çocukları yeşil pasaport alamamaktadır.

ÖNEMLİ: YUKARIDA AÇIKLANANLAR DIŞINDAKİ ( İŞADAMLARI VB ) VATANDAŞLARIMIZ YEŞİL PASAPORT ALAMAZLAR.

Yeşil Pasaport İşlemleri ( uzatma ve yeni ) sadece ve İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde yapılmaktadır ( Vatan Caddesi İl Emniyet Müdürlüğü A Blok Kat:2 Fatih / İstanbul )

18 yaşından büyük ve öğrenci olmayan (Açık Öğretim Öğrencileri hariç öğrenciler için sadece öğrenci belgesi istenmektedir ) , çalışmayan, hak sahibinin yanında yaşayan ve evli olmayan kız çocukları için; açıklamalı nüfus kayıt örneği, Emekli Sandığı, Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumundan çalışmadığınıza dair yazı almanız gerekmektedir. ( Bu yazıları internet çıktısı olarak aşağıdaki linklerden alabilirsiniz

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu | Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti Uygulaması

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü - Emekli Sandığı Sicil Numarası Tesbiti

Hususi damgalı yeşil pasaport alan kız çocuklarından çalışmaya başlayanlar pasaportlarını iptal ettirmelidirler. Çalışmayı bırakan kız çocukları tekrar hususi damgalı yeşil pasaport alabilirler

Hak sahibine ait bir fotoğraf kendisine ait 3 fotoğraf ile hak sahibi emekli ise emekli tanıtma kartı ile kendisi ve hak sahibinin müracaata gelmeleri, hak sahibi çalışıyor ise kurumundan kızının da bilgilerini dolduracağı formu onaylatıp İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir. Yine hak sahibinin yanında yaşayıp reşit (18 yaşından küçük olan erkek çocuklarına 18 yaş sınır olmak üzere bu nevi pasaport verilir.18 yaşından büyük Erkek Çocukları anne-baba hakkından dolayı hiçbir şekilde hususi pasaport alamaz.) bulunmayan erkek çocuklarına da Hususi Damgalı Pasaport verilir veya bunlar baba veya annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir. Refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde bu pasaportu kullanamazlar. Hususi Damgalı Pasaportlar 4 yıl süreli olarak İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce verilmektedir.

İLK DEFA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT AMAK İÇİN VEYA VAR OLAN PASAPORTUNUN SÜRESİNİ UZATTIRMAK (TEMDİT) İÇİN GEREKLİ BELGELER

HALEN ÇALIŞAN MEMURLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

1-Çalışan Devlet Memurunun Kurumunun yetkili Amiri tarafından pasaport alma isteğinde bulunan aile fertlerine ait tanzim ve tasdik edilmiş hususi damgalı pasaport müracaat formu yaptırması gerekmektedir.

2-Formun kadro derecesi kısmı yetkililerce doldurulacak ve kurum mühürü ile mühürlenecektir. Kadro kısmı Kurumların Personel Birim Yetkilisi tarafından kontrol edilerek yazılacaktır. Kadrolar kesirli sayılarla (1/4, 3/1 veya 1 derecenin 4 kademesi gibi dereceler maaş almaya esas derece kademedir. Kadro derece ise tek hanelidir ve memurun bulunduğu kadroyu gösterir, 1 dir veya 2 dir veya 3 tür ) yazılmayacaktır.
ÖRNEK:657 S.D.M.K. Tabi olup kadrosu (1) birâ dir.

3-Müracaatlar mutlaka hak sahibi tarafından yapılacaktır.

4-Çalışanların Hususi Damgalı Pasaport müracaat formları kurumların İl Müdürlüğü tarafından Hususi Damgalı Pasaport form ve belgelerini imzalamaya yetkili kılınan ve Müdürlüğümüze imza sirküsü bildirilen personel tarafından imzalanması gerekmektedir.

ÖRNEĞİN: Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir öğretmen okulundan bir yazı ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne oradanda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek Hususi Damgalı Pasaport müracaat formu yaptıracaktır.

5- Çalışan personel elinde hususi damgalı pasaport olsa dahi süre uzatımı veya iptalinden yeni bir hususi damgalı pasaport alma talebinde bulunsa dahi kurumundan çalışanlar formu tanzim ettirecektir.

6- Yeni müracaatlar için ( formdaki fotoğraflar hariç ) 3 er fotoğraf, uzatmalar için 2 şer fotoğraf.

7- Nüfus cüzdanları ve fotokopileri.

KURUMLAR HER YIL HUSUSİ DAMGALI PASAPORT FORM VE BELGELERİNİ İMZALAMAYA YETKİLİ PERSONELİN İSİM VE İMZA SÜRKÜLERİ EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERMESİ GEREKMEKTEDİR.

EMEKLİ OLAN DEVLET MEMURLARININ YAPMASI GEREKENLER

1-İlk defa hususi damgalı pasaport alacak ise Emekli olduğu kurumun İl Müdürlüğünden veya Bakanlık Personel Daire Başkanlığından veya Genel Müdürlüğünden hususi damgalı pasaportları imzalamaya yetkili kişinin imzası ile getireceği kadro yazısı.
2-Elinde çalışırken almış olduğu hususi damgalı pasaport var ise bir defaya mahsus olmak üzere emekli olduğu kadro yazısını getirecektir.
3-Daha önce almış olduğu elindeki pasaportta EMEKLİ ibaresi var ise emekli tanıtım kartı aslı ve fotokopisi ile Müdürlüğümüzden temin edeceği emeklilere ait hususi damgalı pasaport müracaat formunu doldurarak müracaat edecektir
4- Yeni müracaatlar için 4 er fotoğraf, uzatmalar için 3 şer fotoğraf.
5- Nüfus cüzdanları ve fotokopileri.

NOT: Emekli olan yeşil pasaport hak sahipleri; Yeşil Pasaport Formu'nu (Ön Sayfa / Arka Sayfa) yazıcıdan çıkartarak da doldurabilirler.

ÇALIŞANLARIN HUSUSİ DAMGALI PASAPORT MÜRACAAT FORMU VE BELGESİNİ TASDİK ETTİRECEĞİ VEYA ALACAĞI KURUM LİSTESİ.

1-Cumhurbaşkanlığı Personeli: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden,

2-T.B.M.M. Personeli: Milli Saraylar Daire Başkanlığından. B.M.M. Genel Sekreterliği Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığından

3-Danıştay-Anayasa Mahkemesi-Yargıtay Personeli
Danıştay Personeli Danıştay Genel Sekreterliğinden,
Anayasa Mahkemesi Personeli;
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinden,
Yargıtay Personeli;
Yargıtay Genel Sekreterliğinden.

4- Adalet Bakanlığı: Hakimler-Savcılar -İcra Müdürleri personeli :
Personel Genel Müdürlüğünden,
Ceza ve Tevkif evleri personeli:
Personel Genel Müdürlüklerinden.

5-İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Personeli:
Bölge İdare Mahkeme Başkanlığından

6-İlimiz Adalet Komisyonunda görevli personel:
İl ve İlçe Adalet Komisyonu Başkanlığından.

7-İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personeli:
Adli Tıp Kurumu Başkanlığından.

8-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli: Personel Dairesi Başkanlığından. İlimizde çalışan ve emekli olanlar İlimiz İl Müdürlüğünden.

9-Başbakanlık Personeli: Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden.

10-Emniyet Genel Müdürlüğü: İlimizden emekli olanlar İlimiz Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü, İl dışından emekli olanlar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığından.

11-Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Müdürlüğü Personeli: Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğünden.

12-İçişleri Bakanlığı Personeli Personel Genel Müdürlüğünden.

13-Sayıştay Başkanlığı Personeli, Personel Genel Sekreterliğinden.

14-İlimiz Polis Meslek Yüksek Okulları. Okul Müdürlüklerinden.

15-Jandarma Genel Komutanlığı: Emekli olanlar Jandarma Genel Komutanlığından, İlimizde çalışanlar İl Jandarma Komutanlığından.

16-KKK.lığı Emekli olan personeli K.K.K.lığından,çalışanlar Avrupa yakasında çalışanlar 52 nci Zırhlı Tümen Komutanlığından,Anadolu yakasında çalışanlar 1.nci Ordu Komutanlığından.

17-Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Emekli olanlar Hava Kuvvetleri Komutanlığından, İlimizde çalışanlar Hava Harp Okulu Komutanlığından.

18-Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli olanlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, İlimizde halen çalışan personel ise Kuzey Deniz Saha Komutanlığından,

19-Sahil Güvenlik K.lığı Personelinin SG. Marmara ve Boğazlar Bölge K.lığı Büyükdere,

20-Gülhane Askeri Tıp Akademisinde çalışanlar Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığından,

21-Askerlik Şubelerinde çalışanlar Askerlik Dairesi Başkanlığı Halıcı oğlundun,

22-Nüfus Müdürlüklerinde çalışanlar Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Çemberlitaşdan

24-Devlet Güvenlik Mahkemesi kadrosunda çalışanlar Adalet Komisyonundan, ancak hakim ve savcılar Adalet Bakanlığından,

25-İlimiz Seçim Kurulunda çalışan memurlar İl Seçim Kurulu Başkanlığından,

26-Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kadrosunda çalışanlar Personel Daire Başkanlığından,

27-İlimiz Adalet Komisyonlarında çalışan memurlar İlçe Adalet Komisyonu Başkanlığından,

28-İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışanlar Genel Müdürlükten, İlimiz Sivil Savunma Müdürlüğünde çalışanlar İl Sivil Savunma Müdürlüğünden,

29-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadrosundan ekmekli olanlar Personel Şube Müdürlüğünden, diğer illerden emekli olanlar EGM Kadro Şube Müdürlüğünden,

30-İlimiz Büyükşehir İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarında çalışanlarlar İlimiz İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden,

31-Tarım Bakanlığından emekli olanlar Personel Daire Başkanlığından, İlimiz Tarım İl Müdürlüğünde çalışan ve emekli olanlar Tarım İl Müdürlüğünden,

32-Turizm Bakanlığından emekli olanlar Personel Daire Başkanlığından, İlimiz Turizm İl Müdürlüğünden emekli olanlar ve çalışanlar İl Turizm Müdürlüğünden,

33-Tapu ve Kadastroda çalışan ve emekli olanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden,

34-Toplu Konut İdaresi Başkanlığında çalışan ve emekli olanlar Başkanlıklarından,

35-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden emekli olanlar Personel Daire Başkanlığından İlimizden emekli olanlar İstanbul Bölge Müdürlüğünden,

36-Tekel den emekli olanlar Tekel Genel Müdürlüğünden,

37-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından emekli olanlar Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından, çalışanlar ise Bölge Müdürlüğünden Sigorta Müdürlüklerinde çalışanlar Sigorta Müdürlüklerinden,

38-Özelileştirilmiş veya Özelleştirme aşamasında bulunan kuruluşlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığından,

39-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.çalışanları ve emekli olanlar Personel Genel Müdürlüğünden,

40-Sağlık Bakanlığında çalışanlar İl Sağlık Müdürlüğünden, emekli olanlar Sağlık Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından,

41-Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü personeli İstanbulâdan emekli olan ve çalışanlar İl Müdürlüğünden diğerleri Genel Müdürlüklerinden,

42-Sermaye Piyasası Kurulu personeli Kurul Başkanlığından,

43-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personeli Personel Dairesi Başkanlığından ve İstanbul İl Müdürlüğünden,

44-Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Md. Osmanlı Arşivi Dairesi Başkanlığı personeli Personel Müdürlüğünden,

45-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı personeli Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğünden,

46-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu personel Kurum Başkanlığından,

47-Türkiye Radyo Televizyon Kurumu personeli Genel Müdürlük ve İlimiz Bölge Müdürlüğünden, Anadolu Ajansı Personeli Genel Müdürlüğünden,

48-Tapu ve Kadastro Personeli Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından,

49-Ulaştırma Bakanlığı Personeli Personel Dairesi Başkanlığı ve İlimiz Bölge Müdürlüğünden,

50-Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı personeli Bölge Müdürlüklerinden,

51-Devlet Demiryolları Personeli İlimiz Bölge Müdürlüğünden,

52-Vakıflar personeli İlimiz Bölge Müdürlüğünden,

53-Üniversiteler Üniversite Rektörlüğünden,

54-Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı personeli Genel Müdürlüklerinden, Maden Teknik Arama, Genel Müdürlüklerinden,

55-Milli Piyango İdaresi Personeli Genel Müdürlüğünden,

56-Maliye Bakanlığı Personeli Personel Genel Müdürlüğünden, İlimiz Defterdarlığından
çalışanlar Defterdarlık Personel Müdürlüğünden,

57-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Genel Müdürlüklerinden,

58-Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, Başkanlıklarından,

59-Milli Eğitim Personeli Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Dairesi Başkanlığı ve İlimiz Milli Eğitim İl Müdürlüğünden, Milli Eğitim Yayınlar Dairesi, Genel Müdürlüğünden ve İl Müdürlüğünden, Basımevi personeli Müdürlüklerinden,

60-Orman Bakanlığı Personeli Personel Dairesi Başkanlığından, İlimizde çalışanlar Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğünden,

61-Devlet Planlama Teşkilatı Personeli Genel Sekreterliğinden,

62-Türk Telekom Personeli, Genel Müdürlüklerinden, İstanbul Fabrika Müdürlüğünden,1.Bölge Müdürlüğünden, Otomasyon Sistemleri Merkezi Müdürlüğünden, 1 Bölge Anadolu Yakası İl Telekom Müdürlüğünden, İstanbul Yakası İl Telekom Müdürlüğünden,

63-PTT Genel Müdürlüğü personeli Genel Müdürlüklerinden, Avrupa yakası PTT Başmüdürlüğünden, PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden, PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğünden, Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğünden,

64-Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Personeli Personel Dairesi Başkanlığından,

65-Türkiye Kömür İşletmeleri Personeli Personel Dairesi Başkanlığından,

66-Basın-Yayın ve Enformasyon Personeli İstanbul İl Müdürlüğünden,

67-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu personeli Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığından,

68-Meteoroloji Personeli Genel Müdürlüklerinden, İstanbul Bölge Müdürlüğünden,

69-Devlet Malzeme Ofisi Personeli, İstanbul Bölge Müdürlüğünden Basım Müessesesi Müdürlüğünden,

70-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden,

71-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel, Genel Müdürlüğünden

72-Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığından, Karayolları personeli Genel Müdürlüklerinden, Makine İkmal Müdürlüğünden,1 Bölge Müdürlüğünden,17 Bölge Müdürlüğünden,

73-Bağ-Kur Personeli Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından, İstanbul İl Müdürlüğünden,

74-T.C.Merkez Bankası Genel Müdürlüğünden, İstanbul İl Müdürlüğünden,

75-Halk bankası personeli, Halk Bankası Genel Müdürlüğünden,

76-Ziraat Bankası emekli olanları Genel Müdürlüklerinden, çalışanları Genel Müdürlüklerinden,

77-İller Bankası,4 Bölge Müdürlüğünden, Bölge Müdürlüğünden,

78-BDDK Personeli-BDDK Başkanlığından,

79-Emlak G.Y. O.A.Ş.personeli Genel Müdürlüğünden,

80-Emlak Konut Personeli, Genel Müdürlüklerinden,

81-Emlak Bankası personeli Ziraat Emlak Genel Müdürlüğünden,

82-İstanbul İl Çevre Müdürlüğü personeli, İl Müdürlüğünden,

83-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü personeli, Personel Daire Başkanlığından,

84-Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Personel Dairesi Başkanlığından, İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalışan ve emekli olanlar İstanbul Bölge Müdürlüğünden,

85-Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Personel Dairesi Başkanlığından, Marmara Bölge Müdürlüğünden,

86-Dışişleri Bakanlığı Personeli, Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından,

87-İlleri Bankası Personeli, Bölge Müdürlüklerinden,

88-Türkiye Demir ve Çelik İşl.A.Ş. Personeli ,Personel Genel Müdürlüğünden,

89-Başbakanlık Diyanet İşleri Bşk. Personeli Personel Genel Müdürlülüklerinden, İstanbul İlinden emekli olanlar İl Müftülüğünden, Pendik Haseki Eğitim Merkezinde çalışanlar, Pendik Eğitim Merkezi Müdürlüğünden,

90-Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü personeli Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından,

91-Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü Personeli Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığından,

92-Tedaş Personeli-İstanbul Anadolu Yakası İşl. Koordinatörlüğünden, Tedaş Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü Basın ve Protokol Müşavirliğinden,

93-T.Elektrik İletim A.Ş.Genel Md. lüğü Şebeke Tesis 2.Grup Müdürlüğü personeli, Grup Müdürlüğünden,

94-EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden, Ambarlı Çevrim Santralı İşletmesi Müdürlüğünden,

95-TEİAŞ Personeli, Uluslar arası İlişkiler Müdürlüğünden,

96-TEİAŞ 1.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü İstanbul(Trakya) personeli Grup Müdürlüklerinden,

97-EÜAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü personeli İl Müdürlüğünden,

98-TEİAŞ 4.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü personeli Müdürlüklerinden,

99-TEİAŞ Ümraniye Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü personeli Grup Müdürlüklerinden,

100-TEİAŞ Trakya Şebeke İşletme Grup Md. Grup Müdürlüklerinden,

101-Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğü Eğitim ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli Eğitim Merkez Müdürlüğünden,

102-Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü personeli Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından,

103-Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Personeli, Personel Genel Müdürlüğünden,

104-Eti Holding A.Ş.İstanbul Alım Satım Müdürlüğünden, Eti Elektrometalurji A.Ş.Personeli Genel Müdürlüğünden, Eti Holding A.Ş.Personeli Genel Müdürlüklerinden. Eti Bor A.Ş.Genel Müdürlüklerinden,

105-Enerji ve Tabi Kaynaklan Bakanlığı-Personel Dairesi Başkanlığından,

106-Devlet Su İşleri Gnl. Müdürlüğü personeli-DS1 14Bölge Müdürlüğü ve DSİ Gnl.Md.lüğü Personel Dairesi Başkanlığından,

107-T.C.Emekli Sandığı Personeli-Genel Müdürlüğünden-İstanbul Bölge Müdürlüğünden emekli olanlar Bölge Müdürlüklerinden,

108-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Personeli-Personel Dairesi Başkanlığından-İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğünden emekli olanlar İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü Personel Dairesinden,

109-Gümrük Müsteşarlığı İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü personeli Başmüdürlük Personel Dairesinden,

110-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli -Personel Daire Başkanlığından-İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden,

111-Devlet Hava Meydanları İşl.Gnl.Müdürlüğü personeli -Atatürk Hava Limanı Başmüdürlüklerinden,

112-Devlet Hava Meydanları Gnl. Müdürlük personeli-Genel Müdürlük Personel Dairesinden,

113-T.H.Y.Personeli T.H.Y.Genel Müdürlüğü Personel Dairesinden,

114-Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı personeli, Kurul Başkanlığından, İstanbul Kambiyo Müdürlüğü personeli Kambiyo Müdürlüğünden, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüklerinden, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurul u Başkanlıklarından,

115-Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü personeli Başkanlık personel Dairesinden, İstanbulâ da görevliler ise İstanbul Bölge Müdürlüğünden,

116-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü personeli ise Personel Daire Başkanlığından, İl Müdürlüğünde görevliler ise İstanbul İl Müdürlüğünden,

117-Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü personeli İl Müdürlüğünden,18 Bölge Müdürlüğü Personeli ise Bölge Müdürlüklerinden, Genel Müdürlük personeli ise Personel Dairesi Başkanlığından,Köy Hizmetleri İstanbul Makine İkmal ise İl Müdürlüğünden,,

118-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB Personeli Başkanlık Personel Dairesinden,

119-Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personeli Personel Dairesi Başkanlığından, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 1 Nolu Kurul Müdürlüğünden, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü İl Müdürlüklerinden, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlük personeli Genel Müdürlüklerinden, Devlet Opera Balesi İstanbul Müdürlüğü personeli İl Müdürlüklerinden, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli İl Müdürlüklerinden,Tültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Personel Dairesi Başkanlığından,İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü personeli İl Müdürlüğünden,İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu personeli İl Müdürlüğünden,İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu personeli İl Müdürlüğünden,İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu İl Müdürlüğünden,İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu personeli İl Müdürlüğünden,Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü personeli İl Müdürlüğünden,İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu personeli İl Müdürlüğünden,Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü personeli Genel Müdürlüğünden,İstanbul 2 Numaralı Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kurulu personeli İstanbul Bölge Müdürlüğünden,Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü personeli Genel Müdürlüklerinden,İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu personeli İl Müdürlüğünden

120-İstanbul Polis Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığı personeli Bölge Başkanlığından,

121-İstanbul APK Personeli Çalışma Merkezi Personeli Başkanlıklarından,

122-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personeli Personel Dairesi Başkanlığından, İstanbul Bölge Müdürlüğü çalışanları Bölge Müdürlüğünden,

123-Telekomünikasyon Kurumu personeli İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından,

124-Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşl.Gnl.Md.personeli Personel Dairesi Başkanlığından,

KADRO YAZILARINI VE HUSUSİ DAMGALIPASAPORT ÇALIŞANLAR FORMUNU YAPTIRACAKTIR.

NOT: KURUMLAR HER YIL PASAPORT FORM VE BELGELERİNİ İMZALAYACAK YETKİLİ KİŞİLERİN İSİM VE İMZA SÜRKÜLERİNİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GÖNDERMESİ GEREKMEKTEDİR. İMZA SÜRKÜSÜ GÖNDERMEYEN KURULUŞ PERSONELİNİN TALEBİ YERİNE GETİRİLMEZ.
Kaynak : Emniyet mudurlugu

Çalışanlar, çalıştıkları kurumlardan, emekliler pasaport şubesinden alacaklardır.

Emekli olduktan sonra ilk defa pasaport işlemi (çalışırken aldıkları pasaportları uzatmak için veya yeni pasaport almak için ) yaptıracak olanlar, emekli oldukları kurumdan emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir yazı, emekli tanıtma karnesinin aslı ve fotokopisi.
Elinde pasaport olan ve meslek kısmında EMEKLİ yazıyor (emekli olduktan sonra yeşil pasaport aldı veya var olan pasaportunuzun süresini uzattı iseniz ) ise, emekli tanıtma karnesinin aslı ve fotokopisi.
b. Nüfus Cüzdanının Aslı ve fotokopisi

c. Yeni pasaportlar için 3 adet, temditler (uzatma) için 2 adet 4.5 x 6 cm ebadında (bazı ülkeler fotoğrafın arkasındaki fonu beyaz istemektedir) vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar son durumu tespit eden, cepheden çekilmiş şapkasız ve güneş gözlüksüz olmalıdır. Kadınlar için; çehrenin tam olarak görülmesini mani olmayacak şekilde, başın saç diplerinden itibaren bir örtü (çarşaflı fotoğraflar kabul edilmemektedir) ile bağlanmış olarak çekilmiş olan fotoğraflar da kabul edilir. ( Emekliler Pasaport Şubeden alacakları formada bir adet fotoğraf yapıştırılacağı için yukarıdaki sayılardan bir fazla fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.)

d. Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ ALINIR. (2007 yılında cüzdan bedeli 75 Yeni Türk Lirasıdır. Temditler yani süre uzatımı için cüzdan bedeli alınmaz). Hususi pasaportlarda; yeni veya uzatmalardan başkaca bir ücret alınmaz.

e. Daha önce herhangi bir pasaport alınmış ise getirilmesi gerekmektedir.

f. Reşit olmayan çocuklar ve mahcurlular (kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden muvafakatname alınacaktır.

Hak sahiplerinin 18 yaşından küçük çocukları için yapacakları pasaport müracaatlarında,

Çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne - baba herikisi de,

Anne - babadan birinin pasaportuna işlenecekse diğer tarafın vereceği noterden tasdikli muvafakatname ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

g. Reşit olan kız çocukları için bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı (açıklayıcı) nüfus kayıt örneği.

h. Reşit olan kız çocukları için Sosyal Güvenlik Kurumlarından (SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur) kaydı bulunup bulunmadığına dair belge.

i. T.C. Kimlik Numarası

j. HAK SAHİBİ VEFAAT ETMİŞ İSE: Sadece eşi Hususi Damgalı Pasaport ( Yeşil ) alabilir.Eşinin vefaat ettiğini göstermek için ayrıntılı nüfus kayıt örneğini istenilen belgelerle beraber müracaata getirmesi gerekmektedir.

k. Müracaata; hak sahibinin hakkından dolayı yakınları ( eşi, şartları tutan kızı ve oğlu) yeşil pasaport alacak dahi olsa, hak sahibinin bizzat kendisinin gelmesi gerekmektedir.

Not: Yeni hususi pasaport veya temdit (süre uzatımı) işlemleri büyük oranda aynıdır.

KİMLER HUSUSİ PASAPORT ALAMAZLAR

a. 18 yaşını doldurmuş (reşit) kız çocuklarından;

Hak sahibi anne ya da baba VEFAT etmiş ise,
Gelir getiren her hangi bir işte çalışıyor ise (Sosyal Güvenlik Kurumlarına olsun veya olmasın ) ,
Sosyal Güvenlik Kurumlarından (SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur) birine kaydı bulunup maaş alıyor ise, ALAMAZLAR ve daha önceden Müdürlüğümüzden almış iseler kullanma hakları ortadan kalktığından Pasaport Şube Müdürlüğümüze teslimi gerekmektedir. Yeşil pasaport kullanma hakkı ortadan kalkan kız çocukları (yani ellerinde yeşil pasaportu olan ve bu haklarını kaybedenler) olanlar umuma mahsus (lacivert yani normal) pasaport almak istediklerinde Pasaport Şube Müdürlüğüne gelerek Hususi pasaportlarını iptal ettirdiklerine dair yazı ile oturdukları ilçenin pasaport büro amirliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.
b. Anne - baba boşanmış ve çocukların velayeti hususi pasaport almaya hakkı olmayan tarafa verilirse, yanında yaşama şartı ortadan kalktığı için çocuklara bu tür pasaport (yeşil) verilmez.

c. 18 yaşını doldurmuş erkek çocukları hiç bir surette hususi pasaport alamazlar.

d. Hak sahibinin annesi veya babası hususi pasaport alamaz.

e. Kamu personeli olmayan kişiler ( işçi vb statüde çalışanlar ) hususi ( Yeşil ) pasaport alamazlar.

f. Sosyal Güvenlik Kurumlarında kaydı olan ve maaş alanlar ( Emekli maaşı, yetim maaşı gibi )

Bu durumda olanlar yeşil pasaportlarını Pasaport Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Hakkı olmadığı halde yeşil pasaport alan, aldıktan sonra hakkı ortadan kalkan ( kız çocuklarının işe başlaması gibi ) kişilerin ve hakkından yararlanarak aldıkları şahısların hakkında yasal işlem yapılır.

PASAPORT İSTEK FORMUNU DOLDURMA TALİMATI

a. Form; daktilo veya tükenmez kalem ile okunaklı doldurulur.

b. Çalışanlar için hak sahibinin kurumundaki formu onaylamaya yetkili kişi tarafından formun ön yüzü imzalanır. Emekliler ise emekli olduktan sonra ilk defa pasaport alacak veya pasaportunu temdit (süre uzatımı) ettirecekse; emekli olduğu kurumdan emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir yazıyla beraber Pasaport Şubeden alacakları formu dolduracaklardır.

c. Fotoğraf üzerinde müracaatta bulunan personelin bağlı olduğu birim ve kurumun mührü vurulur (çalışanlar için).

d. Nüfus kayıt bölümü doğru ve eksiksiz yazılmalıdır. T.C kimlik numarası nüfus cüzdanında yoksa öğrenilerek gelinmelidir. tckimlik.nvi.gov.tr adresinden alınacak çıktı kabul edilir.

e. Talep sahibi formda imzalaması gereken bölümü kendisi imzalar. Ayrıca talep sahibinin Amiri imzalar ve mühürler (çalışanlar için).

f. Eş ve çocuklar için ayrılan bölüm eş ve çocuklar pasaport alacak veya çocuklar refakate kaydedilecek ise doldurulur.

g. Görev unvanı bölümü Türkçe ve İngilizce yazılır.

h. Kadro derecesi bölümüne hangi kadro derecede bulunuyor ise o yazılır. Örnek: KADROSU 1 (BİR)'dir veya KADROSU 2 (İKİ)'dir şeklinde yazılır.

Kadrolu çalışıyor ise. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olup Kadrosu 1 (BİR)'dir.
Kadro Karşılığı sözleşmeli çalıştırılıyor ise Kadro Karşılığı Sözleşmeli olup 1 kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır.
Kadro karşılığı olmaksızın sözleşmeli Devlet Memuru ise Kadro ile ilişkisi olmadan sözleşmeli olarak çalışmakta olup l dereceden emekli kesenekleri kesilmekte ve T.C. Emekli Sandığına yatırılmaktadır.
NOT: Kesirli ifade edilen dereceler kadro derecesi değildir. 3/1 gibi olan dereceler maaş almaya esas derce kademedir. 3/1 derece / kademede bulunan bir kişinin kadro derecesi 4 olabilir. Kadro derecesi 4 olan bir kişinin yeşil pasaport alma hakkı yoktur.Bundan dolayı formlardaki kadro derecesi yazılırken küsuratlı olmamasına ve maaş almaya esas olan derece/ kademeyle karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.Kadro derece tek ramaklıdır.1.derece kadro , 2.derece kadro, 3.derece kadro

i. Resmi yazı niteliğindeki pasaport talep formu üzerinde silinti ve kazıntı olmaz. Karalama yapıldığı taktirde yapan makam tarafından mühürlenir ve imzalanır.

NOT: Gidilecek ülkenin vizeye rejimini (vize uygulamasını) Dışişleri Bakanlığının web sayfasından öğrenebilirsiniz;

http://www.disisleri.gov.tr/MFA_tr/ bu adresten konsolosluk vize uygulamaları bölümünden öğrenebilirsiniz.

Vize uygulamalarında gözlenen sürekli değişim nedeniyle, seyahat öncesinde ilgili ülkenin Büyükelçiliği ile temas kurulması tavsiye olunur.

YURT DIŞINDA BULUNAN KİŞİLERİN YEŞİL PASAPORTLARI NASIL UZATILIR

Yurt dışında bulunan kişilerin yeşil pasaportlarını konsolosluktan uzatmaları gerekmektedir. Hak sahibi çalışıyorsa kurumundan form onaylatacak ve nüfus cüzdanınızın fotokopisi , hak sahibi emekli ise pasaportunda veya yurt dışında bulunan pasaport hamilinin pasaportunun meslek hanesi bölümünde veya açıklamalar sayfasında emekli yazmıyorsa; emekli olduğunuz kurumdan emekli olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı. Emekli yazıyorsa pasaportunuzda Emekli yazan bölümün fotokopisi emekli tanıtım kartı ve nüfus cüzdanınızın fotokopisi ile emeklilere ait formu doldurup kendi fotoğrafınızı ilgili bölüme yapıştırıp, bir dilekçe ile ( Dışişleri Bakanlığına sunulmak üzere İçişleri Bakanlığı / Ankara ) hak sahibinin ve yurt dışındaki pasaport uzatımı istenilen vatandaşımızın konsolosluğumuzun kendisine ulaşabilmesi için adres ve telefon bilgilerini ayrıntılı yazarak göndermeniz gerekmektedir.( Emekliler Yeşil Pasaport Formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirler. Ön ve arka sayfayı bir yaprağa çıktı alıp doldurabilirsiniz ) İçişleri Bakanlığı EGM Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı/ Dikmen / ANKARA adresine gönderilmesi halinde en kısa sürede pasaport uzatımı isteğinde bulunan vatandaşlarımız ile irtibata geçilip pasaportu uzatılacaktır.

EBEVEYNLERİNİN HAKKINDAN DOLAYI HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ALAN KIZ ÇOCUKLARI VE EBEVEYNLERİNİN DİKKATİNE ÖNEMLE DUYURULUR

Hususi Damgalı Pasaportlarında öğrenim vizesi dışında Çocuk Bakıcılığı ve buna benzer çalışma vizesi bulunanlar 5682 sayılı pasaport kanununun 14. maddesinde öngörülen yanında yaşama ve iş sahibi olmama ilkesini ihlal etmiş dolayısıyla kanun hükmünde belirlenen kriterlere aykırı olarak pasaport alınmış ve/veya kullanılmış olacağından bu durumdaki kız çocuklarının ellerinden alınacaktır.

Yapılan bu duyuru ve tebliğler neticesinde, çocuk bakıcılığı ve buna benzer çalışma vizesi bulunanların Hususi Damgalı Pasaportları, hudut kapılarından geçişleri veya temdit işleminde ellerinden alınacak yurt dışına çıkışlarına izin verilmeyecektir. Bu durumda bulunanların pasaportlarını teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler hakkında söz konusu pasaportlar merkezi polis bilgisayar sistemine kayıp pasaport olarak kaydedilip kullanılması önlenecektir.

NOT: Emekli olan yeşil pasaport hak sahipleri; Yeşil Pasaport Formu'nu (Ön Sayfa / Arka Sayfa) yazıcıdan çıkartarak da doldurabilirler.

NOT: Çalışmakta olan yeşil pasaport hak sahipleri; Yeşil Pasaport Formu'nu (Ön Sayfa / Arka Sayfa) yazıcıdan ( çıktıyı 1 yaprağa arkalı ve önlü şekilde çıktısı alınarak veya iki yaprağa çıktı alınıyorsa arka sayfadaki kadro kısmınında birim amirince tastiklenmesi gerekmektedir )çıkartarak da doldurabilirler.

İstanbul da yasayanlar Pasaportla ilgili sorularınız için lütfen aşağıdaki telefonları kullanabilirsiniz.

Tel: 0 212 636 18 16 - 0 212 636 11 38
fax: +90 212 636 28 17
 
bir sorum olacaktı şu an devlet memuruyum (3/2) ve yeşil pasaport almaya hakkım var ben istifa etmeyi düşünüyorum yeşil pasaport alıp istifa ettiğimde uzatma yaptırabilirmiyim. Yoksa elimdeki pasaportta kullanılmaz hale gelir
 
bir sorum olacaktı şu an devlet memuruyum (3/2) ve yeşil pasaport almaya hakkım var ben istifa etmeyi düşünüyorum yeşil pasaport alıp istifa ettiğimde uzatma yaptırabilirmiyim. Yoksa elimdeki pasaportta kullanılmaz hale gelir
Hangi alanda memursunuz ve derecesi nedir!
 
sağlık sektöründe çalışmaktayım sağlık müdürlüğünden alabileceğim söylendi 3/2 uzatma yapıp yapamayacağım hakkında bilgi vermediler
 
Son düzenleme:
pasaport ve vıze için yapmam gereken sey ve ne kadara mal olur bana?

benım şoyle bır sorum var:babam memur emeklısı ve yesıl pasaportu var.bende 30 yasındayım ve babamdan yararlanıyorum.acıkoretım ogrencısıyım bu arada.almanya ya turıst olarak gıdecegım ne sekılde bır yol izlemem lasım ve pasaport (yeşil) ve vize için ne kadar ücret odemem gerek....detayıyla bılgı verırsenız memnun olurum......
 
selam arkadasim benim de babam memur yesil pasaportum var ben hollandaya geldim bir sene oldu burda kalali. tekrar turkiyeye gitmek istiyorum ama belcikadan cikis yapsam turkiyede 3 hafta kalip tekrar giris yapsan hollandaya sorun cikarirlarmi? derlermi neden bir sene kaldin yoksa hic karismiyorlarmi. lutfen bilgisi olan yardim etsin nolur esim burda dil ogrenip basvuru yapmak istiyorum ama bir sene daha kalmak istiyorum yardim edin kendi kendimi yedim bitirdim buraya tekrar gelemem diye
 
benım şoyle bır sorum var:babam memur emeklısı ve yesıl pasaportu var.bende 30 yasındayım ve babamdan yararlanıyorum.acıkoretım ogrencısıyım bu arada.almanya ya turıst olarak gıdecegım ne sekılde bır yol izlemem lasım ve pasaport (yeşil) ve vize için ne kadar ücret odemem gerek....detayıyla bılgı verırsenız memnun olurum......
selam arkadasim benimde babm memur benimde yesil psaportum var vize falan isyemiyorlar ben cok kolay geldim yurt disina sadece hava alaninda yurt disina cikis harci istiyorlar oda 12 ytl di ben gelende cok ucuz yani baskada birsey gerekmiyo
 
merhaba,
babamın yeşil pasaport hakkından, o pasaport çıkarmasa da yararlanabilir miyim? bu konuda bilgilendirebilirseniz sevinirim
 
merhaba, ben 2 yıl önce kendi üzerimden kendime ve 10 yaşındaki oğluma yeşil pasaport aldım. 1 yıl önce eşimden ayrıldım, oğlumun velayeti bende. bir ay içinde yurtdışına çıkacağız. yeşil pasaporta vize istemeyen bir ülkeye gideceğiz. bu çıkışta oğlumun babasından muafakatname almamız gereki mi? acil bilgi verirseniz sevinirim
 
yeşil pasaportuma kayıtlı refaktçi kızımla ilgili olarak

yaklaşık 2 sene önce aldığım yeşil pasaportuma refakatçi olarak kayıtlı kızım o zaman 1,5 yaşındaydı. Şimdi nerdeyse 4 yaşında ve fransaya gideceğiz. o zaman ki fotoğrafından dolayı sorun yaşar mıyız acaba? belli bir süre içinde refakatçi fotoğrafının yenilenmesiyle ilgili bir kural var mı? bu konuda acil cevap verebilir misiniz lütfen? pasaportun geçerlilik tarihi mart 2012
 
Üst