KURANa Göre Namaz?

KURANa Göre Namaz?​

Kuranı Arapça okuyacaksınız ve İslâmın 5 şartı vardır, bunları uygulayın! bunlar sizlere yeter denilerek insanlar, Kuranın içeriğinden, anlatmak istediklerinden, rehberliğinden uzak tutulmuşlar ve halen de uzak tutulmaktadırlar. Tanrının Kuranda bizzat Kendisinin yaptığı öğreticiliği, rehberliği ile özgür kalmak varken; bu rehberliği kendilerinin yaptığını iddia eden din sömürücülerini öğretici kabul edince tüm özgürlükler kayboluyor. Din tüccarları bu alanı öylesine doldurmuşlar ki, kazançları kesileceği korkusuyla hiç kimseye Kuranla tanışma, içeriğini öğrenme imkânı vermemektedirler. Arapça anlamını bilmeden okutup, sevap kazandıklarını söyleyerek aldatmaya devam etmektedirler.

Sömürünün en başında bulunan konu ise; İslâmın 5 şartı(?!)ndan sayılan ve Kuranın önüne geçmiş olan namaz?! Günümüzde uygulandığı haliyle namaz, Kuranın ilkelerine hiç de uygun değildir. Yüce Yaratıcı, namaz için Kuranda, bugün uygulandığı haliyle şekilsel şartlar ileri sürmemiştir. Kuralları Allah koyduğuna göre ve bu konuda, Allah, Kitabı Kuranda bugün uygulandığı haliyle şekilsel şartlar ileri sürmediğine göre, Peygamberimizin olduğu söylenen sünneti(?!) ile Kurana uymayan hükümler koymak; Allahın tek hüküm koyma hakkını elinden almak olmaz mı?

Allah hükmüne hiç kimseyi ortak etmez!(Kehf suresi,26) ayeti çok açık bilgi verirken!

5 vakit olması, her vakit içinde değişik adlar altında ve sayıda rekatlara ayırmak, Arapça ne dediğini bilmeden, anlamadan yatıp kalkmak, tespih çekme, namaz kılarken okunması mecbur tutulan ayetler, ekleme dualar hiçbiri, Kuranda; Allahın istediği dua faaliyetlerinden değildir. Namazın tamamı Allah için kılınıyorsa, neden sünnet, farz gibi değişik adlar altında bir sürü ayrıma tabi tutulmuş, kafa karıştıran ve Kuranda hiç yer almayan bu uygulamaları kim, neden ortaya koymuş?! Kuranda, namazın şekil şartları olarak öğretilenler yer almadığına göre; Allahın koymadığı kuralları, yaratılmış kulların koyması doğru mudur!?
Namaz?! Kuran ne diyor sorgulaması gerekmiyor mu?
Asırlardır uygulanan, Peygamberimizin gösterdiği iddia edilen namaz, neden Kuranda kayıt altına alınmamış? Allah hiçbir eksik bırakmadığını söylerken?! Üstelik Kuranın ruhuna hiç de uymayan ne dediğini bilmeden, bilinçsiz, şuursuz- sayıya bağlanmış bir yatıp kalkma eylemi haline getirilmiş bu ibadet Allahın istediği Kendini anma faaliyeti olabilir mi? İbadetin nasıllığını bize öğretecek olan Kuran değil mi?
Atalarımızdan öyle gördük sözü namazın şekilsel kılınmasına gerekçe olabilir mi? (Mâide,104)de, Yüce Yaratıcı, atalar dinini savunanları Ya ataları bilmiyor idiyse! diyerek uyarıyor! Tek tipleştirilmiş bir ibadet / dua anlayışı özgürlüğü kısıtlayıcı olmaz mı?

Allahın indirdiği bilgi ve hikmet dolu Kitaba / Kurana uyun denildiği zaman, Hayır, biz, atalarımız ne yapmışsa aynen / atalarımızın geleneğinde ne varsa ona uyarız derler. Saptırıcı onları alevli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı?(Lokman,21)
Din / arı-duru din sadece Allahındır(Nahl,52-Zümer,3)
Dinde hükümleri sadece Allah koyar.(Yusuf,40)
Biz Kuranda hiçbir şeyi eksik bırakmadık.(Enâm,38)

ayetleri din konusunda tek kaynak Kuran ve dinin tek sahibi Allah ilkesi için yeterli değil mi ki, Peygamber hadisleri, Peygamber sünneti denilerek ek kaynaklar yaratılıyor? Namaz konusunda Peygamberimizin örnekliği olduğu söylenen (?!) uygulamalara, Kuran dışı kaynaklara bakarak, bu uygulamaları Kurana onaylatmaya, Kurana uydurmaya çalışmak; din konusunda, her şeyi ama her şeyi Kuranda bulmamız gerekliliği ve yukarıda saydığım ayetlerle çelişmez mi?

(Enâm,114)Allah size Kitabı / Kuranı en ayrıntılı bir şekilde / açıklanmış olarak / uzunca anlatarak indirmişken / içinde her şey ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olarak göndermişken, Allahtan başkasının hakemliğine / sözlerine mi uyayım?

Bir imamın, bizim Yaratıcımızla en derin buluşma halimiz olan bu dua faaliyetini komutlar eşliğinde yönlerdirmesi; ne okuyacağımıza, ne zaman yatıp kalkacağımıza karar vererek bizi yönetmesi ve tek tip robotlar gibi cemaatle ibadet uygulaması Kuranda yer almamaktadır. Cemaat namazına dayanak gösterilen (Cuma suresi,9).ayette: Allahın Zikrine koşulması istenen Kurandır; Vahyin indiği, Peygamberimiz döneminde Peygamberimizin aldığı Vahiyleri toplanan kalabalığa anlatma, ezberletme uygulamasıdır.
Allah, Kitabı Kuranda, kurallarını çok açık ve net koymuştur. Geleneksel bakış açısı ile Kuran çevirisi yapanların; Namazı kılın, zekatı verin diye Arapçadan Türkçeye çevirdikleri ayetlerde; Vahye bağlı kalın / Kuranı anlayarak okuyun ve ortak koşucu düşüncelerden Kuran ilkeleri sayesinde arının! anlamı, Kuranın ruhuna çok daha uygun değil midir? Anlamını bilmeden kıldığımız namaz mı, insanı kötülükten alıkoyar, yoksa Kuranı anlayarak okumak ve Yaratıcımızın uyaran, öğüt veren Sözleri olan ayetler mi insanı kötülükten alıkoyar? Kuran; insanı insan yapacak tüm ahlaki ilkeleri vermekte ve insanı gerçekten kötülük yapmaktan alıkoyacak uyarılar, öğütler içermektedir.

(Ankebut,45)Vahye bağlı kalmak / o Vahiy, insanı kötülük yapmaktan / hayâsızlıktan alıkoyar ve Allah ile bağlantıyı ve Onu hiç hatırdan çıkarmamayı sağlamış olur / gerçekten Allahın Vahyi Allahın Zikri / Kuran en büyüktür.

Aşağıda yer alan ayetler, namazın nasıllığına ve vakitlerine açıklık getiriyor, asgari şekilsel şartlarını belirliyor olabilir mi?

(Araf,55-56)Rabbinize içtenlikle / boynu bükük halde ve gösterişsiz / gizlilik içinde dua edin. Allaha ürpererek ve umutla yalvarın.
(Araf,205)Rabbini, içinden / gönülden yalvararak / alçakgönüllülükle / tevazu göstererek / öz benliğinin içinde / yalvarıp ürpererek ve korkarak, sessizce sabah-akşam an.
 
Kur'an salata ( namaza ) götürmeli beni Adem'i .
Nasip hali. Namaz kılmayabilirsiniz.
Lakin ;
Kılmama gerekçenizi Kuran'da yok . Demeniz sahici değil.
IÌnandırmaktan çok uzak.
Aslında fikriyatınızın ana hattı ;
Hadis ve sünneti inkar, ve yok hükmünde saymanızdır...
Farzı muhal hepsinden geçtik .
Şu ayeti azimenin ( hadis ve sünneti inkar hususunda )
İkazına bakalım , fikriyatınız nasıl bir yol bulup çıkmayı düşünür ? merak ediyorum...

Wema yentiku anil hewa,
In hüvwe illa wahyun yuha..
 
Üst