• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Peygamberimizin Örnekliği, Peygamberimize Uyulması - KURAN!

Peygamberimizin Örnekliği, Peygamberimize Uyulması - KURAN!​

Allah'ın görevlendiği Bütün Peygamberler, yaşadığı dönemde, Allahın buyruklarını iletmeleri nedeniyle ve sadece bu buyruklara uyulması gerektiğinden, tebliğini yaparken: "Bana uyunuz, bana tabii olunuz." demiştir. Ayrıca yaşadıkları toplum için de, Allahın buyruklarını ilk uygulayan olmalarından örnek oluşturmuşlardır.

(Zuhruf,63)İsa, açık-seçik kanıtlarla geldiğinde şöyle demişti: Allahtan korkun / saygı gösterin / koruması altına girin ve bana itaat edin / uyun.
(Mümtehine,4)Ey inananlar! İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır.

(Zuhruf,63)de, Yüce Yaratıcımız, İsa peygambere de uyulmasını, (Mümtehine,4)de, İbrahim peygamberin de örnek olduğunu söylüyor. Peygamberlerin sağlığında / yaşarken; onların Allahtan alıp ilettiklerine uyulacak ve üstelik elçiler desteklenecektir de!

(Ahzab,56)Allah ve melekleri peygambere yardımcı olmaktadır. Ey inananlar! Siz de peygambere yardımcı olun / destekleyin, gereksiz davranışlarınızla onu incitmeyin, ona gereken saygı ve itaati gösterin.

Çok zorlu elçilik mücadelesinde, Peygamberimize, içinde yaşadığı toplumun inananları tarafından destek verilmesi, yardım edilmesi ve korunması Allah tarafından istenmektedir. Allah'ın, Peygamberlere uyulmasını, Kendi Vahyettikleri ile sınırladığı, Kur'an ayetlerinde açıkça görülür. (Hakka,44,45,46,47)de, Peygamberimiz, peygamber sözlerinin din hükmü olamayacağı konusunda, Allah tarafından çok sert uyarılmıştır.
KURAN; tek olan Allah'ın yolundan sapmanın, mezheplere, fırkalara, hiziplere bölünme sonucunu doğurduğu örneğini verir. Peygamberleri kutsallaştırıp, ilahlaştıranların; İsa ve Musa peygamber örneklerinde, şirk bataklığına nasıl düştüklerini defalarca dikkatimize sunar ki, bizler, Peygamberimizin de uyduğu-uyguladığı Allah'ın sözleri Kur'an'ın yolundan ayrılmayalım.
Peygamberimize itaati emreden Allah; itaat edilmesini emrettiği her şeyi, Peygamberimize sağlığında uygulattırarak ve yine Peygamberimizin sağlığında / yaşarken Kur'an'da yazıya geçirttirerek, sayılarla kayıt altına aldırmış / numaralarlandırmış ve kulların din hükmü koyma kapısını kapamıştır.
Peygamber hadislerini(?!), dinde ek hüküm kaynağı kabul ettiğiniz de; cinci, büyücü, hoca geçinenlerin; zavallı, eğitimsiz, cahil insanları kandırmasının; kötü niyetli kişilerin, tarikat, cemaat lideri sıfatıyla, kendilerine kul, köle insanlar oluşturmak için "Peygamber böyle buyuruyor" diyerek, kendi düşüncelerini din diye anlatmalarının önüne nasıl geçeceksiniz, sınırınız ne, KURAN gibi numaralandırılmış resmi kayıtlı kaynağınız var mı?
Yüce Yaratıcı Güç, (Enâm,38)de Kuranda hiçbir eksik bırakmadığını ve (İsrâ,89)da Kuranda herşeyi örneklerle, ayrıntılarıyla açıkladığını söylerken, Kuranın eksikliğini mi iddia ediyorsunuz?

Hiç kuşkusuz bu Kuran, âlemlerin Rabbinden / Eğiteninden indirilmiştir / gelmektedir. Ey Muhammed! Güvenilir Vahyi, senin kalbine / zihnine, ana dilin olan apaçık Arapça ile indirdik ki, dili Arapça olan halkını, güvenilir bilgi Vahiy ile uyarasın / onunla insanları uyanışa çağırasın diye!(Şuara,192,193,194,195)
(İsrâ,110)İster Allah diye yakarın, ister Rahmân diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın fark etmez. Çünkü tüm güzel isimler Onundur.
 
"El yawme ekmeltu leküm dinikum"
İlahi beyanla , bu son Kur'an ayeti ile elbette din tamamlanmıştır.
Şüphesiz ki Kur'an eksiksizdir.

Eksik olan; idrak ve imkan konusunda farklı farklı olan bizleriz.
İzanımız ve hayata farklı pencerelerden bakan hayat tarzımızdır.

İşte tam burada, tüm insanlığın " sıratı müstakim " için
Sünnet ve hadise müracatı zaruridir.
Çünkü o ( asv)
" İnhüve illa vahyun yuha "
Vahi ile konuşur, ...

Sünnet ve hadisin suistimaline , gereksizliğini işmam eden düşüncelerinize katılmadığımı söyleme gereği duydum.
Teşekkür ederim....
 
Üst