• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Medyen

Selam!

Midian.png


Şuayb (a.s)’in nesebi, Medyen oğlu Yeşcür oğlu Mekil oğlu Şu'ayb'dir. Ve kavmine
karşı güzellikle yaptığı uyarılardan ve öğütlerden dolayı Peygamberlerin hatibi unvanıyla
anılır: kendisine "Hatibü'l-Enbiya" adı verilmiştir. Kasas Sûresi'nde geleceği üzere Musa
Aleyhisselam, Şu'ayb peygambere hizmet etmiş ve kendisine damat olmuştur. O,
Medyen kavminin eşrafından Mekil isminde bir zatın oğludur.
Mekil'in babası Yeşcur,
Onun babası da Medyen'dir. Medyen ise Hz. İbrahim'in üçüncü hanımı veya cariyesi
Katurah'tan doğmuştur.
Miras, a.g.e, c. 9. s. 154

Hz. İbrahim’in (a.s) Keturah’tan üreyen nesli Arabistan da ve
İsrailliler’in tarihinde Ketura’nın çocukları olarak pek meşhurdurlar.
Bunların en önemli kolu, ataları Hz. İbrahim’in (a.s) oğlu Medyen’e
izafetle Medyenliler olarak bilinenlerdi.


Bunlar, Kuzey Arabistan ile Güney Filistin arasındaki bölgede ve Kızıldeniz ile Akabe
Körfezi Kıyılarında yerleşmişlerdi. Başkentleri, Ebu’l Fida’ya göre, Akabe Körfezi’nin
batı kıyısında, bu günkü Akabe topraklarındaki Eyle’den beş günlük mesafede yer
alan Medyen’di. Ketura’nın, içlerinde Dedanîler’in diğerlerine oranla daha çok bilindiği
diğer çocukları, Kuzey Arabistan’da başkentleri Tebûk, eski adıyla Eyke olmak üzere
(Yakut, Mu’cem’ül-Büldan’da Eyke’yi anlatırken burasının Tebûk’ün eski adı olduğunu
söyler ve Tebûk’ün yerlileri de bunu doğrulamaktadır.) Teyme, Tebûk, ve el-Ulâ arasındaki
bölgede yerleştiler.13 Hz. Şuayb'ın adı Tevrat’ta Yetro olarak geçmektedir.
Çıkış: III/1-10

Hz.Şuayb'ın (a.s) büyük annesi, Lût(a.s)’ın kızıdır. Şuayb (a.s)'ın iki kızı vardır. Büyüğünün
adı Safûrâ'dır. Safura Tevrat'da Tsippora olarak geçer.
Çıkış: II/21
 
Üst