Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Hakkında Suç Duyurusu Örnekleri

Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Hakkında Suç Duyurusu Örnekleri

sahipsiz köpek öldürmenin cezası

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ŞIKAYETTE BULUNAN :
ADRES :
TEL :
ŞÜPHELİLER : 1-
( adres ve varsa tel )
KONUSU : Sahipli köpeğimin öldürülmesi nedeniyle sanığın TCK 151/2 ve 5199 sayılı hayvanları Koruma Kanuna muhalefeti nedeniyle hapis ve para cezası ile cezalandırılması için dava açılması talebi
SUÇ DAYANAĞI : 1- Şahsıma ait haksız yere öldürülen köpeğim nedeniyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının ihlali TCK 'nın 151/2 maddesinin ihlali nedeniyle sanığın hapis cezası ile cezalandırılması talebi.
SUÇ TARİHİ :
AÇIKLAMALAR :
1- Burada olayı gören şahit isimleri ile birlikte kısaca anlatın.
2- Müvekkilimin ölen köpeği kangal cinsi oldukça kıymetli hatta yutdışına çıkarılması bile birçok izne tabi maddi ve manevi değeri oldukça yüksek bir köpektir. 1 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan TCK nın 151/2 maddesine göre mala zarar verme suçu oluşmuştur ve sanığın asgari dört aydan başlayan hapis cezası ile cezalandırılması ve durumun adli sicil kaydına işlenmesi gerekmektedir : TCK 151/2 maddesine göre :
Mala zarar verme
MADDE 151.
(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Bu sözleşme tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali , üstelik sahipli hayvanların öldürülmesi açıkça suçtur. 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.
1982 Anayasası madde 90/son :
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.
Dolayısıyla bu yasalar tıpkı TBMM'den çıkmış yasalardan bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye devletimiz taraf olmakta diğer yandan da bu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.
EK : 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki Karar
4- Türkiye imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Her ne kadar bu yasayla yaptırım idari para cezası olarak belirlenmiş ise de sanığa suçu sabit olduğunda hem hapis cezasının hem idari para cezasının verilmesini talep ediyorum. Ayrıca hukuk mahkemelerinde her türlü maddi ve manevi tazminat dava açma hakkım ise saklıdır.

DELİLLER :
1- 5199 sayılı yasa ( Eklidir )
2- TCK nın ilgili maddeleri ( Eklidir )
3- 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki Yasa ( Eklidir )
4- Sahipli köpeğime ait aşı karnesi , kayıtlar , zamanında beraber çekilmiş olduğumuz fotoğraflar ( Eklidir )
5- Tanıklar : İsimleri adresleri telefonları
5- Veteriner raporu ( Eklidir )
6- Gazete haberleri ( Eklidir )
7- Vs her tür delil

SONUÇ VE İSTEM
Sayın savcılık makamınca gereğinin yapılmasını , sayın mahkemeye dava açılarak ivedilikle kovuşturmaya başlanılmasını talep ederim. 30.01.2006
Saygılarımla,

MÜŞTEKİ
Adres
Tel : ( telefonunuzu mutlaka yazın ifadeniz için lazım olacaktır)
 
Üst