Öğrenci Sınıf Değiştirme Dilekçesi Örneği

Öğrenci sınıf değiştirme dilekçesi örneği

Sınıf Değiştirmek İçin Dilekçe

öğrenci sınıf değiştirme örnek dilekçe

Öğrencinin sınıfının değiştirilmesi için okul müdürlüğüne dilekçe ile başvurabilirsiniz.Okul müdürlüğü tarafından dilekçe sahibine olumlu veya olumsuz bir cevap verilir. Olumsuz cevap alırsanız, konu için İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirsiniz.

OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuzun .. sınıfında öğrenim görmekte olan .. numaralı öğrenciniz Ayşe ..... ın velisiyim. Ayşe ... şuan sınıfında gerek arkadaşlarıyla gerek sınıf öğretmeni ile yaşamış olduğum sorunlardan dolayı öğrenimi aksamakta ve bu sınıfta olmak çocuğu olumsuz yönden etkilemektedir. Bu sebeple, velisi olduğum Ayşe ..... ın .. sınıfından alınarak başka bir sınıfa verilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

Öğrenci velisi adı soyadı
İmzası
 
Üst