Araç Değer Kaybı Davası Açmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Araç Değer Kaybı Davası Açmak İçin Gerekli Evraklar​

Araç değer kaybı davası açılırken konusu ve talebi yazılmış dava dilekçesine aşağıdaki belgeler de ayrıca eklenmelidir.

... / ... / ... tarihli kaza tespit tutanağı
... / ... / ... tarihli ekspertsiz raporu
... / ... / ... tarihli servis raporu ve servis faturası
Sigorta poliçesi
Aracındaki hasara ait fotoğraflar
Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa fatura ve belgeler
 
Üst