güzel sözler

söylenmiş güzel sözler

bu yazının yeri burası değil diye düşünebilirsiniz.ama isterseniz önce bir okuyun

GÜZEL SÖZLER

Yol odur ki doğru vara, Göz odur ki Hakkı göre, Er odur ki alçakta dura, Yüceden bakan göz değil. (Yunus Emre)

Dostunun ayıbını gizlemeyen kendi ayıplarına mağlup olur !

Bir müridin kalbi ihlastan boş ve çıplak olursa,veyahut evliyaullah hakkında edebe aykırı hareketleri bulunursa, bu gibilere o velilerden ne feyz gelir,nede onların gönülleri onlara meyleder MEVLANA HALİD BAĞDADİ HZ.

"Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur."
Hz. Ömer (r.a.)

"Veliler her gördüklerini Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ikram ettiği feraset nuru ile görürler. Öyle ki bu nur ile baktıklarında uzak ile yakının bir farkı olmaz."
Şah-ı Nakşibend (k.s)

"Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terketmektir."
Hz. Ebû Bekir (r.a)

"Açlık bir yağmur bulutudur. Kul açken kalbe hikmet yağar."
Bâyezîd-i Bislâmi (rah)

"Kendini pek çok seven, çevresinde pek az sevilir."
C. Şehabeddin

"Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır."
Hz. Ali (k.v)

"Güzellik kaybolur, ama fazilet devam eder."
Goethe

"Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir."
Hz. Ali (k.v)

"Kalbinden aşina ol, dıştan yabancı görün. Böyle güzel yürüyüş cihanda nadir bulunur."
Şah-ı Nakşibend

"Mesul olduğun şeyle meşgul ol."
Hz. Ali (k.v)

"İki durumda çok dikkatli olunuz. Yemek yerken ağza girene, konuşurken ondan çıkana."
Ali er-Râmiteni

"Dünya, dört şeyden ibarettir; mal, söz, uyku, yiyecek. Mal, kalbi perdeler. Çok kelâm, kalbi Hak'tan alıkor. Uyku, Hakk'ı unutturur. Çok yemek, kalbi katılaştırır."
(Ma'rûf-i Kerhî)

"Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide; şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!"
Mevlânâ

"Bir adamın sorusundan, onun ne derece akıllı olduğu anlaşılır."
Hz. Ömer (r.a.)

"İnsanlığı saadeti ilim iledir."
Hz. Ali (k.v.)

"Kanaat eden kimse, aç da olsa zengindir. Mal hırsına kapılan kimse, çok malı bulunsa da da fakirdir."
Hâris Muhâsbî

"Bazı kitaplar tat almak, bazı kitaplar yutmak, bazı kitaplar ise çiğneyip sindirmek içindir."
Bacon

"Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz."
Hz. Ali (k.v.)

"Ey bütün gece sabaha kadar uyuyan zavallı! Yarın yatacağın toprağa da bir kandil yak."
Feriduddin Attâr

"Kanaat en büyük zenginliktir."

"Tarihsiz gelişim olmaz."
Peyami Safa

"Hak'tan bahar fermanı gelmedikçe, toprak sırrını açmaz."
Hz. Mevlânâ

"Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır."
Hz. Mevlânâ

"Gerçek hürriyet, yüce fikirlere bağlanmaktır."

"Gerçek değişmez, değişene gerçek denmez."

"İnsanların en hayırlısı; dünya işi, kendisini ahiretten alıkoymayandır."
(Hâris Muhâsibî)

"Acılara sabırla karşı koydular, tatlı oldular."
Abdulkadir-i Geylâni

"Öfkenin ateşi önce sahibini yakar. Sonra, kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz."
Abraham Lincoln

"İnsanlar zamandan şikayet eder, zaman konuşacak olsa insanlardan utanırdı."
İmam Şâfii.

"İşinizi, Allah'tan korkanlarla iştişare ediniz"
Hz. Ömer (r.a.)

"Büyüklerin kabrine bağlanmaktan ne çıkar. Onların yaptığını yap, sen de hedefine var."
Şah-ı Naşibend (k.s.)

"Rızık ilimle artsaydı, cahilden zor geçinen olmazdı."
Sa'dî

"Bir paranın nereden geldiğini bilmek için nereye gittiğine bak."
Ebû Hanîfe

"Mezardakilerin pişman olduğu şeyler için dünyadakiler birbirini yiyor."
İmam Gazalî

"Başkasını görüp kendini görmemeyi göz bebeğinden öğren"
Sa'dî

"Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür."
Hz. Mevlana

"Âhiretteki hesap, dünyada nefsini hesaba çekmiş olanlar için kolaydır."
Hz. Ömer (r.a.)

"Yücel Allah dünyaya şöyle vahyetmiştir: Seni arzulayıp peşinde koşanları yor. Bana kulluk edenlere ise hizmet et."
Seleme b. Dînâr

"Kalbin aydınlığı, helâl yemekle olur."
Hz. Ali (k.v.)

"Eğer rahatlık istiyorsan; helâlinden eline ne geçerse onu ye; bulduğunu giyin ve Allah'ın sana takdir ettiği şeylere razı ol!"
(Şakîk-i Belhî)

"Diriliş olmasaydı; yaşamak upuzun bir ölümdü."

"İslâmiyet görünmek değil, olmaktır."

"Benim en muhtaç olduğum günü size söyleyeyim mi? Kabrime konulduğum gün!"
Ebû Zer (r.a.)

"Namusluluk, insanın vicdanıyla başbaşa kaldığı zaman ona verecek utandırıcı bir hesabı olmaması demektir."
Ali Fuad Başgil

"Bizim terbiye yolumuz, nefeslere varana kadar her anını uyanık geçirme üzerine kurulmuştur. Uyanık sûfi, iki nefes arasını bile zikirle geçirir."
Şah-ı Naşibend (k.s)

"Sizler niyetinizi Allah için güzel yapın, her işiniz güzel olur, güzel sonuç verir. Kulun güzel niyetini Allah bilsin yeter."
Gavs-ı Sânî Abdülbâki el-Hüseynî (k.s)

"Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip niyetinden caydırmasın."
Hz. Ali (k.v)

"Şükür, nimetlerin süsüdür."
Hz. Ali (k.v)

"Asıl kazanç, âhiretinizi güzelleştirmemize yarayandır."
Hasan b. Sâbit

"Tövbe odur ki başkalarının da tövbesine vesile olur."
Gavs Abdülhakim el-Hüseynî Bilvânisî

"Zikir kalbin gıdasıdır; gıdasını almayan kalp zayıflar sonra da ölür. Kalp ancak zikir ile beslenir, kuvvetlenir, tatlanır, manen hayat bulur."
Gavs-ı Sânî Abdülbâki el-Hüseynî (k.s)

"Bülbülün feryadı gonca güle, insanın sevdası bir tatlı dile."

"Anneler her şeyi görmese de, kalpleriyle duyar."
Ostrovski

"Kalplerin hayatı, ölmeyen Allah'ın zikri iledir."
Sehl b. Abdullah

"Kişi, insanlar arasında kendisinden düşük dereceli birinin bulunduğuna inandıkça gururlu demektir."
Bâyezîd-i Bistâmî

"İnsan söz ile yükseldi sultan oldu, çok söz insanı gölge gibi yere serdi. Söz ölüm oldu, savaş oldu, söz ara buldu, söz sulh etti."
Kutadgu Bilig'den

"Her güçlüğü kolaylık, her gayreti başarı, karanlığı aydınlık, sabrı zafer takip eder."
Abdülkerim Cîlî

"Arkadaşlıkta çıkar ve zevkler, dostlukta ise felâket ve dertler müşterektir."

"İstikamet, kerametten üstündür."
Abdülhakim Arvâsî (k.s.)

"Büyük zekâlar birlikte düşünür."
Malcom X

"Başa sıkıntı ve imtihanlar gelince, herkesin akıl ve adamlık seviyesi belli olur."
Ebû Saîd el-Harrâz

"Büyük zihinler fikirleri, orta zihinler hasideseleri, küçük zihinler kişileri konuşur."

"Yapılan bir iş, verilen iki söze bedeldir."

"Ruha muhalefet gerilik, akla muhalefet delilik, nefse muhalefet ise veliliktir."

"Sabır bela geldiğinde güzel edebini bozmamaktır.
İbn Atâ

"Varlığa sevindiklerin az olsun ki, kayıpları seni yıkmasın."

"Mizah, meslek olmamak şartıyla güzeldir."
A. Hamdi Tanpınar

"Eli görmeyen kişi, yazıyı kalem yazı sanır."
Hz. Mevlânâ

"Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez."
Süfyân es-Servî (k.s)

"Kötülerin övülmesi arşı titretir."
Hz. Mevlânâ

"Bazı eşyalar insandan, bazı insanlar da eşyadan dolayı kıymetlidir."

"Senin gerçek din kardeşin sana ayıplarını gösterendir. Senin hakiki dostun, seni günahlardan sakındırandır."
Yahya b. Muâz

"Zekat vermeyen kavmin üzerine rahmet yağmaz."
Hz. Mevlânâ

"İlmin zekâtı, başkalarına öğretmektir."
Hz. Ösman (r.a)

"İnsanların kıymeti bilgisiyle ölçülür."
Hz. Ali (k.v.)

"Aşksız can ölü bilmek gerektir."
Sultan Veled

"Allah'ı sevmenin alâmeti, O'nun zikrini sevmektir."
Ahmed b. Ebi'l-Havârî

"Hakkı'ın rızâsına uygun her şey sevgilidir."
Muhyiddin ibnü'l-Arabî

"Nefsi tanımak, Hakk'ı bilmeyi gerektirir."
İbrahim Hakkı

"Ömür bu kadar kısa iken amelleri kısaltıp, emelleri uzatma."
Zemahşerî

"Nice küçük işler vardır ki niyet onu büyütür, nice büyük işler vardır ki niyet onu küçültür."
Râbia el-Adeviyye

"Allah'ım beni sen kaldır ki kimseler yıkamasın."
Sa'dî

"Hangi sofraya oturduysam, rızkı veren Allah idi."
Sa'di

"Bir kul, bütün âzaları ile günahları terk etmedikçe ona akıllı denmez."

"Ey evlat! Önce nefsine öğüt ver. Onu yola getir, sonra başkalarını. Senin henüz ıslaha muhtaç hallerin var. Gözlerin bir adım ötesini görmüyor. Körleri neyinle yola getirmek sevdasındasın."
Abdülkadir Geylânî

"Veli kişi, toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şeyler atılır. Ama topraktan hep güzel şeyler biter."
Akşemseddin

"Şükür, bütün gücünü nimeti verenin istediği yolda harcamaktır."
Rüveym

"Tasavvuf ilmin özü, nefse ağır gelen zorluklara katlanmak, nefsin kötü huy ve çirkin sıfatlarından arınarak kalbi Allah'a bağlamak ve O'nun zikriyle süslenmektir.
Gazâlî

"Şehamet dini, gayret dini, ancak Müslümanlık'tır. Hakiki Müslümanlık, en büyük kahramanlıktır."
Mehmet Âkif

"Hıssî beraberlik, sadıklarla oturup kalkmak, sohbetlerinde bulunmaktır. Mânevi beraberlik, kalbi onlara bağlayıp ruhaniyetlerine yönelmektir."
Ubeydullah Ahrâr
 
Tanrı'nın değirmeni ağır ama iyi öğütür.
GEORGE HERBERT

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.
LANDOR

Adalet olmadan düzen olmaz.
ALBERT CAMUS

Adalet, önce devletten gelir.
ARİSTO

Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.
SENECA

Adil olmayan ulus hür de olamaz.
E. J. SİEYES

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. -
GANDİ

Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever. kur'an

Bir tek kişiye yapılan hksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.
MONTESQUIEU

İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır.
LA ROCHEFOUCAULD

Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır.
REUDE

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.
VAUVENARGUES

Akıl için Güzel Sözler
Akıl, yalnız doğrulukta bulunur.
GOETHE

Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.
CATO

Akıl akıldan üstündür.
TÜRK ATASÖZÜ

Gençlikte, güzellikte akıl arama.
HOMEROS

Akıl, kişiye sermayedir.
TÜRK ATASÖZÜ

Aklınla gör, kalbinle işit.
TÜRK ATASÖZÜ

Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür.
HORACE

Alkış için Güzel Sözler
Alkış, zayıfların amacı ve sonudur.
C. C. COLTON

Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir.
EMERSON

Ana-Babalar için Güzel Sözler
Hayatımızın ilk yarısını ana-babalar, ikinci yarısını da çocuklar mahvediyor.
CLEARENCE S. DARROW

Ana-babaların çocuklarına gösterebileceği
en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır.
HENRY WARD BEECHER

Anıtlar için Güzel Sözler
Anıtlara ihtiyaç duymayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir.
HAZZLİTT

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.
MOTLEY

Arkadaşlık için Güzel Sözler
Arkadaş, sizin hoşlanmadığınız kimselerden hoşlanmayan insandır.
ANONİM

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur.
ARİSTO

Ana-babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır.
DELİLLE

Arkadaşlarınızı kaçırmamanın tek yolu şudur: Ne borç alacaksınız, ne de borç vereceksiniz.
PAUL DE KOCK

Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır.
EMERSON

En iyi arkadaşlar hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar.
GEORGE ELİOT

Tanrım, beni arkadaşlarımdan kurtar ki, kendimi düşmanlarıma karşı koruyabileyim.
MAREŞAL DE VİLLARS

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
CERVANTES

Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi?
Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan.
CLAUDE MERMET

Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır.
COLERİDGE

Arkadaşlık, hayatın şarabıdır.
YOUNG

Nezaketle başlayan bir arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir.
GEORGE ELİOT

Arkadaşlık, yapılmaz; doğar.
H. B. ADAMS

Çok ünlü bir kişinin hiç arkadaşı yoktur.
GRAY

Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz, bırakın, dostlarınız sizi geçsin.
LA ROCHEFOUCAULD

Kadınlar da, krallar gibidir. Bir türlü arkadaş edinemezler.
LORD LYTTLETON

Banker için Güzel Sözler
Banker, güzel havalarda size bir şemsiye verip yağmurlu bir günde geri alan adamdır.
ANONİM

Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir.
JEFFERSON

Barış için Güzel Sözler
Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.
WASHINGTON

Barış bile, büyük ücretle satın alınır.
FRANKLİN

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.
CİCERO

Baş için Güzel Sözler
Başa gelmez iş olmaz, ava gelmez kuş olmaz.
TÜRK ATASÖZÜ

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
TÜRK ATASÖZÜ

Başıboşluk için Güzel Sözler
Başıboşluk, sersemlerin tatilidir.
CHESTERFIELD

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.
SOKRATES

Şeytan, işlerini gördürmek için işsiz elleri seçer.
ISAAC WATTS

Başlamak için Güzel Sözler
Başlamak, yarı bitirmektir.
HORATİUS

Bir hastalık başlamayagörsün, dünyanın bütün ilaçlarını getirsen yine faydasızdır.
OVİDİUS

Her şeyin başlangıcı küçüktür.
CİCERO

Hiçle başlayan, hiçle biter.
CORNELIUS GALLUS

iyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür.
OVİDİUS

Başlangıcı olan bir şey, nasıl olsa biter.
OUİNTİLİAN

Beğenmek için Güzel Sözler
Bütün şeyler ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler.
BACON

Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek.
LORD BYRON

Bizi beğenenlerin hepsini severiz; ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz.
LA ROCHEFOUCAULD

Bilim için Güzel Sözler
Aptallar, eski olayları hatırlamayı, bir bilim sayarlar.
PLANCHE

Sanat benim; bilim biziz.
CLAUDE BERNARD

Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz.
GOETHE

Bilim, deneylerin düzenli bir şekilde sıralanışıdır.
GEORGE HENRY LEWES

Birlik için Güzel Sözler
Kötüler birleştiği zaman,
iyiler de bir araya gelmelidirler;
yoksa, teker teker giderler.
BURKE

Borç için Güzel Sözler
Borç, en kötü yoksulluktur.
M. G. LICHTWER

İnsan ölünce bütün borçlarından kurtulur.
SHAKESPEARE

Borç ödemekten daha zor bir şey vardır: Borç almak!
BARACCİO

Borç, dipsiz bir denizdir.
CARLYLE

Ne borçlu, ne de alacaklı ol; yoksa hem paranı, hem de arkadaşını kaybedersin.
SHAKESPEARE

Borç yiyen, kesesinden yer.
TÜRK ATASÖZÜ

Borç vermekle tükenir, yol gitmekle.
TÜRK ATASÖZÜ

Büyüklük için Güzel Sözler
Şimdiye kadar kimse taklit yoluyla büyüklüğe ulaşamamıştır.
SAMUEL JOHNSON

Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz?
Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan.
Artık kalkalım!
STİRNER

Büyüklere yaklaştıkça, bizler gibi birer insan olduklarını görürüz. Onlar, uşaklarına büyük görünürler ancak.
LA BRUYERE

Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktür; fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar.
MONTANDRE

Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük yakıştırılır.
SHAKESPEARE
Cesaret için Güzel Sözler

Cesaretin ölçüsü ölmek değil, yaşamaktır.
ALFİERİ

Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır.
CİCERO

İnsan, tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadığını anlayamaz.
LA ROCHEFOUCAULD

Cesaret her şeyi fetheder; gövdeye bile güç verir.
OVİDİUS

Cesaret, cennete; korku ölüme sürükler.
SENECA

Cesaret, bütün silahlardan üstündür.
OVİDİUS

Cesaret, uçurtma gibidir; rüzgârla birlikte yükselir.
J. S. SENN

Çalışmak için Güzel Sözler

Alınteriyle kazanılan ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.
CROWQUİLL

Çalışmadan, ne yapabileceğini kestiremezsin.
HAMERTON

Çirkinlik için Güzel Sözler

Çirkinlik bürünür, güzel görünür.
TÜRK ATASÖZÜ

Çirkin kadın evini toplar, güzel kadın düğün gezer.
TÜRK ATASÖZÜ

Kimsenin sevgilisi çirkin değildir, j. j. vade

Deha için Güzel Sözler

Deha, sabrın bir başka çeşididir.
BUFFON

Kafasına çılgınlık girmemiş dâhi yoktur.
ARİSTO

Dehanın yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir.
EDİSON

Dehanın fitili, hayatın fitilinden daha çabuk yanar.
SCHİLLER

Başkaları için zor olanı yapmak kabiliyetli olmaktır;
kabiliyetliler için imkânsız olanı yapmak da,
dâhi olmaktır.
HENRİ FREDERIC AMİEL

Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır.
JOHN FOSTER

Devlet için Güzel Sözler

Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim.
HENRY CLAY

Bir insan devlet başkanı olurken getirdiği ünü, ayrılırken götüremez.
JEFFERSON

Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır.
TACİTUS

Devrim için Güzel Sözler

Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister.
Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister,
ama yapamayacağını bilir.
CLARENCE S. DARROW

Devrim, içten gelmelidir.
JAMES C. GİBBONS

Devrimler hiç gerilemez.
WENDELL PHİLLİPS
Dikkat için Güzel Sözler

Ağır ağır hızlan.
AUGUSTUS CAESAR

Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz.
CERVANTES

Satın alırken, kulaklarını değil, gözlerini kullan.
ÇEK ATASÖZÜ

Dilin ağır, gözün çabuk işlesin.
CERVANTES

Küçük balıklar, kıyıya yakın durmalıdır.
FRANKLİN

Dikkat, aklın en büyük çocuğudur.
VICTOR HUGO

Dikkat, içine bir kere girmeyegörsün; ne yaparsan yap, kolay kolay çıkaramazsın.
BEN JONSON

Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin.
SYRUS

Dikkatsizlik için Güzel Sözler

Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir.
FRANKLİN

Dikkatsiz bir adamın karısına dul desen yeridir.
MACAR ATASÖZÜ

Din için Güzel Sözler

Her din, öteki dinler kadar doğrudur.
BURTON

İnsanlar din hakkında yazarlar, savaşırlar, ölürler de, din için yaşamasını bilmezler.
COLTON

Din, Tanrı'ya ve insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir.
WILLIAM PENN

Diplomatlar için Güzel Sözler

Diplomat, kadınların doğum günlerini hatırlayan, ama yaşlarını unutan adamdır.
ANONİM

Bir diplomat evet derse, belki anlamını çıkarın;
belki derse de hayır. ... Eğer bir diplomat hayır derse,
o adam diplomat değildir.
ANONİM

İnsanı daha az değil, doğayı daha çok severim.
LORD BYRON

Doğa, Tanrı'nın yazdığı bir kitaptır.
HARVEY

Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur.
ALEXANDER POPE

Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır.
PLİNİUS

Doğruluk için Güzel Sözler

Doğru olduğuna inan da, ne istersen yap.
DAVİD CROCKETT

Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.
WENDELL PHİLLİPS

Doğru olan, haklı olandır.
ALEXANDER POPE

Zaman değerlidir; ama doğruluk daha değerlidir.
DİSRAELİ

Yalan ölümlü, doğru ölümsüzdür.
MARY BAKER EDDY

Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: Doğru söyleyen, doğru dinleyen!
THOREAU

Doğru bilinmeyince eğri bilinmez.
TÜRK ATASÖZÜ

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
TÜRK ATASÖZÜ

Duymak için Güzel Sözler

Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var,
biliyor musunuz? Çok dinleyelim de az konuşalım diye.
DİYOJEN

Kimse, duymak istemeyen kadar sağır olamaz.
M. HENRY

Eğitim için Güzel Sözler

Ağaç yaşken eğilir.
TÜRK ATASÖZÜ

Demir tavında dövülür.
TÜRK ATASÖZÜ

Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.
LORD BROUGHAM

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar.
EMERSON

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.
HEİNRİCH MANN

Biz mi çocuklarımızı eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi?
SİGEİRNER

Eğitim ana kucağında başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.
HOSEA BALLOV

Eller için Güzel Sözler

Bir el, öteki eli; iki el de bütün yüzü yıkar.
JOHN FLO RİO

Tanrı, dolu ellere değil, temiz ellere bakar.
SYRUS

Erdem için Güzel Sözler

Erdemin tek armağanı yine erdemdir.
EMERSON

Erdemli kişinin uykusu tatlı olur.
ADDİSON

Felsefe için Güzel Sözler

Bir yüzyılın felsefesi, bir sonraki yüzyılın sağduyusudur.
HENRY WARD BEECHER

Az felsefe insanı Tanrıtanımazlığa, derinlemesine felsefe de Tanrı'ya götürür.
BACON

Felsefe, hiçlikten gelip hiçliğe giden bir yoldur.
BİERCE

Fırsat için Güzel Sözler

Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz.
CHAMFORT

Her insanın hayatında
mutluluğa kavuşabilmesi için verilmiş bir saat vardır. İş, o saati kaçırmamakta. ...
BEAUMONT İLE FLETCHER

Gecikmek için Güzel Sözler

Birini bekletmek en büyük alçaklıktır. Zamanını çalacağına, parasını çal, daha iyi.
HORACE MANN

Ben bu başarıyı, her toplantıya çeyrek saat erken gitmekle kazandım.
NELSON

Gerçek için Güzel Sözler

Gerçeğin rengi gridir.
ANDRE GİDE

Gerçekler, aranmadıkları zaman da açığa çıkarlar.
MENANDER

Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.
NİETZSCHE

Gerçek, çıplak dolaşır.
ALMAN ATASÖZÜ

Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmez.
GOETHE

İnsanı yaralayan tek şey, gerçektir.
NAPOLEON

insanlığın, gerçeğe ihtiyacı vardır.
BACON

Gerçek, gecikmeyi sevmez.
SENECA

Gereksinme için Güzel Sözler

Gereksinme, buluşların anasıdır.
ANONİM

Gereksinme, ürkekleri bile cesur yapar.
SALLUST

Gereksinmenin yasası yoktur.
CROMWELL

Görünüş
Bize öyle bir güç verin ki, kendimizi başkalarının gördüğü gibi görelim.
BURNS

Her parlayan altın değildir.
CERVANTES

Bazı insanlar parlatılmış pirinci, altın külçelerinden bile üstün sanırlar.
CHESTERFIELD

Görünmek istediğin gibi ol.
AESKHYLOS

Zırh kuşanıp kılıç takmak, adamı şövalye yapmaz.
CHAUCER

Görünüşe göre karar verme.
LA FONTAİNE

Bir eğlenceyi, kendilerini göstermek için görmeye gelenler de vardır.
OVİDİUS

Her kukuletalı keşiş değildir.
SHAKESPEARE

Neden akıllılar aptal, aptallar da akıllı gibi görünmek isterler, anlamıyorum.
YOUNG

Güç için Güzel Sözler

Sabırla nezaket birleşince güç doğar.
LEİGHT HUNT

Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım.
NİETZSCHE

Yalnız güç tarafından desteklenen güç, titremeye mahkûmdur.
KOSSUTH

Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur.
LINCOLN

Gücü yaratan şey düşüncedir.
PASCAL

Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.
LORD ACTON

Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar tehlikeli bir şey yoktur.
PHAEDRUS

Güven için Güzel Sözler

Toplum, güven üstüne kurulmuştur.
SOUTH

Herkese karşı iyi davran, çok az insanla yakınlık kur; güven bağlayacağın insanları da iyice dene.
WASHINGTON

Tanrı'ya güven ama barutunu da kuru tutmaya bak.
CROMWELL

Yeneceklerine inananlar, yenerler.
VERGİLİUS

Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz.
G. BERNARD SHAW

Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.
VOLTAİRE

Güvenilmek, sevilmekten iyidir.
GEORGE MACDONALD

Kendinden başka, kimden istersen kuşkulan.
BOVEE

Güzellik için Güzel Sözler

Güzel bir şey, her zaman iyi değildir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir.
NİNON DE l'eNCLOS

Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir.
KEATS

Güzellik, doğanın kadınlara ilk verip, ilk aldığı armağandır.
ANONİM

Güzellik, güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun.
CHARLES READE

Soysuz güzellik kokusuz menekşe gibidir.
SENECA

Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir.
PLÜTARKHOS

Öfkeli bir kafayı, en çabuk yatıştıran şey güzelliktir.
BEAUMONT İLE FLETCHER

Sevgililer, güzelliğe zamanla alışıp onu gözleriyle değil, duygularıyla görmeye başlarlar.
ADDİSON

Hoşnutsuzluk için Güzel Sözler

İnsanlar melek, melekler de Tanrı olmak isterler.
ALEXANDER POPE

Hoşnutsuzluk bir insanın ya da bir ulusun ilerlemesi için ilk adımdır.
OSCAR WILDE

Hükümet için Güzel Sözler

Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.
LINCOLN

Her ulus hak ettiği hükümet tarafından yönetilir.
JOSEPH DE MAİSTRE

Hükümetler, sevilmeyenlerin, azınlığın haklarını
korumak için vardır. Sevilenlerle zenginlerin ihtiyaçları
yoktur buna; çünkü onların arkadaşları çok,
düşmanları azdır.
WENDELL PHİLLİPS

Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes
ticaretlerin en zoru olan "hükümet" işine gözünü bile
kırpmadan girmek ister.
SOKRATES

Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar.
LEON BLUM

Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmeyi öğreten hükümetlerdir.
GOETHE
Hürriyet için Güzel Sözler

İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.
JEAN JACQUES ROUSSEAU

Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir.
FRANKLİN

Bana, hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.
MİLTON

Tanrı bize hem hayat, hem de hürriyet verdi.
JEFFERSON

Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.
MME JEANNE ROLAND

Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağımız tek şeydir.
WILLIAM ALLEN WHITE

İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar.
SCHILLER

Tanrı, hürriyeti ancak onu arayanlara verir.
WEBSTER

Bir saatlik, bir günlük hürriyet, tutsaklık altındaki ölümsüzlüğe bedeldir.
ADDİSON

Hürriyet ağacı, yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür.
BARERE

Hürriyet, ancak halkın hükümeti kontrol ettiği yerlerde vardır.
WOODROW WILSON

içki için Güzel Sözler

Sarhoşluk, geçici intihardır.
BERTRAND RUSSELL

Üç kadehten fazla içip de sarhoş olmadığın? ileri süren herkes sarhoştur.
EPİKTETOS

Akıllı adamların tek içkisi sudur.
THOREAU

İhanet için Güzel Sözler

İhanete uğramanın acısını yalnız hainler bilir.
SHAKESPEARE

İhanet iyi başlar, ama sonunda kendine ihanet eder.
LİUY

İhanet hep yenilir, yenilir krallara, eğer üstün gelirse kim ihanet eder ona.
SİR JOHN HARİNGTON

Hiçbir haine güvenmeyiniz.
CİCERO

Bir krala ihanet için, bir tek bıçak yeter de artar bile.
FULLER

Dikkat et, sözlerin sana ihanet edebilir.
BARACCİO

İhanet kadar hızlı bir şey yoktur.
CİCERO

İhtilal için Güzel Sözler

İhtilalin haklı olup olmadığı, başarı kazanıp kazanmamasından bellidir.
THOMAS B. REED

İhtilaller gül suyuyla mı yapılır sanıyorsunuz?
SEBASTIAN CHAMFORT

İhtilaller yapılmazlar, gelirler.
WENDELL PHİLLİPS

Devrimler, kusurların düzeltilmesi; ihtilaller de çoğu kere gücün el değiştirmesidir.
BULWER-LYTTON

ilerlemek için Güzel Sözler

İnsan, kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez.
GOLDSMITH

İnsan, hep kendini geçmeye çalışmalıdır.
KRALİÇE CHRİSTİNA

Babalarınızın yaptığı çadırlarda uykuya dalmayın. İlerleyen dünyaya ayak uydurun.
MAZZİNİ

İnsan için Güzel Sözler

İnsan, gülümseyişiyle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.
BYRON

Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin.
WİLLİAM E. CHANNİNG

Her insan, bir dünyadır.
HERBERT

İnsan "ne ise o olma"yı reddeden tek yaratıktır.
ALBERT CAMUS

Ne yazık ki insan, hâlâ insan olamamıştır.
BROWNING

Bütün insanlığı tanımak, insanları teker teker tanımaktan daha kolaydır.
LA ROCHEFOUCAULD

İnsan, insanın kurdudur.
PLAUTUS

İnsanlık için Güzel Sözler

Ülkemi, ailemden daha çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem.
FENELEON

Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.
THOMAS PAİNE

Gerçek olan bir tek yarış vardır: İnsanlık yarışı.
GEORGE MOORE

İsyan için Güzel Sözler

Zalimlere isyan etmek, Tanrı'ya itaat etmektir.
JEFFERSON

Ara sıra çıkarılan küçük isyanlar, hükümetlerin sağlığını koruyan ilaçlardır.
JEFFERSON

Herkesin işi demek, hiç kimsenin işi demektir.
ISAAC WALTON

Bir işe ne kadar az insan karışırsa, o iş o kadar çabuk biter.
HOMEROS

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

ZİYA PAŞA
İyimserlik için Güzel Sözler

İyimser, her felakette bir fırsat; kötümser de her fırsatta bir felaket görür.
ANONİM

Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.
HELEN KELLER

Kabiliyet için Güzel Sözler

Kabiliyetli bir insanın arkasında her zaman kabiliyetli başka insanlar vardır.
ÇİN ATASÖZÜ

Biz kendimizi,
neler yapabileceğimize bakarak yargılarız; başkaları da neler yaptığımıza bakarak yargılar.
LONGFELLOW

Doğal bitkiler gibi, doğal kabiliyetler de bakılmak ister.
BACON

Yaşımız ilerledikçe,
kabiliyetlerimizin sınırları ortaya çıkar, j. a. proude
Her şeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım.
HERMAN MELVILLE

Kabiliyetli çırak, ustadan usta olur.
TÜRK ATASÖZÜ

İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.
LA ROCHEFOUCAULD

Cüce, dağa da çıksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir.
SENECA

Kader için Güzel Sözler

Kendi geleceklerimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz.
DİSRAELİ

Dayanmak kaderi yenmektir.
CAMPBELL

Kalbin atışı, kaderin sesidir.
SCHİLLER

Kelimeler için Güzel Sözler

Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır.
KİPLİNG

Kelimelerden duvar yapılmaz.
PLÜTARKHOS

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.
KONFUÇYÜS

Kelimeler değil, onları konuşan ağızlar önemlidir.
BARACCİO

Kıskançlık için Güzel Sözler

Güveler elbiseleri nasıl kemirirse, kıskançlık da insanı öyle kemirir.
ST. CHRYS OSTOM

Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.
HERODOT

Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklar da büyük adamlara öyle havlar.
SENECA

Kişilik için Güzel Sözler

İnsanların yalnız yüzlerine değil, içlerine de bakın.
CHESTERFIELD

Herkesin üç kişiliği vardır: Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.
ALPHONSE KARR

İnsan kendi kişiliğini en iyi, başkalarının kişiliğini anlatırken ortaya koyabilir.
JEAN PAUL RİCHTER

Kitaplar için Güzel Sözler

Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.
SHAKESPEARE

Ben, kitaplarımı yaratmadan önce, kitaplarım beni yarattılar.
MONTAİGNE

Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.
SENECA

Kitap, ruhun ilacıdır.
JAPON ATASÖZÜ

İyi bir kitabı öldürmektense, bir adam öldürmek daha iyidir.
MİLTON

Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır.
CARLYLE

Bazı kitaplar tad almak, bazı kitaplar yutmak, bazı kitaplar da çiğneyip sindirmek içindir.
BACON

Yasalar ölür, kitaplar ölmez.
BULWER-LYTTON

Kitap, tek ölümsüzlüktür.
RUFUS CHOATE

Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir.
VOLTAİRE

Ahlaka uygun ya da aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır, ya da kötü. Hepsi bu kadar!
OSCAR WILDE

İyi satan bir kitap, orta değerde bir yazarın yaldızlı mezarıdır.
LOGAN P. SMITH

Umutla açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.
ALCOTT

Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.
CARLYLE

Kitaplar, kaybolmuş kafaların anıtlarıdır.
SİR WILLIAM DAVENANT

Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir.
HERRİCK

Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır.
GUİLBERT DE PIXRECOURT

İyi kitaplar çok iyi, kötü kitaplar da çok kötüdür.
EMERSON

Korku için Güzel Sözler

Korkacağımız tek şey korku olmalıdır.
F. D. ROOSEVELT

Kimse, korktuğu adamı sevmez.
ARİSTO

Korkak bir köpeğin ısırması, havlaması yanında hiç kalır.
QUINTUS CURTUS RUFUS

Korku, bilgisizlikten doğar.
EMERSON

Korkak, tehlikede olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.
GOETHE

Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.
KONFUÇYÜS

Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar güçlüdür.
SCHİLLER

Körlük için Güzel Sözler

Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur.
ERASMUS

Kör, körün arkasından giderse, soluğu hendekte alırlar.
İNCİL

Görmek istemeyenler kadar kör yoktur.
SWIFT

Kör satıcının kör alıcısı olur.
TÜRK ATASÖZÜ

Krallar için Güzel Sözler

Krallar idare etmezler; hükümdarlık ederler.
BİSMARCK

Hükümdar yanlışlık yaparsa cezasını halk çeker.
ÇİN ATASÖZÜ

Her taç, dikenlerden yapılmış bir taçtır.
CARLYLE

Kumar için Güzel Sözler

Zar atmanın bir tek güzel yolu vardır: Zarı çöp tenekesine atmak.
CHATFİELD

Kumar, kötülüğün çocuğu, eşitsizliğin kardeşi, belanın babasıdır.
WASHINGTON

Kurnazlık için Güzel Sözler

Kurnazlık her işe yarar, ama hiçbir iş için yeterli değildir.
AMİEL

Kurnazlık, akıllılık değildir.
EURİPİDES
Kuşku için Güzel Sözler

Az bildiğimiz bir şeyden kuşkulanmayız. Ama bilgiyle birlikte kuşku da artar.
GOETHE

Kuşku, umutsuzluk denilen şeytanın kardeşidir.
JOHN BOYLE O'REILLY

Bir şeye inanmak için kuşkuyla başlamalıyız.
STANISLAUS

Okumak için Güzel Sözler

Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.
BULWER-LYTTON

Okuma hevesini, Hindistan'ın bütün hazinelerine değişmem.
GİBBON

Önce iyi kitapları okuyun; yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız.
THOREAU

Orta için Güzel Sözler

Orta değerde olan bir şey, değersizdir.
THOMAS PAİNE

Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez.
GOETHE

Bir dilencinin yoksulluğundan olduğu kadar, bir sarayın zenginliğinden de uzak durmalısın.
HORATİUS

Öfke için Güzel Sözler

Öfkeni arkadaşına söyle, geçsin; düşmanına söyle, artsın.
WILLIAM BLAKE

Öfke, geçici bir çılgınlıktır; hükmetmeye bak, yoksa o sana hükmeder.
HORATIUS

Her istediğini söyleyen, istemediğini işitir.
ANONİM

Sabırlı bir insanın öfkesinden kork!
DRYDEN

Öfke, aptalları akıllı yapar; ama yoksul bırakır.
LORD BACON

Öfkeli bir insan, ağzını açar; gözlerini yumar.
CATO

Öfken geçmesin istiyorsan, onu ara sıra körüklemelisin.
BURNS

Öğretmen için Güzel Sözler

Her ağaç kendi meyvesinden bilinir.
ANONİM

Öğrencisini etkilemeden öğretmeye kalkanlar, soğuk demiri boş yere döverler.
HORACE MANN

Önce kendi gideceğin yolu öğren; sonra öğretmeye kalk.
BUDDHA

Ölüm için Güzel Sözler

Ölüm her şeyi eşit yapar.
CLAUDİANUS

Ölümden niçin korkayım ki, ben varken o yok, o varken ben yokum.
EPİKUROS

Ölüm, bazen bir ceza, bazen bir armağan, bazen de bir iyilik olur.
SENECA

Doğar doğmaz ölmeye başlıyoruz.
MANİLİUS

Gerçekten ölmeden önce, binlerce kere ölüyoruz.
W. E. HENLEY

Gençler ölebilir; yaşlılar ölmelidir!
LONGFELLOW

Ölmeyi göze almazsan, yaşayamazsın.
SCHİLLER

Rüzgâr için Güzel Sözler

Rüzgâra tüküren, kendi yüzüne tükürür.
TÜRK ATASÖZÜ

Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgâr kötüdür.
HERBERT

Az rüzgâr ateşi körükler, çok rüzgâr da söndürür.
HERBERT

Sabır için Güzel Sözler

Sabır, umut etmek sanatıdır.
VAUVENARGUES

Bir avuç sabır, bir kova beyinden üstündür.
HOLLANDA ATASÖZÜ

Sabır, kuvvetin bir başka adıdır.
E. B. BROWNING

Roma bir günde kurulmadı.
ANONİM

Saç için Güzel Sözler

Beyaz saç aklın değil, yaşın işaretidir.
YUNAN ATASÖZÜ

İnsanın, sanki kel kafalı olmak
üzüntüsünü azaltacakmış gibi,
Saçını yolması boşunadır.
CİCERO

Bir tek kadın saçı, yüz çift öküzden daha iyi çeker.
JAMES HOWELL

Sağduyu için Güzel Sözler

Sağduyu, kaba kuvvetin üstündedir.
GALLUS

Doğrusunu isterseniz, sağduyuyu sağ olarak bulmak çetin bir iştir.
HORACE GREELEY

insanda yeteri kadar sağduyu olunca adı dâhiye çıkıyor.
H. W. SHAW

İnsan, bazen sağduyusundan korkuyor.
CERVANTES

Sağduyu, ata binen bir sarhoşa benzer: bir yandan biner, öteki yandan iner.
MARTİN LUTHER

Sen sağduyuna bak; o zaman öteki duygular kendilerine bakarlar.
LEWIS CARROLL

Sağduyusu olanlar için her şeyin bir faydası vardır.
LA FONTAİNE

Sağlık için Güzel Sözler

Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir.
MARK BAKER EDDY

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.
ARAP ATASÖZÜ

Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.
EMERSON

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Sarhoşluk için Güzel Sözler

Şarap Tanrısı Baküs, Deniz Tanrısı Neptün'den çok daha fazla insan boğmuştur.
GARİBALDİ

Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır.
SENECA

Su içmek, insanın kendisini ne hasta, ne borçlu ne de karısını dul yapar.
JOHN NEALE

Belaların en büyüğü sarhoşluktur.
JEFFERSON

Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler.
PRİOR

Şarap içenler şarap gibi düşünürler.
WASHINGTON İRVİNG

Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur.
TÜRK ATASÖZÜ

Sessizlik için Güzel Sözler

Söz gümüşse, susmak altındır.
ANONİM

Sessiz sular, derinden akar.
İNGİLİZ ATASÖZÜ

Sessizlik ihanet etmez.
JOHN BOYLE o'rEİLLY

Konuşma; herkes seni filozof sansın.
LATİN ATASÖZÜ

Konuşmadığım için değil, konuştuğum için pişman olurum.
SYRUS

Boş fıçı çok ses çıkarır.
JOHN JEWEL

İnsanın konuşacak kadar zekâya,
ya da susacak kadar akla sahip olmaması
büyük bir talihsizliktir.
LA BRUYERE

Sonsuzluk için Güzel Sözler

Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir.
SİR THOMAS BROWNE

Geçmiş ya da gelecek yoktur. Sonsuz bir "şimdi" vardır.
LOWLEY

Bütün toplamların toplamı, sonsuzluğa eşittir.
LUCRETİUS

Soru için Güzel Sözler

Sersemler, akıllıların yedi yılda cevaplandıramayacağı soruları bir günde sorarlar.
İNGİLİZ ATASÖZÜ

Her soru cevaba layık değildir.
SYRUS

Bana soru sorma ki sana yalan söylemeyeyim.
GOLDSMITH

Çok soru sormak aklı başında insanlara yakışmaz.
SAMUEL JOHNSON

Söz vermek için Güzel Sözler

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.
JAMES HOWELL

Ağır söz veren, hızlı iş yapar.
ROUSSEAU

Sözler, tutulmamak için verilir.
SWIFT

Yapamayacağın işler için kimseye söz verme.
WASHİNGTON

Suç için Güzel Sözler

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.
BUCKLE

Bir suç her şeydir, iki suç hiçbir şey!
MME DELUZY

Asılan, hırsız değil, yakalanandır.
ÇEK ATASÖZÜ

Hiçbir suç, hazırlıksız işlenmemiştir.
SENECA

Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran
yasalarımızın yanında ne kadar çok
TUCKER

Ceza kaldırılabilir; ama suç, insanın içinde sonsuza kadar yaşar.
OVİDİUS

Suç, bir insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır.
OVİDİUS

Taklit için Güzel Sözler

Kötüleri taklit eden, örneklerini bile aşar;
ama iyileri taklit eden hiçbir zaman hedefine ulaşamaz.
GUİCCİARDİNİ

İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır.
VOLTAİRE

Talih için Güzel Sözler

Kötü talih her zaman yalnız başına gelmez.
DRYDEN

Hayat değiştiği için, insanın talihi de ansızın değişebilir.
PLAUTUS

Talih, bardağa benzer; çok fazla parladığı zaman kırılıverir.
SYRUS

insanın hayatını yöneten akıl değil, talihtir.
CİCERO

Talih, vermediğini geri alamaz.
SENECA

İyi talih yüzünden mahvolanlar da vardır.
TACİTUS

En kötü talihsizlikler, insanın başına hiç gelmeyenlerdir.
LOWELL

Tanrı için Güzel Sözler

Tanrı'dan korkmayanlardan kork.
ABD-ÜL-KADİR

Sen kendi kendine yardım et ki, Tanrı da sana yardım etsin.
ANONİM

Tanrı'yı ararsın bulamazsın; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ansızın karşına çıkıverir.
BLİSS CARMAN

Namuslu bir Tanrı, insanların en soylu düşüncesidir.
İNGERSOLL

Herkes Tanrı'nın küçük bir görüntüsüdür.
MANİLİUS

Tanrı olmasaydı, yaratmak zorunda kalacaktık.
VOLTAİRE

Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir.
TÜRK ATASÖZÜ

Tat için Güzel Sözler

Her acının bir tatlı, her tatlının da bir acı yanı vardır.
EMERSON

Kusursuzluğun arkasından gitmek, tadın arkasından gitmektir.
MATTHEW ARNOLD

Tatlı etin suyu ekşi olur.
BEN JOHNSON

Tehlike
Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlikeden sonra da cesurdur.
JEAN PAUL RİCHTER

Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir.
LEİGH HUNT

Herkes, hiç olmazsa bir kişi için tehlikelidir.
MME DE SEVİGNE

Tilkiler
Uyuyan tilki rüyasında tavuk görür.
RUS ATASÖZÜ

Tilkinin yüz masalı varmış, doksan dokuzu tavuk üstüne.
TÜRK ATASÖZÜ

Tokluk
Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler.
EDMUND WALLER

Toprak
Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir.
EMERSON

Tutku
İnsanların, büyük tutkuları olmasaydı, küçük işleri başarırlardı.
LONGFELLOW

Eğer en yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın!
SYRUS

Tutku, aşka meydan okuyan tek kuvvettir.
COLLEY CİBBER

Tutkusu olmayan bir erkek, güzelliği olmayan bir kadın gibidir.
FRANK HARRIS

Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.
GOETHE

Tutkunun bittiği yerde mutluluk başlar.
MACAR ATASÖZÜ

Tutku, bir köylü ile bir iş adamında kötülük; bir kralda ise fazilettir.
PHİLİP MASSİNGER

Tutku, başarısızlığın son sığmağıdır.
OSCAR WILDE

Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz.
BALZAC

İdare edilemeyen tutkuların başka bir adı da çılgınlıktır.
THOMAS HOBBES

Tutku, dinlenmek bilmez.
BULWER-LYTTON

Utanç
Bizi, bizden başka kimse utandıramaz.
J. G. HOLLAND

Utanç, gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.
ARİSTO

Utanması olmayanın kendi de yoktur.
PLAUTUS

Utanç, faziletin tamamlayıcısıdır.
DİOGENES LAERTİUS

Uygarlık
Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız.
VICTOR HUGO

Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir.
EMERSON

Uluslar, bireyler gibi yaşayıp ölürler; ama uygarlık ölmez.
MAZZİNİ

Yalan
Bana bir yalancı göster, sana bir hırsız göstereyim.
HERBERT

Yalancı, doğru söylese bile kimseyi inandıramaz.
CİCERO

Çok yalan söyleyenin ettiği yemin de çok olur.
ALFİERİ

Sözünü dinleyecek kimse olmadıktan sonra, söylenecek yalan da olmaz.
BEATTİE

Yanılmak
Hiç kimse yanılmadığmı düşünüyorsa, herkes yanılıyor demektir.
ANONİM

Hiç yanlışlık yapmayan biri, hiçbir iş yapmamış demektir.
EDWARD J. PHELS

Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.
C. L. GASCOİGNE

Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.
ALEXANDER POPE

Yanlışlık fare deliğinden bile geçer; doğruluk kapılardan sığmaz.
H. W. SHAW

En büyük yanlışlık, yanlışlık diye bir şey tanımamaktır.
CARLYLE

Yanlışlık, bizim ilerlememize yardım eden disiplin kollarından biridir.

CHANNİNG
Yapmak

Başlamadan önce iyi düşün; ama bir kere başlayınca hemen bitirmeye bak.
SALLUST

Sen, doğru bulduğunu yap; isterse dünya batsın.
HERBERT

Yapılacak şeyler, yapılanların yanında ne kadar da çok!
CECIL RHODES

Yaptıkların, söylediklerine uysun.
MİLTON

Söylemek, yapmaktan daha kolaydır.
PLAUTUS

İnsan denemeden ne yapacağını kestiremez.
SYRUS

"Yapacağım," deme; "Yaptım," de.
PLAUTUS

Yargıçlar
Bir yargıç: İyi niyetle dinlemeli,
akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli,
tarafsızca karar vermelidir.
SOKRATES

Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.
GOETHE
 

mrs.x.ray

1. avatar yarışma birincisi
güzel sözler......

Haksizligin önünde egilmeyiniz, zira hakkinizla beraber serefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali r.a.)

Ilimsiz ibadette, tefekkürsüz(anlamadan) Kuran tilavetinde hayir yoktur.(Hz. Ali r.a.)

Kendini hak ile mesgul etmezsen, batil seni mesgul eder. (Imam Safii)

Gencligine güvenme ölen hep ihtiyarmi? (Imam Safii)

Güzel gören güzel düsünür, güzel düsünen hayatindan lezzet alir. (Bediüzzaman)

Sen verdikce, dost görünen cok olur. Istede gör, hepsi birden yok olur; Sen kendi kendine yetmeyi ögren, Tüm dünya malina gönlün tok olur

Allah rizasi dahilinde ayaklari tozlananin ayaklarina cehennem haramdir.(Hz. Muhammed)

Dört sey sende varsa dünyalik bazi seyler elinden kacmis olsa da üzülme; 1.Emanete riayet 2.Dogru sözlülük 3.Güzel ahlak 4.Helal kazanc (Hz. Muhammed)

Kabe'yi elli defa tavaf eden anasindan dogmus gibi günahlarindan arinarak tertemiz olur. (Hz. Muhammed)

Inanmiyan bir gönül, icinde kus bulunmayan kafese benzer. (Abdülkädir Geyläni)

Kim müslümanların meseleleriyle ilgilenmezse müslüman degildir. Ve kim "ey müslümanlar" diye feryad eden birinin sesini duyar ve onun yardımına koşmazsa müslüman degildir. (Hz. Muhammed
 
Cevap: güzel sözler......

Elinize sağşık, güzel paylaşım.

Bende üsdat N:F:K'nın ÇİLE şiirinden bir kısımla kaykıda bulunmak istiyorum.

ÇİLE

Gâiblerden bir ses geldi: Bu adam,
Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
Ve uçtu tepemden birdenbire dam;
Gök devrildi, künde üstüne künde...

Pencereye koştum: Kızıl kıyamet!
Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı!
Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent,
Ok çekti yukardan, üstüme avcı.

Ateşten zehrini tattım bu okun.
Bir anda kül etti can elmasımı.
Sanki burnum, değdi burnuna (yok)un,
Kustum, öz ağzımdan kafatasımı.

Bir bardak su gibi çalkandı dünya;
Söndü istikamet, yıkıldı boşluk.
Al sana hakikat, al sana rüya!
İşte akıllılık, işte sarhoşluk!
 
Güzel sözler

Yaşam bir yolculuktur.
Nerden geldiğinizi bilirsiniz ama nereye gideceğinizi bilemezsiniz.
Kendinizden daha büyük hayaliniz olmalı.
Hayatınızın en güzel anları zorlukları aştığınız anlardır.
 
Güzel sözler

Sevgiliye En güzel sözler,En Güzel Sözler, Güzel Sözler, Msn Sözleri, Güzel Mesajlar

Ne dil yeter seni anlatmaya,
Ne göz kıyar sana bakmaya,
Ne ellerim dayanır sana dokunmaya,
Ne kollarım uzanır seni sarmaya
Hiç ömür yeter mi?
Bir sen daha bulmaya bitanesi...

Bir nasihat: Kendine dikkat et.
Bir rica: Sakın değisme!
Bir Dilek : Beni unutma.
Bir Yalan : Seni hiç sevmiyorum.
Bir Gercek : Seni çok özlüyorum.

Gecenin karanlığında, güneşin ışığında,
Suyun damlasında, selin coşkusunda
Kimi yanımdasın kimi rüyamda
Ama hep aklımdasın sakın unutma......

Biliyorum bugün kulakların bir başka çınlayacak, anlayacaksın seni yine nasıl andığımı, özlediğimi. Ellerin titreyecek, gözlerin yollarda kalacak, sende hissedeceksin yüreğimde neler hissettiğimi!

Bırakma beni sevdiğim gidişine dayanamam,
Hasret gözyaşlarımla kendimi avutamam…
Dönerim dersin ama kadere inanamam,
Bıraktığın anılarınla, ben sensiz yasayamam

Bakışlar vardır insani ömür boyu ağlatan.
Yollar vardır aşılması güç olan.
Kalpler vardır acılarla parçalanan.
Ve insanlar vardır hiç unutulmayan.
Sanma beni sevipte bırakanlardan.
Benim sevgim mezara kadar olandan

Bu mesajı silersen benden hoşlanıyorsun,
Silmezsen beni istiyorsun,
Cevap verirsen beni seviyorsun,
Vermezsen bensiz yapamıyorsun,
Hadi bakalım ne yapacaksın?

Senin kanadın olmak isterdim
Ben olmadan uçma diye
Senin baharın olmak isterdim
Ben olmadan açma diye

Benim için seni görmek suya benzer
Seninle yasamak ise nefes almaya
Susuz üç gün yaşarım ama nefes almadan asla

Sana ne demeliyim bilmiyorum,
Güneşim desem güneş batıyor,
Hayatım desem hayat kısa,
Gülüm desem oda soluyor,
Sana canım demeliyim.
Çünkü bu can seninle yaşıyor..

Sen bir pınarsın içilen ama kanılmayan, Seveni yanıltmayan, sevince yanılmayan, varlıgına doyulmayan, yokluğuna dayanılmayan..

Canımdaki her nefes nefesine eklensin, içimdeki her nefes hayalinle demlensin, bırak bu gönlüm varlığınla renklensin, sen benim gönlümde yaşadıkça özelsin!

Sen güllere özenme güller sana özensin.
Üzme tatli canini sen güllerdende güzelsin.
Sevgi kadar özgür Özgürlük kadar özelsin.
Bir gülsen dünyalara bedelsin.

Bir umut vardır hiç tükenmeyecek,
bir hasret vardır çekilmeyecek, birde ölüm vardır,
bir gün elbet gelecek ama sana olan sevgim ne ölecek ne de bitecek

Sevgilerin en güzeli seni sevmek
Özlemlerin en güzeli seni özlemek
Ve hayatin tadı sabah kalktığında senin var olduğunu bilmek
 
Üst