• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

Türk kimdir nedir?

Türkler
Çinlilerin Tu-Cüeh dediği Türkler, yerleşik eski biir kültüre sahip Sogd halklarıyla da ittifak yaparak Asyanın merkezini kontrolleri altına almışlardı. Asyanın eski yaman göçebeleri ile İskitlerin torunları Sogdlar, ilan edilmemiş bir ittifak kurmuşlardı. Sogdlar tüccarlıktan iyi anladıklarından, dünyanın her tarafına gidiyor, çeşitli diller öğreniyor ve Türk hakimiyetine destek oluyor, onlarla birlikte yaşıyorlardı. Tarihin karanlık derinliklerinden gelen, yeryüzüne taş üstüne taş dikmeyi bile saygısızlık sayan Gök Tengrinin halkları, Asya'nın batısında Hunlar adıyla, doğusunda da 'Xiung-nu' adıyla tanınmışlardı. Onlar herzaman bir federasyondu.

90px-Old_Turkic_letter_R2.svg.png


Çok sonra kendilerine güçlü anlamında Türk, demeye başladılar ve bu ad, aynı zamanda bir sıfat olarak göçebeler arasında çok tutuldu. İşte o güçlüler konfederasyonunun ataları, ünlü '24 Çin yıllığı' ciltlerinden birinde de iddia edildiği üzere (Zhou shuda), dişi bir kurt idi. Ve dişi kurdun soyundan gelen göçebe soylulara A Şi-na (veya Asena) deniyordu. Türk soyluları, kendilerini A Şi-na soyuna dahil sayıyorlardı ve Türklerin federasyonları kendilerine, hep A Şi-na'ları hükümdar seçiyordu. İstami Kağan da o soylylardan biriydi ve Gök Türk federasyonunun kurucusu Bumin Kağanın 552de ölümünden sonra Kağan olmuştu. Bumin, Çin yıllıklarında, A Şi-nanın torunu sayıldığına göre, demek ki Cücenlere karşı ayaklanıp (Çinlilerden de yararlanarak) bağımsızlığını ilan ederken, bütün Türk göçebeler tarafından desteklendiği doğru olmalıydı.

tumblr_ngiut1YJzd1tcqa1vo1_1280.jpg


Bumin, yeni bir saldırıyla Cücenleri darmadağın ettiği yıl öldü. Onun tahtına oturan İstemi, önce bir Kırgız prensesiyle evlenip Kırgızlarla arasındaki düşmanlığa son verdi, sonra 560da Moğol Kitanlarına saldırıp onları yendi. Kitanlar, tarihlerinin sonuna kadar Türklere balta olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak steplerin en eski hükümdar soyu A-Şi-naların ardından, Asyanın yeni hükümdar soyu Çingisliler zamanında erimişlerdir. (Kitanlar, Selçuklulara bile balta olmuş, Sultan Sancarı 1141de Semerkandda duman etmişlerdir!)

İstemi Kağan, hükümdar olduktan sonra, 'Gök Türk' konfederasyonunun Batı kesiminin başı gibi hareket etti. Çingis Han'ın Çingislileri gibi bütün kalamadılar. İstemi, pragmatizmin sözlü kitabını da yazmış biriydi aynı zamanda! Heptalitlere karşı Sasanilerle kısa bir ittifak bile kuran Türk hükümdarı, İstemi Kağan'dır. Heptalitlerin varlığına son vermiştir. Devletsiz kalan bu halkın daha sonra Afganistanın kuzeyindeki efsanevi Badahşan bölgesine yerleştiğini ve sonra başka adlar altında yeniden önem kazandığını biliyoruz (Badahşan, Panşir Aslanı Ahmed Şah Mesudun memleketi. Bu büyük savaşçı, 11 Eylül 2001 olayından hemen önce "gizemli" bir şekilde öldürülmüştür ). İstemi Kağanın bu olayların ardından, Batı Asyanın hemen her yerinde at koşturduğunu biliyoruz. Ve Kağan, ekonomiden de anlıyor!
 
Üst