Paskalya nedir?

Paskalya, Hristiyanların peygamberi olan Hz.İsanın dirilişinin kutlanmasıdır. Hristiyan takvimindeki en önemli kut*lamalardan biri, belki de birincisi olduğu söylenebilir.

Paskalya (Pazar günü) her yıl aynı tarihe denk gelmez, Yılına göre 22 Mart ile 25 Nisan arasına düşer. Başka şekil*de söylemek gerekirse, 21 Martı izleyen ilk dolunaydan son*raki birinci Pazar günüdür. Genellikle bilindiği gibi, 21 Mart gündüzün ve gecenin eşit uzunlukta olduğu tarihtir. Paskalya (Pazar gününün) tarihi de, İsanın ölümünden sonra 325 yılında Niceadaki kilise kurulu tarafından belirlenmiştir.

Paskalya Pazarı, Paskalya şenliği için bir hazırlık döneminin sonudur. Bu kırk günlük dönem dia ve perhizle geçer. Dönemin bitimi, Paskalyadan önceki Kutsal Cumartesi günüdür. Söz konusu perhiz dönemi, İsanın çöldeki kırk gün*lük perhizini simgeler.

Bir önceki Pazar gününden Paskalya Pazarına kadar ge*çen hafta, Kutsal Hafta olarak tanımlanır. Kutsal Hafta bo*yunca, kilisede yapılan ayinlerle İsanın yeryüzündeki, son günleri hatırlatılır. Bir önceki Pazar, İsanın Kudüse girdi*ği günü belirler. Kutsal Perşembe ise Son Yemek gününü işaret etmektedir. Bunu izleyen Cuma, İsanın haça gerildiği gündür. Paskalya Pazarı ise, İsanın diriliş gününün kar*şılığı olarak kabul edilir.

Paskalyaya ilişkin çeşitli töreler vardır. Paskalya Pazarında yapılan gün doğuşu ayini, yükselen güneşin kutsandığı eski ilkbahar festivallerine kadar uzanan bir kökene sa*hiptir. Paskalya Pazarı giyilen yeni giysiler, yeni bir hayatın simgesidir. Bu gelenek, Hıristiyanlığın başlarında, Kutsal Pazar günü beyaz pamukludan giysilerle kilisede yapılan baptizm (vaftiz) töresinden doğmuştur.

Paskalya yortusu nun geçmişi Orta Çağlara kadar uza*nır.

Hiristiyan forumdaslarinin
Paskalya yortusununun
Baris ve esenlik icinde gecmesini
Diliyorum

Merhaba

Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart'ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü'nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (paskalya pazarı) sona erer. Pentekostes (hamsın) yortusuna kadar süren 50 günlük döneme, Paskalya dönemi (hamsin dönemi) adı verilir.

2015 Paskalya Bayramı Tarihi

Katolikler (Batı) için Paskalya Bayramı tarihi 5 Nisan 2015,
Ortodokslar (Doğu) için Paskalya Bayramı tarihi 12 Nisan 2015 olarak belirlenmiştir.
 
Üst