• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Garbis Cancikyan ve Haygazun Kalustyan.

Merhaba!
Üç şair bir araya gelmiş ve 1941 yılında bir kitap yayımlamıştı: Garip. Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat. Her birinin şiirlerinin yer aldığı bu kitap ile ölçüsüz, uyaksız yeni bir şiir akımı başlamıştı. Şairler bayrağı göğe çekmişti. Herkes onları konuşup tartışıyordu. Bu, buzdağının görünen kısmıydı aslında. Görünmeyen tarafta ise iki şair daha vardı. Garbis Cancikyan ve Haygazun Kalustyan.

Onlar da Garipten bir yıl sonra yani 1942de Balkısı yayımlamıştı.
Türkçe şiirlerin yer aldığı kitaptan Kader matbaasında 250 adet basılmıştı .

Cancikyan ve Kalustyandan bugün bahsediyoruz çünkü Balkıs, İş Bankası Kültür Yayınlarının Kayıp Şairler dizisinin beşinci kitabı olarak yayımlandı.
Garip ile Balkısı birlikte anmamın bir sebebi var. Her iki kitabında ortak bir anlayışa sahip olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Y.P. Tomasyan, Balkısın bu baskısına yazdığı yazıda, kitabın büyük ses getiren Garipten hiç de aşağı kalır yanı olmadığının altını çiziyor. Gerçekten de öyle...
Kafiye gibi yamalar kullanmazlar

Garipin ve Balkısın şairlerinin şiir anlayışlarının benzerliğini, en iyi manifesto niteliğindeki önsözler anlatıyor. İşte Orhan Velininki:
Yeni bir zevke ancak yeni yollarla, yeni vasıtalarla varılır. Birtakım nazariyelerin söylediklerini bilinen kalıplar içine sıkıştırmakta hiçbir yeni, hiçbir sanatkârane hamle yoktur. Yapıyı temelinden değiştirmelidir. Biz senelerden beri zevkimize, irademize hükmetmiş, onları tayin etmiş, onlara şekil vermiş edebiyatların, o sıkıcı, o bunaltıcı tesirinden kurtulabilmek için, o edebiyatların bize öğretmiş olduğu her şeyi atmak mecburiyetindeyiz. Mümkün olsa da şiir yazarken bu kelimelerle düşünmek lazımdır diye yaratıcı faaliyetimizi tehdit eden lisanı bile atsak.

Cancikyan ve Kalustyan tekrar ediyoruz deyip altını çizerek dertlerini şöyle özetliyor:
Balkıs telakkisini kabul eden realist şair, kelimeleri değil, detayları harmonize eder. Vezin, kafiye gibi yamalar kullanmaz. Saklayacak, çürük bir tarafı, örtbas yapacak bir beceriksizliği yok; okuyucuyu dalgaya düşüreceğine onu uyanık tutar. Vezin ve kafiye gibi uyuşturucu unsurlarda bulduğumuz güzelliğin ancak bir telkin mahiyetinde olduğu kanaatındayız. Vezin ve kafiye lisanı gayri tabiî bir hale koyduğu için realizmaya zıd unsur olarak göze çarpar, mamafih bu gayrı tabiîlik yalnız lisanda değil eserin şiiriyetinde de ortaya çıkar. Teşbih, mübalağa gibi birtakım edebi hokkabazlıklar, tekrar ediyoruz şiire bu zararlı zihniyeti getirmişlerdir. Realist sosyal hadiseleri olduğu gibi gösterir.

Aynı yollar etrafında dolanan bu şairlerden Garipçiler olarak anılan Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdeti tanıyor, biliyoruz. Peki, Garbis Cancikyan ve Haygazin Kalustyan adındaki bu iki Ermeni şair kimdi? Onları tanımak, şiirlerini okumak için elimizde nihayet bir kitap var. Y. P. Tomasyanın Balkısta yer alan, şairlerle ilgili yazıları onları yakından tanımamızı sağlıyor.
Biraz yoksulluk, biraz hastalık

Cancikyan 1920de Samatyada, Kalustyan Gedikpaşada doğar. Aynı zor hayat onları beklemektedir. Cancikyan, öğrenimine aralıklarla devam eder. Ticarethanede çalışır. Ama her seferinde okumaya hevesli olduğu için okula dönecek bir yol bulur. Altıncı sınıftayken yol arkadaşı Kalustyan ile tanışır. Her ne kadar şiir gibi günler onları beklemese de şiirli günlerde birliktedirler. Kalustyanın imkânları da arkadaşınınkinden farklı değildir. Maddi sıkıntıları okul hayatının sürmesine engel olur. Fabrikada vasıfsız işçi olarak çalışır, açıktan lise sınavlarına girer. Cancikyan ise liseyi bitirmeden verem hastalığına yakalanır.
Cancikyanın ilk şiiri Ore Or (Günden Güne) Araksi Soğomon mahlasıyla yayımlanır. Dergilere yolladığı şiirlerin devamlı reddedilmesine, bulduğu bu mahlasla kendince bir çözüm getirir. Kadın ismi kullanır. Birbirlerinin en sadık okurlarıdır Cancikyan ve Kalustyan. Bu birliktelik 1942de bir kitap ile taçlandırılır. Alacakaranlık anlamına gelen Balkısı yayımladıklarında ne yaptıklarını bilen, yollarını çoktan çizmiş, tarzlarını oturtmuş iki şairdir onlar.
Cancikyan, Balkıs yayımlandıktan dört yıl sonra veremden ölür. Vasiyeti Ermeni şair Misak Medzarentsin yanına gömülmektir. Mezartaşına şiirlerinden biri yazılır.

Ocağın altısında doğdum ben
Ateş yüreğimde tüter
Kılıç alnımda, doğdum ben


Kalustyan arkadaşının ardından
Sen öldün.
Sen artık şiir yazamazsın.
Ya ben?

Ben yaşıyorum!
satırlarını yazar. Cancikyanın arkadaşları şairin şiirlerini 1948de bir araya getirip yayımlar. Kitabın başında kitabın hasılatıyla şairin mezarının yaptırılacağı notu vardır.

Kalustyan ise arkadaşının ölümünden sonra tek bir kitap yayımlar: Karyuği Lamparı (Gaz Lambası). İstanbul Üniversitesinde pedagoji okur. Bir süre eğitimci olarak görev yapar. 1965te Ermenistana göç der. İstanbulu ve şairliğini geride bırakır. Yerevanda hiç şiir yazmaz. Bilimler Akademisinde çalışmaya başlar. 1985 yılında akademiye üç dört gün gitmeyince arkadaşları evine gider ve Kalustyanı kanepede ölü bulur.
 
Üst