• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Kadın Erkek Eşitsizliği Söylemi Üzerine

KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİ SÖYLEMİ ÜZERİNE

En başta şunu söylemeliyim ki insanların cinsiyetinden dolayı ayrıştırılarak farklı bir konuma yerleştirilmesi ve ötekileştirilerek toplumdan uzaklaştırılmak istenmesi asla insani bir tutum ve düşünce değildir.

‘’Kadın erkek eşit olamaz çünkü fıtrata aykırıdır’’ benzeri söylemlere defalarca şahit olmuşuzdur. Bunu ifade edenler ise öyle sıradan insanlar da değil; koca koca profesörler, bakanlar, başbakanlar ve en başta da cumhurbaşkanı.

Şu kadarını hepimiz biliyoruz ki kadın ve erkek arasında elbette fiziksel ve biyolojik olarak bir farklılık söz konusudur. Fakat bu eşitsizlik değil fiziksel ve biyolojik farklılıklardır. Bunu hepimiz biliyoruz ve söz konusu yapmanın da hiçbir anlam ifade etmeyeceğinin farkındayız. Yani kadın erkek eşit değildir diyenlerin vurgulamak istediği nokta bu değildir.

Kadın erkek eşitsizliğinden söz edenlerin kastettikleri şudur aslında: Kadın, doğurgandır, dişidir, kocasının hizmetkârıdır, cinsel farklılığa sahiptir, cinsel farklılığından dolayı utanmalıdır, cinsel farklılığından dolayı evinden dışarı çıkmamalıdır, çalışmamalıdır, kapanmalıdır, başını yerden kaldırmamalıdır, kimselere bakmamalıdır, erkeklerin olduğu ortama sokulmamalıdır, evinde çocuğuna, yemeğine, çamaşırına, bulaşığına bakmalıdır gibi… Oysa bunlar hiç de insani bir yaklaşım, insani bir bakış açısı değildir.

Bir de şöyle bir düşünce hâkim: Erkeğin yaptığını kadınlar yapamaz.

Belki birçok erkeğin yaptığını kadın yapamayabilir ama birçok kadının yaptığını da erkek yapamaz. Hatta birçok erkeğin yapamadığı güç gerektiren işlerin kadınlar tarafından çok daha iyi yapıldığına şahit olmuşuzdur. Yani neresinden bakarsak bakalım bu düşünce tutarsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır.

Kadın erkek eşitsizliğine dair bu tür gerici düşünceler hiçbir medeni toplumda kabul görmemekte, çağ dışı olarak nitelenmektedir. Çünkü aynı türe ait canlılardan birinin diğeri üzerinde egemenlik kurması hayvanlara özgü bir yaşam biçimidir. Çünkü hayvanlar dünyasında yaşama yön veren, yaşam şeklini belirleyen kavram akıl değil GÜÇ’tür. Onlar, gücü doğrultusunda bir yaşam biçimi belirlemiş ve bu yönde gelişen içgüdüsel davranışlar doğrultusunda hareket etmektedirler. Onlar için en büyük yaşan kaynağı güçleridir. O nedenle aklını kullanan biz insanlar için böyle bir durum söz konusu olamaz. Bundan dolayı diyorum ki erkek egemen bir toplum düşündüğünüzde beni, hayvanlardan faklı olduğunuza inandıramazsınız.

İnsanlar hayatına yön verirken gücüyle değil aklıyla hareket eder. Bizleri hayvanlardan farklı kılan da bu değil midir? Kadın erkek arasında bir kıyaslama yaptığımızda nasıl olur da güç kavramını ortaya atarız? Güç kavramına göre kadın erkek arasında bir eşitsizlik vurgusu yaptığımızda hayvanlardan ne farkımız kalır ki?

İşte, bu nedenle diyorum ki insan olmanın farklılığı da burada ortaya çıkmaktadır; hayvanlar gibi yaşamamak, yaşama yön vermek için gücü değil aklı kullanmaktır doğru olan.

Biz de insan olduğumuza göre güç değil aklımızla hareket etmeliyiz. Yaşama yön vermek akılla olduğuna göre erkek egemenliğinde değil, aklın egemenliğinde kurgulanması gerekmektedir. Bu da, kadın erkek eşitsizliğine konulan son noktadır bence.

Yukarıda da belirttiğim gibi güce dayalı birçok şeyi erkek yapamazken, kadınlar çok daha rahat yapabilmektedir. Öyleyse böyle bir karşılaştırma yapmak hiç de mantıklı değildir.

Güç üzerinden böyle bir değerlendirme yaptığımızda, erkeğin gücüyle yapamadığı bir işi kadın yaparsa durum ne olur, sorusuyla karşılaşabiliriz.
Bu durumda o erkeği eve kapayıp çocuk, yemek, çamaşır, bulaşık, ev temizliği gibi ev işleri yaptırmamız gerekmez mi?
Böyle bir tercih söz konusu olduğunda elbette ki kadın da dışarıdaki işlere bakacaktır.
Bu durumda kadın erkek eşitliğine karşı olanların felsefesi çürümüş olmaz mı?
Dinsel fıtratlar alt üst olmaz mı?
Öyleyse bu durumda ortaya çıkan bu çelişkiyi nereye koymamız gerekir acaba?

Kadın erkek eşit olamaz diyenlere genelde ağır ithamlarda bulunulur, gerici diye nitelendirilirler neden?

Çünkü kadın erkek eşitsizliği demek, bir cinsin diğer cinsi esaret altına alması demektir. Çünkü bir cinsin diğer cinsi istediği gibi kullanması, yönlendirmesi demektir. Çünkü bir cinsin diğer cinsi cinsiyetinden dolayı hor görmesi, aşağılaması demektir. Çünkü bir cinsin diğer cinsi sosyal hayattan koparması demektir. Çünkü bir cinsin diğer cinsi cinsiyetinden dolayı normal yaşamdan soyutlaması demektir. Çünkü bir cinsin diğer cinsi karanlığa mahkûm etmesi demektir... İşte, bu nedenledir kadın erkek eşitsizliğini ifade edenlere karşı tepkiler.

Tüm bu saydıklarım, insan türü içindeki bir cinsin diğer cins üzerinde baskı oluşturarak kafasına göre o cins için hiç de insani olmayan bir yaşam düzeni kurmaya çalışması, onu, cinsiyetinden dolayı insani tercihlerinden ve dünya güzelliklerinden soyutlamak istemesi insanlık dışı bir anlayıştır. Bu nedenle, kadın erkek eşit değildir demek kadını yok saymak, aşağılamak, hayatını karartmak, hatta kadınlara ömür boyu bir mahkûmiyet yaşatmaktır. Bu da, kendisini insan diye niteleyenlerin ‘’fıtratına’’ ters bir durum olsa gerek.

Normal insanlar bu tür ayrımcılık yapamazlar, çünkü azıcık mantık kullandığımızda bu tutumun insani bir tercih olamayacağını anlayabiliriz. Cinsiyet üzerinden bu tür ayrımcılık yapanlar ise insanlığı sorgulanacak durumdadır demektir.

İşte, tüm bunlardan dolayı deniliyor ki kadın ve erkek eşit değildir diyenler gerecidir, yobazdır, ikinci tür bir yaratıktır.

SOSYALİST
 
Üst