Gönül Hakka Refik Olmalı

Yar
Bekliyorum ki
İnsanı kâmilbir nefes
Yaşadığı devrin
Her meselesinevakıf olmalı
Millettensoyutlanıp
Bir köşede veuzlet içinde
Yaşamayıbırakmalı

Milletin bireyi
Ruhi ve zihni
Rahatsızlıklarahaizdir
Bin bir türlü çekinceler
İçinde yaşamayaadaydır
En çok bilmediği
Akidevi ve
Ameli bilgiler gönle
Hitap edenhakikatler

Bu bizar cana
İstihareye yatve
Gördüğünü anlat
Şayet hayra
Tebdiledilebilecek
Rüya ise kabuledilir
Belirli bir sayıda
Çekmesi içintesbihat
Ve kazanamazları
Kılmasıöğütlenir

Etrafını saran
Ve sualler yönelten
Bazı kimseler
O kadar çok tavsiye de
Bulunurlar ki
Adamcağızşaşırır
Hiç bilmediği
Ve duymadığı
Kimi şeylerin
Yapılması şart
Koşularakaçıklanır

Nerede
Oturuyorsa
En yakın mahalde ki
Sohbetleregitmesi
Tavsiye edilir
Adap risalesi ve ya
Menkıbelerden
Bir vakitokunarak
Tazim dersiverilir
Biçare insan öyle
Bir hayalekapılır ki
Artıkkurtulmanın
Kesin şartışeyhine
En yakınolmasıdır

Her övgüye
Ve hatta makam
Taltif etmeyekalkarlar
Kutbu cihan,
Gavsıl azamgibi
Vasat insanın
Bilemeyeceğifarklar
Fedakârca ve
Bir çırpıdasöylenir,
Her halinde ve
Düşlerindeşeyhi
Önde gelenirfandır

Ne söylesem
Neresinden nazar
Ederek haklılıkgörsem
Dini İslam
İle tarifederek
Ve taliminigörerek
Gönlümüvakfetsem
Ümmeti Muhammedin
Hali bu kadarvahimken,
Şeyhini görmek
Veya elini öpmek
İçin sırayagiren
Müritlere hak versem

Mustafa Cilasun
 
Muhabbet Ne Deruni Bir Bağdır

Yar
Dilenir ki
Her lahzanın
Bir muradıvardır
Rahmetin tecellisine
Adanmış
Nasibi zamandır
Her şartta
Onun rızasına
Nail olmak
Esas olunanfırsattır,
Yoksa nefsihardır

Kul
Bahane
İçin yaşamaz
Ruhuna ve kalbine
Bigâne kalması
Kat aanlaşılamaz
Kendini kadersizliğe
Mahkûm ederek,
İsyan ve tuğyaniçinde
Olması haksayılmaz

Çile
En yakının
Nasibiikramıdır
Halin açlığı ve
Bedeviliğinispetinde
Anlamlaşacaktır
Evvel ve ahir için
Emrolunan nasip
Bir gün bahtınbağrında
Sürurla ihyaolacaktır

En yakın
Ruhuna ve
Kalbine nazareder
Ne kadar
Muhabbet ve
Ecrin varsa
O nispette
Halinde farkeder
Aşkı ve sevdası
Meftun eğler,
Tensellik adına
Var olan herhaz
O an kalbiniterk eder

Aşk
Gönlün en
Müstesnadevasıdır
İnsani olan
Her marazın ve
Nefsihastalıklardan
Men edenilaçtır
Yaratılış hikmeti,
Hakkıyla kulolmak içindir,
Nefsin ilahlıktaslaması
Zafiyetininaltında
Gizlediğin cehalettir

Mustafa Cilasun
 
Üst