• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

AUZEF Sosyoloji Bölümü

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ,AUZEF Sosyoloji Bölümü

Programın somut amaçları ve avantajları
Sosyoloji Programı dört yıllık lisans programı olup, öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümleme, üretebilme kapasitelerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir. Program, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel birikim sağlamaktadır. Öğrenciler, kendilerini öğretmenlik, araştırma ve çeşitli organizasyonlarda yöneticilik pozisyonlarına hazırlayacak yönde dersler alabilme olanağına sahiptirler.Açıköğretim şeklinde açılacak bu program öğrencilerin mekan ve zaman sınırlaması olmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden interaktif ve sürekli biçimde faydalanmaları doğrultusunda hazırlanmıştır. Eğitim ve öğretim kapsamında ele alınacak konuların, ulusal ve uluslar arası alanda yeni gelişmelerle eş zamanlı olarak aktarılmasını sağlayacaktır.Konularla ilgili ders notları e-kitap ve e-audio kitap biçiminde oluşturulacak öğrencilerin erişimine her an hazır durumda olacaktır. Sektörel kurumlar ile (halkla ilişkiler ve reklam ajansları, ilgili dernekler ve bunun gibi) işbirliği çerçevesinde öğrencilere yönelik staj programları uygulanacaktır.

Programın Zayıf Yönleri
Öğretim üyesi ile öğrencinin göz temasının olmaması,
Geleneksel sistemdeki gibi öğretim üyelerinin öğrencileri kontrol edememeleri ve kontrol mekanizmasının sadece sınavlarla işlemesi,
Yüz yüze eğitimdeki gibi öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin zamanında giderilememesi ve bu durumun meydana getirdiği kopukluk ve sorunlar.

Programın Güçlü Yönleri
Örgün eğitim ile ulaşamayacağımız büyüklükteki kitlelere eğitim hizmeti götürebilmesi,
İnsanların önemli haklarından biri olan eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayabilmesi,
Gerek bilgi tabanını oluşturmada gerekse öğretim yöntemlerinin geliştirilmesinde bölgesel uzmanlarla yetinmek yerine farklı mekânlardaki uzmanlardan yararlanılması,
Eğitim sürecinin gerçekleşmesinde uzaklık boyutunu ortadan kaldırabilmesi,
Bireysel farklılıkların öğrenmeyi engelleme ihtimalini ortadan kaldırması,
Klasik dershane ortamının getirebileceği psikolojik baskıları yok etmesi,
İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumda örgün eğitimini sürdüremeyecek öğrencilere eğitim imkânı sağlamasıdır.

Programdan mezun olanların alacakları unvanlar
Bu programdan mezun olan öğrenciler, "Sosyoloji Lisans" mezunu unvanı alacaktır.

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri alanlar
Sosyoloji programı mezunlarının istihdam edilecekleri alanlar çeşitlilik arz etmektedir. Ders programı da, bu çeşitliliğe hitap edecek şekilde oluşturulmuştur. Mezunlarımızın öğretmenlikten şirket yöneticiliğine, sosyal bilimsel araştırma kurumlarından Türkiye'de de yaygınlaşmakta olan think-tank kurumlarına, sosyal hizmet kurumlarından bürokrasiye varıncaya kadar pek çok alanda çalışabilir donanıma sahip olmaları hedeflenmiştir.
 
Üst