• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

SOSYALİST Bakış

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
SOSYALİST Bakış
Bu başlık altında fikirleri, ideolojileri, sosyalist düşünceyi,
yaşam seyrinde karşılaştığımız olayları SOSYALİST bakış açısıyla
özgün bir şekilde ''kısa kısa'' değerlendirmeye çalışacağım.

İsteyen forumdaşlarım da katılabilirler.

Sosyalist Devrimler
Emekçi sınıfın, yani çoğunlukta olan, ezilen ve sömürülenlerin zincirleri kopardığı sosyal patlamalardır.
Egemenliğin, emekten yana olmasını isteyen halkların iktidarına, toplumsal mülkiyete, eşitliğe ve dolayısıyla çoğunlukta olan halkın halk adına gerçekleştirme amacına yönelik devrimlerdir.

Sosyalist devrimlerde özel mülkiyet yoktur.
Bunun amacı ise insanların birbirini sömürme veya köle gibi kullanma imkânının elinden alınmasıdır.
Bu devrimin gerçek sahipleri ise ülkenin varlık kaynağı ve dinamikleri olan üretici güçlerdir.

Sosyalist devrimler; din, dil, ırk, cins, milliyet ayrımcılığı gözetmeyen çoğunluğun, sadece kan emicilerin boyunduruğundan ve sömürüsünden kurtulmak için gerçekleştirilen devrimlerdir.
Bu nedenle haklı, doğru ve yerinde bir devrimdir.
 
Şunun farkına vardınız mı?

ABD politikalarını benimseyenler de,
ABD'yle birlik olup karşısındaki politik anlayışı yok etmek isteyen de,
ABD politikalarına karşı mücadele verenleri terörist, vatan haini ilan eden de,
''Kahrolsun emperyalizm'' diyenlere Moskova yolunu gösteren de,
Amerikanvari Türkiye siyasetini reddedenlere ''Ya sev ya terk et'' diyen de,
günü geldiğinde buruşturulup layık olduğu yer olan çöpe atılmışlardır.
 
İzlenimlerimiz şunu da ortaya koymuştur ki saf ve temiz vatanseverlerin duyguları sömürülerek vatan sevgisi adı altında tüm devlet imkânları burjuvaziye peşkeş çekilmiştir.
Oysa vatan sevgisi kavramından anladığımız şey; Türkiye toprakları üzerinde yaşayan halkların düşüncesi, farklılıkları ne olursa olsun, tümünü sevmekle, olanaklardan gerektiği şekilde yararlandırmakla, burjuvaziye peşkeş çekilen değerleri toplumsallaştırmakla iştigaldir.

- - - Güncellendi - - -

Bilmekte yarar var;
Hangi konuda olursa olsun, ülkenin bölünme ihtimali de dâhil, toplumsal şikâyetler hususunda gelinen bu noktaya zemin hazırlayan da, sebep olan da; Sosyalistlerin karşısında olan ve Amerikanvari politikaları özümseyen kapitalistler, kapitalizm yanlıları, liberalistler ve liberalizm yanlılarıdır.
 
Ne yaptığı, amacının ne olduğu pek anlaşılmayan sözde milliyetçiler ve dinde bir adım önde olduğunu sananlar, ülkenin pazarlanmasına neden ses çıkaramazlar anlaşılmamaktadır.

Bir ülke nasıl korunur, değerlerine nasıl sahip çıkılır, bunun üzerinde düşünmelerini öneriyorum.
 
Bir ülkeyi bile satın alacak güçteki Çok Uluslu Şirketlerin hedefindeki değerlerimiz satın alınarak tekelleşmektedir.
Bu tekelleşmeye dönüşüm ise çok ama çok tehlikelidir.
Hükümetleri istediği gibi yönlendirecek güçteki bu şirketler, ülkenin gerçek sahipleri konumuna gelmektedirler.
Ve bu ülkenin yeni sahipleri de, kontrolünü elinde bulundurdukları siyasi partiyi iktidar yapmaktadır.
 
Ulusun, yani milletin çıkar üstünlüğünden söz ediyorsa bir takım anlayış, sömürülen emekçisini sendikalı olduğu için işten kovan veya en küçük kâr kaybına uğradığı anda kapı dışı eden patronu değil, devlete, emeğe, alın terine ve ulusa saygıdan dolayı üretici dinamiklerini korumak, kollamak zorundadır.

- - - Güncellendi - - -

Bilirsiniz, Üniversitelerde zaman zaman paralı eğitim, harçlar ve bir takım olumsuzluklar gibi sıkıntı veren olaylar üniversite öğrencileri tarafından protesto edilir.
Benim anlamadığım, bu gibi olaylara destek vermemiz gerekirken, neden onlara tepki gösterip satırla, sopayla, döner bıçaklarıyla saldırılır?
 
Türkiye Milliyetçiliği gerçekten bu ülkeye ve bu ülkenin insanına değer veriyorsa, ekonomi politiğini bir avuç sermayenin çıkarlarından yana değil, özellikle bu ülkenin yaşam kaynağı, dinamikleri ve çoğunluğu olan işsizin, işçinin, köylünün ve tüm emekçilerin çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırmalıdır.

- - - Güncellendi - - -

Kapitalizm ekseninde katkılarımızla, emeğimizle, alın terimizle güçlenen sermaye bize neyi nasıl yapmamızı, nasıl yaşamamızı reva görüyorsa öyle yapmak, öyle yaşamak zorunda bırakılıyoruz.
 
Yoksul insan, kendisini değersiz, mahcup ve esir insan olarak hisseder.
Hiçbir toplumda söz hakkı elde edemez.
Sözlerinin hiçbir değeri yoktur.
Haklı olduğu durumlarda bile susturulması kolaydır.
Başı sürekli aşağıdadır.
Kısacası yoksul insan, kapitalizmde bir hiçtir.

- - - Güncellendi - - -

Yoksullar, zenginlerin bulunduğu ortama sokulmazlar.
Tipiyle olsun, giyimiyle olsun, cebindeki paranın miktarıyla olsun;
zenginlerin bölgesine, ortamına uyulmadığı gerekçesiyle uzaklaştırılırlar.
Bu tür eşitsizlikleri, insanlık dışı etkenleri, kapitalist düzenin her alanında görmek mümkündür.
 
Kapitalizme özgü deyimlerdendir; ''insanlara güven olmaz'' deyimi.
Ben bunun nedenini sistemin riskli yaşamına, haramiliğine, menfaatçılığına, bencilliğine, çıkarcılığına, gözü doymazlığına bağlıyorum.
Kısacası kapitalizmin sosyolojik nedenlerinden kaynaklanan BENCİLLİK, ÇARESİZLİK ve RİSK sebebiyle böyle bir söylem doğmuştur.
Aksi halde insanlara güvenmemek için biyolojik bir nedenin olduğunu düşünmüyorum.

Bu bağlamda insanlar arasındaki güvensizlik meselesinin temel kaynağı KAPİTALİZM VE TEFERRUATLARIDIR diyorum.
 
Son düzenleme:
Terörizmin dünyayı kan gölüne çevirmesi için elinden geleni ardına koymayanların aynı zamanda bu durumu protesto etmesi riyakarlığı beni kandıramamıştır.
Bu sahtekarlara sakın inanmayınız.
Çünkü onlar hem silah üretir, hem de bunu pazarlamak için ülkeler arası savaşlar çıkarır, terörizm yaratır ve bu sayede silah tüccarlarına omuz verirler.
Hem de barıştan söz eder, sözüm ona terörizmi kınarlar...

Ne demiştik:

KAPİTALİZM, SİLAH ÜRETİR, MERMİ ÜRETİR, BOMBA ÜRETİR;
ELBETTE BUNLARIN TÜKETİMİ İÇİN ORTAM HAZIRLAYACAKTIR.
 
Son düzenleme:
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst