Ehliyet Nasıl Değiştirilir?

Ehliyet Nasıl Değiştirilir?,Ehliyet nasıl yenilenir?,ehliyet değiştirme

Sürücü Belgesi Değiştirmek İçin Ne yapmalıyız?

Ehliyet değiştirmek isteyen kullanıcılar bu işlem için şart koşulan belgeleri eksiksiz tamamlayarak onlarla birlikte Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne gidip başvurmalıdır.

Ehliyet Değişikliği için gerekli evraklar şunlardır;

1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitap edilerek kaleme alınmış bir dilekçe.
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve kendisi
3. Daha önceki sürü belgesinde belirtilmemişse, kan grubu belgesi
4. İki tane güncel fotoğraf
5. Eski Sürücü belgesi
6. Kimlikte önceki ehliyete göre değişiklikler olmuşsa bunu ispatlayan belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı gibi)
7. Sürücü belge ücreti için istenen 67.00 TL

Ehliyet değiştirmek için yazılacak dilekçe örneği

Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitap edilerek kaleme alınmış bir dilekçe örneği

TRAFIK TESCIL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE.
Sahibi olduğum .. seri nolu .. adıma kayıtlı ehliyetimin sebeplerden dolayı yenilenmesi veya değiştirilmesi talebimi tarafınıza bildirir ve arz ederim. /./.

Adres: İmza
Adı-Soyadı
 
Üst