• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Ev Sahibi Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi örneği ,Ev Sahibi Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAAHHÜT EDEN(KİRACI): ........................................ ...............................................................


MAL SAHİBİ (KİRALAYAN):.............................. ...................................................................


TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................... ................................................................................................................................................................


TAHLİYE TARİHİ: ...../...../.....


Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı Gayrımenkul kiraları Hakkındaki Kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.


TAAHHÜT TARİHİ :......../......../.............


TAAHHÜT EDEN : ...............................


İMZASI : ......................................
 
Üst