Kazım Karabekir'in 1 MAYIS Bildirisi

KARABEKİRİN GENELGE HALİNE GETİRDİĞİ 1 MAYIS BİLDİRİSİ

(1 Mayıs 1920)

Ameleler!
1 Mayısta elinizdeki çekicinizi örs üzerine değil, beynelmilel burjuvazi üzerine vuruyorsunuz. Darbenin kuvvetli olması nisbetinde zafer de daha yakındır. Büyük amele ordusunun askerleri için çekiç ve balta lazımdır.

Sanayi adamları! 1 Mayısın kendinize yeni bir hayatın başlangıcı olmasını imkân altına almalısınız.

*Dülgerler! * Ker******inizle kırmızı cumhuriyet binasını inşa etmelisiniz.

Demirciler! Büyük mesai taraftarlığına ve son düşman aleyhine de silah hazırlamalısınız.

*Makinacılar! * Açlığa ve sefalete karşı amelelerin mücadele edebilmesi için müsait çıraklar yetiştirmelisiniz. Siz katarlarınızı büyük hürriyetin mevcut olduğu tarafa tahrik ediniz.

Köylüler! İnkişaf eden gençlik için sizin ekmeğiniz kan ve kuvvet hazırlayacaktır.

*Muharrirler ve şairler! * Avam muharebesi hakkında dünyaya tehdit eden mısra okumalısınız. Ve serbest mesai için hürriyetçi şiirler iinşat etmelisiniz.

*Kırmızı askerler! * Silahlarınız elinizde olduğu halde sosyalizm aleyhine davranan düşmanlarınızla son harbinizi bitirmelisiniz.

(İstiklal Harbiliz, 1969, s. 654)
kaynak: odatv.com
 
Üst