• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Kira İhtar Dilekçesi

Kira İhtar Dilekçesi örneği

Kira İhtar Dilekçesi nasıl yazılır?

Kiracınız, kiaraya verdiğiniz gayrimenkulünüzün kira bedelini ödemiyorsa, kiracı tahliyesi ihtarnamesi göndererek hukuki yollarla hem evinizin tahliyesini hem de söz konusu kira borçlarını talep edebiliyorsunuz.

İHTARNAME
İHTAR EDEN : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
KONU : Kira bedelinin ödenmesi ihtarı

AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda â¦/â¦/⦠tarihli yazılı kira mukavelesi gereği aylık ⦠TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.
2- Her ayın â¦ile â¦. arasında Bankaya yatırmanız gereken ⦠TL kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.
3- ⦠TL kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz takdirde Borçlar Kanunu 260. maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.
SONUÇ VE İSTEM : İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ⦠TL kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Sayın Noter;
Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. â¦/â¦/â¦

İhtar Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
 
Üst