• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Cemerat!

CEMERAT!

Mehmet Necati GÜNGÖR

Hac ibadetinin en önemli ritüelidir Cemerat.

Hacca gidenler bilirler.

Arafat tan sonra Müzdelife ye geçilir, orada nohut büyüklüğünde 70 küsur taş toplanır.

Ki, şeytana atılan taş kazara insanların kafasına değerse hasara yol açmasın.

Cemerat ın açık anlamı şeytan taşlamaktır.

Orada, şeytanı sembolize eden bir sütun vardır.

Hacı adayları o sütuna taş atarak, aslında kendi nefislerine gizlenmiş olan şeytanı taşlarlar.

Şeytan, oğlu İsmail i Allah a kurban etmek üzere yola çıkan İbrahim e üç defa göründü. O da kendini vazgeçirmek isteyen şeytanı üç defa taşladı.

Şeytan taşlama ritüeli, kulun Allah a teslimiyetinin sınanmasıdır.

İmam Gazali, Eğer sembolün sembolize ettiği hakikati göz ardı ederseniz, manzara çocuk oyunu gibi görünür.

Sembolize ettiği hakikati dikkate alırsanız;

Birinci olarak; Allah a teslimiyettir.

İkinci olarak; Nefse muhalefettir.

Üçüncü olarak; tövbe ve istiğfar etmektir.

Dördüncü olarak; şer güçlerle mücadele etmektir.

Bütün bunlara Allah ın huzurunda söz vermektir!

Şeytan taşlamak için ille de hacca gidip hacı olmanız şart değildir.

O, göğüs kafesinizin içinde bir yerlerde gizlidir.

Aklınıza kötü bir fikir, kötü bir fiil, kısaca bir hin oğlu hinlik geldiğinde yapacağınız ilk iş onu taşlamak olmalıdır.

Şu içinde bulunduğumuz karambole bakınız:

Kim kimi taşlıyor?

Şimdi onu bir kutu temsil ediyor.

Muhalefet kutuyu, iktidarsa kutuya taş atanları.

Biz de kafamızı saklamaya çalışıyoruz. Karşılıklı atılan taşlardan zarar görmeyelim diye.

Cemerat ın bir anlamı da cemreler dir.

Baharın müjdecisidirler.

Şubat ayında düşmeye başlarlar.

Önce havaya, sonra suya, sonra toprağa

Yedi gün aralıklarla sıcaklıkların yükselişini hissettirirler.

Şubat, Mart tan öncedir.

Cemrelerden sonra ülkeme bahar gelecek.

Az sabır
 
Üst