Gök 7 Kat Mı?

7 Kat Gök

İslamdaki astronomi anlayışını modern bilimle kıyaslamaya çalışan çok dindar bulabilirsiniz. Hatta bir sürü kuran mucizesi(!) ortaya atılmakta... Hepsine ayrı ayrı cevap verilebilir gerçi ama şu an o konuda durmayı planlamıyorum. Bu yazıda 7 kat gök anlayışı üzerinde durulacak.

7 kat gök anlayışı Aristotoles tarafından M.Ö 300'lü yıllarda ortaya atılmıştı (Aristotalesten önceki birkaç miti saymazsak). Bu görüşe göre evrenin bir tavanı vardı ve tavandan tabana gök 7 kattan oluşuyordu. Aristotalese göre evren sonsuzdu bu sebeple 7 kat gök görüşünün kaynağında tanrıya yer yoktu...

7 kat gök şansa bakın ki tevratta geçmez. Çünkü tevrat bu görüşün ortaya atılmasından önce yazılmıştı.İncilde de bahsedilmez: İncil de İsanın hayatını anlattığı için anlatılması mantıklı değildi. Ama kuranda 7 kat gök anlayışı mevcuttur.
*Nuh15: "Allahın, GÖĞÜ YEDİ KAT ÜZERİNE nasıl yarattığını görmez misiniz?"
*Mülk3:Gökleri YEDİ KAT üzerine yaratan Odur... Örnekler sıralanabilir

Tevratta 7 kat gökten bahsetmeyen tanrı yeni kitabında (şansa bakın ki) yazmaya karar verir. Bu olayın dinsel açıdan mantıklı bir açıklamasını pek bulmadığımı söyleyebilirim. Belki "Tevrat tahrif edilmiştir" itirazını duyarım ki o da apayrı bir yazı yazmamı gerektirir.
Bir diğer yandan kutsal kitapların insan yazımı olduğunu düşünürsek bunu açıklamak kolay olacaktır: Bu düşünce daha önce bilimsel olarak ortaya atılmamıştı...

Belirtmeden edemeyeceğim bir konu var ki: her ne kadar tevratta ve incilde bahsedilmese de hristiyanlık ve yahudiliğe de çarpıtılarak geçmiştir Aristotalesin evren modeli. Çarpıtılarak diyorum çünkü Aristotales'ten farklı olarak 7. kattaki tavanın sonunda tanrının sarayı(arş) vardır ve tanrı orda oturuyordur Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamda...

Şimdi zamanda biraz ileriye gitmeye ne dersiniz: Kopernik Devrimine... Aristotales evren anlayışının yavaş yavaş çökmeye başlayacağı devrim... 7 kat gök düşüncesinin yerini güneş merkezli evrene bırakacağı yepyeni bir sistem: Kopernik Kuramı.

7 kat gök anlayışını benimseyen dini çevrelerden, güneş merkezli sisteme çok büyük tepkiler geldi Batı dünyasından. Çünkü artık 7 kat gök dinsel bir inanç haline dönüşmüştü. Galilei ve Bruno bu görüşleri yüzünden Engizisyon mahkemeleri tarafından yargılandılar mesela..

Peki ya İslam ? İslami çevreler nasıl bir tepki gösterdi buna ? Mantıksal düşünürsek Kuran bile yer alan bu düşüncenin çöküşüne İslami çevrelerin daha çok tepki vermesi gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Çünkü o dönemde islam dünyası akılcı düşünmeyi bir kenara atmış, ilgisini cennet ve cehenneme odaklamıştı. Gökbilimle sadece namaz saatlerini vb konuları öğrenmek için uğraşılan bir dönemdi. Dönemin saygın gökbilimcisi varsa : Takuyyiddin idi. Fakat onun rasathanesi dini baskılar sonucu yıkılmıştı. Dindarlara göre gökyüzüne bakarak tanrının işine karıştığı için Takuyyiddin günaha giriyordu...

Asıl konumuza dönmek gerekirse 7 kat gök anlayışı 600 lü yıllarda kabul edilen bir görüş olduğu için Kuranda bulmamız çok doğal fakat tanrı tarafından gönderilen bir kitapta bulunmaması gereken bir tabir. Çünkü artık biliyoruz ki 7 kat gök anlayışı antik ve yanlış bir düşünce... Yani tanrı tevratta yaptığı gibi bu konudan bahsetmemeliydi ya da Kuran insan yazımı...

Durumu kurtarmaya çalışan dindarlar elbette ki mevcut."Modern bilim bize göğün yedi kat olduğunu kanıtladı"diyip atmosferden 7 kat sayanlar ve bu gibi görüşler havada uçuşurken bu konuya da noktayı koymak istiyorum:

Atmosfer 7 değil 5 kattır

1-Traposfer
2-Stratosfer
3-Mezosfer
4-Termosfer
5-Ekzosfer


alfa-sorgulama.blogspot.com
Kimi dini yazılarda bunlara yalan yanlış eklemeler yapılabiliyor ama malesef gerçek bu...
 
Üst