Perspektif Çizim Teknikleri

Perspektif Çizim Teknikleri,Mekan Çizimleri ,Perspektif Teknikleri

Perspektif nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde yani 2 boyuta indirgeyerek göstermeye yarayan bir iz düşümdür.Teknik bir çizimdir. Nesnenin gözlemciye göre olan posizyonunun ve uzaklığının etkileri esas alınarak perspektif çizimi yapılır. Söz konusu çizimler gözlemcide biçim ve orantı bakımından renklerden bağımsız olarak 3 boyutlu bir gerçeklik izlenimi yaratmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken

Uzaysal gerçeklik
Gözlemci
Düz bir yüzey

Dönüşüm stili (bu seçim akımlar doğrultusunda yapılabilir; sembolizm dışavurumculuk kübizm vb.)

Bu dönüşüm stili perspektif çok ve çeşitli olacağına göre bunları şu şekilde ayırt edebiliriz:

Uzaysal perspektif cinsi yani ırkidir 3 boyutlu bir alanı sadece iki boyutlu bir yüzey üzerinde resmetmeyi amaçlayan çizim tekniğidir.

Çizgisel perspektif nesnelerin boyutlarını ve şeklini aynen bulundukları uzaklığa göre göstermeyi amaçlar.

O halde bir nesnenin perspektif görünümünü çizmek için birçok yöntem vardır. Belirli bir tekniği izleyerek yapılan perspektif çizimi kolaylaştırmak içinse Orta Çağdan beri varolan taslak aletlerine perspektograf denir. Buna rağmen fotograf tekniğinin icadı perspektifin çizim tekniği olarak kullanılması açısından pek bir şey değiştirmez. Çünkü burada mevzu doğayı taklit etmek değildir. Bu grafiksel ifade tekniği için birçok yöntem birarada bulunur : kaçış çizgili perspektif kaçış noktalı perspektif ters perpektif paralel perspektif... Bazı çizimler aynı perspektif yöntemlerini sadece hayali dünyayı değil gerçeküstü alanları göstermek için de kullanır.

Perspektifte ufuk çizgisi ( zemin çizgisi ) ufuk düzlemi görme noktası(esas nokta) karşıdan görünen çizgiler kaçış noktalarıkaçan çizgiler gibi tanımlar yer alır.

çizgi perspektifi: paralel çizgilerin sonsuzda birleşmesi yani küçülmesidir.
renk perspektifi: ışık değiştikçe ve cisimler bizden uzaklaştıkça renklerin değişim göstermesine denir.
 
Üst