• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Sosyalist Devrimlerde Ölümler

Sosyalist Devrimlerde Ölümler

Sosyalist Devrimlerde İnsanlar Neden Ölür?

Bilindiği gibi tüm devrimlerde insanlar ölürler, öldürülürler.
Bunun nedeni ise kitlelerin arzu ettikleri yaşam düzenini egemen kılmak istemesidir.
Çok nadir olsa da hemen hemen tüm dünya ülkelerinde devrimler yaşanmıştır ve hepsinde de insanlar ölmüştür.
Devrimlerde bu gibi öldürüşmeler kaçınılmaz bir kural gibidir.
Çünkü karşıt kitlelerin karşı karşıya gelmesidir söz konusu olan bu durum.

Devrimler neden ve ne amaçla yapılmıştır?

Ülkelerde gerçekleşen devrimlerin mutlaka nedenleri vardır.
Kimi dini inancı adına, kimi kapitalist düzen adına, kimileri de sosyalizm adına devrimler yapmışlardır.

Özetleyecek olursak:

Dini inanç adına yapılan devrimler; sözde dini inancını egemen kılmak isteyenlerin özel mülkiyete ve dolayısıyla sömürüye dayalı ekonomik yapılanmayı hayata geçirmek isteyen ve azınlıkta olan dinci burjuvazinin önderliğinde yapılan devrimlerdir.
Bu devrimin gerçek sahipleri ezilen ve sömürülen halk değil, inançlarından dolayı kandırılan, dini ve halkı sömüren dinci burjuvazi ve yandaşlarının devrimidir.
Dolayısıyla sadece kendileri gibi düşünen ve bu egemenliğe teslim olanların yaşama şansı vardır.

Kapitalist devrimler; sözde demokrasi yanlısı olanların özel mülkiyete ve dolayısıyla sömürüye dayalı ekonomik yapılanmayı hayata geçirmek isteyen burjuvazi önderliğinde ve egemenliğinde yapılan devrimlerdir.
Bu devrimin gerçek sahipleri ezilen ve sömürülen halk değil, dini ve milliyeti ön plana çıkaran ve halkı sömürmek isteyen burjuvazi ve kandırılan yandaşların devrimidir.
Kapitalist devrimlerde kapitalizm yanlısı olan ve kapitalist ekonomik modele destek verenlerin yaşama şansları vardır.

Sosyalist devrimler; işçi sınıfının yani çoğunlukta olan ezilen ve sömürülenlerin zincirleri kopardığı sosyal parlamalardır.
Egemenliğin çoğunlukta olmasını isteyen halkın hâkimiyetine, toplumsal mülkiyete, eşitliğe ve dolayısıyla çoğunlukta olan halkın halk adına gerçekleştirme amacına yönelik devrimlerdir.
Sosyalist devrimlerde özel mülkiyet yoktur.
Bunun amacı ise insanların birbirini sömürme veya köle gibi kullanma imkânını ellerinden almaktır.
Bu devrimin gerçek sahipleri çoğunlukta olan halktır.
Sosyalist devrimler din, dil, ırk, milliyet farlılığı gözetmeyen çoğunluğun sadece kan emicilerin boyunduruğundan ve sömürüsünden kurtulmak için gerçekleştirdikleri devrimlerdir.

Sosyalist devrimlerin amacı

Bildiğimiz gibi sosyalist devrimlerin temel amacı mülkiyetin toplumsallaşmasıdır.
Ve sosyalist devrimler halkların kapitalizmin tahakküm ve zulmünden kurtulması ve özgürleşmesi için yapılır.
Sosyalizmin amacına yönelik devrimlerin ne anlam ifade ettiğini kavradığımız takdirde devrimin ezilen ve sömürülen halkın ezen ve sömüren mülk sahibi burjuvaziye karşı yapıldığını rahatlıkla anlayabiliriz.

Peki, bu devrimler haksız bir devrim midir?

Sosyalist devrimler kesinlikle haksız ve yersiz devrimler değildir.
Çünkü amaç bellidir.
Sermayenin savaşlara, sefalete, sömürüye, gericiliğe mahkum ettiği halkın itirazıdır.
Bu nedenle sosyalist devrimler doğru ve tüm insanlığı kucakladığı için yapılması gereken haklı devrimlerdir.

Sosyalist devrimlerde ölenlere ilişkin rakamlar doğru mudur?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki kapitalist dünya kayıtlarında ve medyasında ölen insanlara ilişkin rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Gerçekleri yansıtmış olsa bile bunu yapanlar sosyalistler ve sosyalist devrimlere katılanlar deği,l egemen kapitalistlerdir.
Ölenlere ilişkin rakamların 5 e 10 a katlanarak ifade edilmesi sosyalizmi yani halkın egemenliğini istemeyen ve insanları bu harekete karşı soğutmak isteyen burjuvazinin, sosyalistler üzerine yıkma yalanlarından başka şey değildir.
Çünkü sosyalizmin yaşama geçmesi kan emicilerin rahatlığını, keyfini ve neşesini bozmaktadır.
Bu nedenle sosyalizm ve sosyalist devrimler muhalifler tarafından sürekli karalanmakta ve insanlar yanlış bilgilendirilerek sosyalizmin baş mimarı olan emekçi ve işçi sınıfını gözü dönmüş birer katil olarak lanse etmektedirler.
Gerçekler ise kesinlikle böyle değildir.
Bunu öğrenmenin en basit ve doğru yolu Sosyalizm ve Komünizm hakkında gerçekten bilgi sahibi olmaktır.

Sosyalist devrimleri yapanlar kimlerdir?

Sosyalist devrimleri gerçekleştirenler yoksullar, çaresizler, köylüler kısacası tüm emekçiler ve işçi sınıfıdır.
Bildiğimiz gibi bir ülkedeki sosyalistlerin sayısal oranı yüzde 3-5 civarındadır.
Bu oranla devrim gerçekleşemeyeceğine göre kimlerdir bu devrimi yapanlar.

Şöyle sıralanabilir:

* Sosyalistler (% 3-5 falan)
* Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler
* Sağcılar, milliyetçiler, solcular, sosyal demokratlar
* İşçiler, köylüler, emekçiler
* Ezilenler, sömürülenler, esaret altında olanlar
* Yoksullar, açlar, haksızlığa uğrayanlar
* Adil insanlar, akıllı insanlar, aydınlar

Görüldüğü gibi sosyalist devrimi gerçekleştirenler yalnızca sosyalistler değil, her kesimden katılan farklı düşüncedeki kitlelerdir.
Çünkü sosyalistlerin oranı belli %3-5 hadi abartalım % 10 olsun.
Yüzde 10 la devrim mi gerçekleşirmiş?

Peki, sosyalist devrimlerde ölenler, öldürenler kimlerdir?

Gelelim konumuzun özüne:
Sosyalist devrimlerde insanlar neden öldü, öldürüldü?
Ölenler ve öldürenler kimlerdi?

* Sosyalist devrimlerde ölenler sosyalistler ve yukarıda listesi yapılan sosyalizmi isteyen kitlelerdir.
* Öldürenler ise kapitalist devletin ordusu ve devletin silahını elinde bulunduran mevcut sömürücü düzenin burjuvazisidir.
* Bu devrimlerde kapitalist ve yandaşlarından 1 kişi ölmüşse, karşılığında sosyalist ve taraftarlarından 50 kişi öldürülmüştür.
* Devrimi gerçekleştirmek isteyen halk çoğunlukta olduğu için binlerce-onbinlerce kayıp vererek halkın iktidarını kurarlar.
* Çünkü hiçbir silah kenetlenmiş halktan güçlü değildir.

Sonuç itibariyle tüm bu rasyonel gerçeklerden yola çıkarak genel durumu değerlendirdiğimizde, Sosyalist Devrimlerde ölen insanları öldürenler sosyalistler değil, mevcut kapitalist devletin tüm imkanlarını elinde bulunduran burjuvazi, onun ordusu ve yandaşlarıdır.

SOSYALİST
 
Sosyalist, bu yazdiklarina sen inandin mi..?

Komünizm i isteyen fakir fukara emekci isci sinifi da öldürülenlerin % 99 u bunlardan oldu..?

Komünizmin katlettigi insan sayisi 1oo milyonu gecmis sen kalkmis öldürülenler zaten komünistlerdi diyorsun...

Onuda gec Ne icin yapilirsa yapilsin devrimleri ve bu devrim icin katledilenleri elestiriyorsun, eyvallah bunda hem fikiriz ama hemen pesinden Komünizm devrimi Bolsevik devrimi gibi devrimlerde öldürülen katledilen yüzmilyonlarca insanin katledilmesini mesru göstermeye devrimlerde olur böyle seyler demeye kalkiyorsun..

Bu senin insan ve hayatina verdigin deger mi..? Yoksa Komünizmin sana yükledigi enjekte ettigi aslinda Komünizm in insani hangi degerde gördügünün bir belgesimi..?

Yazik cok yazik...
ben bir müslüman olarak , islam olmayan ama komünizmide kabul etmeyen sirf bu yüzden katledilen Kambocyada Cin de Rusyada ve diger komünizmi getirmek icin can alan canilerin ülkelerindeki katliamlarida tüm diger izm ler icin katledilen insanlariinda insan olarak bu muameleyi hak etmediklerini söylerken sen , Kapitalizm, emperyalizm .... ve diger lerinin insan katli***** demedigini koymazken Komünizm icin digerlerinden kat be kat fazla insan katliamini mesru gösteriyor yada üzerini kapatiyor halâ komünizmi masum göstermeye calisiyorsun...
......... YAZIK....!.... Komünizm demekki insanin her melekesini alip götürdügü gibi insan olarak insana deger verme hayatina saygi duyma gibi özelligide beyinlerden silip , komünizm icin se her sey me$rudur..! ibaresini beyinlere kaziyor...
 
Sosyalist yada komünist devrimlerde Öldürlenler

Kambocya Komünist Partisinin askerleri, birde poz veriyorlar Komünizme karsi cikanin hali budur diye...
35522.jpg
 
Sosyalist Devrimlerde Ölümler

Sosyalist devrimler kesinlikle haksız ve yersiz devrimler değildir.
Çünkü amaç bellidir.
Sermayenin savaşlara, sefalete, sömürüye, gericiliğe mahkum ettiği halkın itirazıdır.
Bu nedenle sosyalist devrimler doğru ve tüm insanlığı kucakladığı için yapılması gereken haklı devrimlerdir.

Sosyalist devrimleri yapanlar kimlerdir?

Şöyle sıralanabilir:

* Sosyalistler (% 3-5 falan)
* Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler
* Sağcılar, milliyetçiler, solcular, sosyal demokratlar
* İşçiler, köylüler, emekçiler
* Ezilenler, sömürülenler, esaret altında olanlar
* Yoksullar, açlar, haksızlığa uğrayanlar
* Adil insanlar, akıllı insanlar, aydınlar

...sosyalist devrimi gerçekleştirenler yalnızca sosyalistler değil, her kesimden katılan farklı düşüncedeki kitlelerdir.
Çünkü sosyalistlerin oranı belli %3-5 hadi abartalım % 10 olsun.
Yüzde 10 la devrim mi gerçekleşirmiş?

Peki, sosyalist devrimlerde ölenler, öldürenler kimlerdir?


* Sosyalist devrimlerde ölenler sosyalistler ve yukarıda listesi yapılan sosyalizmi isteyen kitlelerdir.
* Öldürenler ise kapitalist devletin ordusu ve devletin silahını elinde bulunduran mevcut sömürücü düzenin burjuvazisidir.
* Bu devrimlerde kapitalist ve yandaşlarından 1 kişi ölmüşse, karşılığında sosyalist ve taraftarlarından 50 kişi öldürülmüştür.

Sonuç itibariyle Sosyalist Devrimlerde ölen insanları öldürenler sosyalistler değil, mevcut kapitalist devletin tüm imkanlarını elinde bulunduran burjuvazi, onun ordusu ve yandaşlarıdır.
 
Sosyalist, bu yazdiklarina sen inandin mi..?

Komünizm i isteyen fakir fukara emekci isci sinifi da öldürülenlerin % 99 u bunlardan oldu..?

Komünizmin katlettigi insan sayisi 1oo milyonu gecmis sen kalkmis öldürülenler zaten komünistlerdi diyorsun...

Onuda gec Ne icin yapilirsa yapilsin devrimleri ve bu devrim icin katledilenleri elestiriyorsun, eyvallah bunda hem fikiriz ama hemen pesinden Komünizm devrimi Bolsevik devrimi gibi devrimlerde öldürülen katledilen yüzmilyonlarca insanin katledilmesini mesru göstermeye devrimlerde olur böyle seyler demeye kalkiyorsun..

Bu senin insan ve hayatina verdigin deger mi..? Yoksa Komünizmin sana yükledigi enjekte ettigi aslinda Komünizm in insani hangi degerde gördügünün bir belgesimi..?

Yazik cok yazik...
ben bir müslüman olarak , islam olmayan ama komünizmide kabul etmeyen sirf bu yüzden katledilen Kambocyada Cin de Rusyada ve diger komünizmi getirmek icin can alan canilerin ülkelerindeki katliamlarida tüm diger izm ler icin katledilen insanlariinda insan olarak bu muameleyi hak etmediklerini söylerken sen , Kapitalizm, emperyalizm .... ve diger lerinin insan katli***** demedigini koymazken Komünizm icin digerlerinden kat be kat fazla insan katliamini mesru gösteriyor yada üzerini kapatiyor halâ komünizmi masum göstermeye calisiyorsun...
......... YAZIK....!.... Komünizm demekki insanin her melekesini alip götürdügü gibi insan olarak insana deger verme hayatina saygi duyma gibi özelligide beyinlerden silip , komünizm icin se her sey me$rudur..! ibaresini beyinlere kaziyor..
 
Sosyalist Devrimlerde Ölümler
Sosyalist devrimleri yapanlar kimlerdir?
Şöyle sıralanabilir:
* Sosyalistler (% 3-5 falan)
* Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler
* Sağcılar, milliyetçiler, solcular, sosyal demokratlar
* İşçiler, köylüler, emekçiler
* Ezilenler, sömürülenler, esaret altında olanlar
* Yoksullar, açlar, haksızlığa uğrayanlar
* Adil insanlar, akıllı insanlar, aydınlar

Peki, sosyalist devrimlerde ölenler, öldürenler kimlerdir?

* Sosyalist devrimlerde ölenler sosyalistler ve yukarıda listesi yapılan sosyalizmi isteyen kitlelerdir.
* Öldürenler ise kapitalist devletin ordusu ve devletin silahını elinde bulunduran mevcut sömürücü düzenin burjuvazisidir.
 
Ne dedigini bilse birsey diyecekte , sosyalist te bilmiyor ne dedigini , ortada 1 degil 1000 degil yüzmilyonlarca komünistlerin ve komünizmin katlettigi insan bizim sosyalistin gözünün icine bakiyor , sosyalist diyor ki yook..! komünizm insan öldürmez...!!! Ama baska konularda komünistlerin yaptigi kanli devrimler sözkonusu olursa eeee ne yanii hangi devrim kansiz olmus ki....? der

Sosyalist taze taze sicagi sicagina sen önümüzdeki ay Almanya ya gel Nasyonel Sosyalistlerin 9 u Türk 11 kisiyi nasil öldürdüklerinin davasi var... belki birilerinin seni ikna etmesine gerek kalmaz sosyalistlerin , komünistlerin nasil zevk ala ala masum insanlari katlettiklerinin itiraflarini kulaginla dinlersin....

Ama yok yok... Komünizm insan öldürmez...!!!! kesin bunlar dincidir adamlari öldürmüslerdir komünizme iftira atalim diye biz komünistiz diye teslim olmuslardir.... Kesin komünizme bir komplo var bu iste...
Degil mi Sosyalist...
 
Sosyalist Devrimlerde Ölümler

Sosyalist devrimleri yapanlar kimlerdir?


Sosyalist devrimleri gerçekleştirenler yoksullar, çaresizler, köylüler kısacası tüm emekçiler ve işçi sınıfıdır.
Bildiğimiz gibi bir ülkedeki sosyalistlerin sayısal oranı yüzde 3-5 civarındadır.
Bu oranla devrim gerçekleşemeyeceğine göre kimlerdir bu devrimi yapanlar.

Şöyle sıralanabilir:

* Sosyalistler (% 3-5 falan)
* Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler
* Sağcılar, milliyetçiler, solcular, sosyal demokratlar
* İşçiler, köylüler, emekçiler
* Ezilenler, sömürülenler, esaret altında olanlar
* Yoksullar, açlar, haksızlığa uğrayanlar
* Adil insanlar, akıllı insanlar, aydınlar

Görüldüğü gibi sosyalist devrimi gerçekleştirenler yalnızca sosyalistler değil, her kesimden katılan farklı düşüncedeki kitlelerdir.

SOSYALİST
Yukarıda yapmış olduğum tespitin ne derece doğru bir tespit olduğunu GEZİ PARKI DİRENİŞİ örneğinde gördük.
Şayet bir devrim gerçekleşecek olsaydı bu devrimi yapacak olan o farklı düşüncedeki insanlar olacaktı.
GEZİ PARKI DİRENİŞİ'ni ve akabindeki eylemleri gerçekleştirenler aşağıdaki alıntıda da belirtildiği gibi;
* Sosyalistler, komünistler
* Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler
* Sağcılar, milliyetçiler, solcular, sosyal demokratlar
* İşçiler, köylüler, emekçiler
* Ezilenler, sömürülenler, esaret altında olanlar
* Yoksullar, açlar, haksızlığa uğrayanlar
* Adil insanlar, akıllı insanlar, aydınlar, vs.
dır.
Tabi bu arada katliamların kimler tarafından yapıldığını da çok net bir şekilde izliyoruz.
 
Salla salla , bir elinde orak digerinde cekec salla dur... Stalin Kasigi ile mao mamasi yiyen birinin kendi fikride zikride yoktur... Dolayisiyla Fikra niyetine okuruz yazdiklarini hani bizler göbegini kasiyan adamlariz ya nede olsa okudukca göbegimizi kasiriz.. : - ))
 
Üst