• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Ara Form veya Geçiş Formu Nedir?

Ara Form veya Geçiş Formu Nedir?

Geçiş formu denilen şey aslında taksonomik ihtiyaçlar çerçevesinde yapılmış yapay bir ayrımdır.
Yani doğada gelmiş ve geçmiş her canlı başlı başına varolmuş ve bir nihai amaç doğrultusunda evrilmiş değildir.
Temel olarak söylemek gerekirse, sınıflandırmada, iki ana tür arasındaki geçiş dönemine ait canlılara ait fosil kayıtlarını işaret etmektedir.
Elbetteki bu iki ana tür uzun dönem varlıklarını, üremelerini sürdürebilen verimli türleri ifade etmektedir.

Ara Form Örnekleri

Archaeopteryx

148-150 milyon yıl önce yaşamış olan ve Darwinin Türlerin Kökeni nin yayınlanmasından 2 yıl sonra bulunmuş olan (1861) dinazorlarla kuşlar arasında yer alan bir ara form örneğidir. Türe ait toplam 11 tane fosil bulunmuştur.

Küçük theropod dinazorlarla, kuşlarla olduğundan daha fazla ortak özelliği olmasına rağmen evrim karşıtları tarafından ısrarla nesli tükenmiş bir kuş olarak algılanmaktadır. Dinazorlara benzer keskin dişleri, 3 tırnaklı pençeleri, uzun kemikli bir kuyruğu, öldürücü pençe adı da verilen ikinci ayak parmağı ve birçok başka iskeletssel benzerlikleri vardır. Ama bunun yanında uçuş tüyleri de vardır, bu nedenle kuş ile dinazor arası bir canlıdır.

Odontochelys semitestacea

Çinde bulunan 220 milyon yıllık sucul bir kaplumbağadır.
Ancak günümüz kaplumbağalarının aksine dişleri vardır, kaburgaları düz ve geniştir, kuyruğu çok daha uzundur ancak hepsinden ilginci yarım kabuğu vardır; karnı plastron adı verilen ve modern deniz kaplumbağalarınınkine benzeyen bir kabukla kaplıdır. Fakat kabuğun karapaks adı verilen sırt kısmından yoksundur. Yani yarım kabuklu bir kaplumbağadır ve mükemmel bir ara form örneğidir.

Tiktaalik Rosae

375 milyon yıl önce yaşamış, ilk fosil 2004′te Kanadada bulunmuştur. Balıktan kara canlısına, yani tetrapod (4 ayaklı) canlılara geçişi temsil eden örneklerden biridir.

Tiktaalik hem ilkel balıklarla, hem de ilk tetrapodlarla ortak özellikler taşır. İlk bakışta, balıklarla ortak özellikleri dikkat çeker: Yüzgeçler, solungaçlar, pullar gibi.Ama aynı zamanda tıpkı timsahlarda olduğu gibi kafası yassıdır ve gözleri kafasının üzerindedir, omuzları kafatasına bağlı değildir, böylece boynunu çevirebilir, ki bu da balıklarda olmayan bir özelliktir. Ayrıca karada solunuma yardımcı olmayı ve vücudu destekelemeye yarayan ve de ilk tetrapodlarda görülen kaburgalara sahiptir.

Tiktaalikin karada yürüyüp yürüyemediğine dair farklı görüşler olsa da, genel kabul gören görüş; bir amfibiyen gibi yürüyemediği, hayatını daha çok sığ sularda geçirdiği, zaman zaman da ön uzuvlarıyla karaya sürünerek çıkıp avlanıp suya geri girdiği yönündedir.

Ambulocetus

Yürüyen balina da denilen Ambulocetus, balina evriminde temel bir ara form örneğidir. 49-50 milyon yıl önce yaşamıştır. Balinaların, kara canlılarından evrimleştiğine dair bir geçiş formudur.

3 metrelik bir memeli timsaha benzetilebilecek olan bu canlı, arka ayakları karada yürümektense yüzmeye daha elverişli olduğu için açıkça bir amfibiyendi. Tıpkı balinalar gibi sırtını dikine hareket ettirerek yüzerdi. Dişlerinden yapılan kimyasal çalışmalara göre tatlı ve tuzlu su arasında geçiş yapabilme özelliği vardı. Dış kulağa sahip değildi, karada avını bulmak için kafasını yere dayıyor olabilirdi. Bilim adamları Ambulocetusu ilkel bir balina olarak kabul eder çünkü onlarla aynı sucul adaptasyonlara sahiptir: Suyun altında yutkunmasına yarayan bir burnu ve su altında işitmeye yarayan, balinalarınkine benzer periyotik kemikleri vardır. Ayrıca dişleri de ilkel cetaceanlara benzer. Not: cetacean = memeli deniz hayvanları

Ayrıca balina evriminde şu türler de sayılmalıdır: Indohyus, Basilosaurus, Dorudon , Zeuglodon

Anchiornis huxleyi

Anchiornis huxleyinin özellikle ayak civarının bol tüylü oluşu, evrime yeni bakış açısı getirmiştir. Araştırmacılara göre, ön ve arka ayakların alt kısımlarıyla kuyruktaki tüyler, dört kanat ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Ancak büyük tüyler, sonraki kuş evrimi sırasında daha da büyürken, arka kanatların tüyleri küçülüp kaybolur.

Fosildeki tüye rengini veren melanozom pigmentlerinin incelenmesi sonucunda, bütün hayat döngüsü boyunca bu canlının aldığı renkler ortaya çıkarılabildi ve böylece, Anchiornis huxleyi, aynı zamanda rengini kesin olarak belirleyebildiğimiz ilk mezozoik dinazor örneği de olmuş oldu.

Dinazorlardan kuşa evrim konusunda önemli bir buluştur, aynı zamanda tüyün evrimine dair de oldukça önemli veriler sağlamıştır.

bilginin detayı: evolusyon.com
 
Şirin Payzın: ŞP
Ergi Deniz Özsoy: EDÖ
Cihat Gündoğdu: CG
Onur Yıldız: OY

ŞP:....... Bu bir soru olarak da gelmiş size "Ara geçiş formu var mı ?"
EDÖ: ....Var hemen göstereyim size.
OY:....... Kuşla dinozor arasında olan hangisi ?
EDÖ: ....Microraptor gui diye bir şey biliyor musun ?
OY:....... Bunların hepsi mükemmel canlılar.
EDÖ:..... Siz bunu biliyor musunuz bil miyor musunuz?
CG: .......Evet biliyorum.
EDÖ:..... Madem biliyorsunuz nedir ?
CG:....... (Kusursuz mükemmel harika işlevi olan sistem tüy vs vs ne dediği anlaşılmıyordu her zaman söyledikleri kelimeleri yazdım )
EDÖ:..... Bir dakka bir şey daha söylüycem. Peki Pitagolomus Darktus diye bir şey biliyor musunuz?
CG:....... Biliyorum, biliyorum
EDÖ:..... Bir dakka. Microraptor gui tüylü dinozor, Pitagolomus Darktus şimdi uydurduğum bir şey. Bilmiyorsunuz yani. Attım az önce "Pitagolomus Darktus" diye biliyoruz dediniz. Hoptus Pipotoroptus desem ona da var diyeceksiniz.

Daha fazlası için:
alfa-sorgulama.blogspot.com
 

meridyen2

Uzaklaştırıldı

Ara Formlar Çıkmazı

Darwin "eğer teorim doğruysa, sayısız ara form fosili bulunmalı" demişti. Oysa evrimciler 140 yıllık çabaya rağmen tek bir tane bile bulamadılar.

Darwin'in zamanından günümüze kadar geçen süre içinde yapılan kazılarda tek bir tane bile ara-geçiş formuna rastlanmadı.

Darwin, ara form fosillerinin var olmadığını, Türlerin Kökeni adlı kitabına eklediği "Jeolojik Kayıtların Eksikliği" başlıklı bölümde kabul etmişti.

Evrim teorisi, canlıların tek bir ortak atadan geldiklerini iddia eder. Teoriye göre canlılar, çok uzun bir zaman içinde birbirine eklenen küçük değişimlerle farklılaşmışlardır.

Eğer bu iddia doğru olsaydı, tarihte, farklı canlı türlerini birbirine bağlayacak çok sayıda "ara tür" yaşamış olması gerekirdi. Örneğin sürüngenler eğer gerçekten kuşlara evrimleşselerdi, tarihte milyarlarca yarı kuş-yarı sürüngen canlı yaşamış olması gerekirdi.

Darwin, teorisine göre fosil kayıtlarının bu "ara-geçiş formları"yla dolu olması gerektiğini biliyordu. Ama hiçbir ara form fosili olmadığının da farkındaydı. Bu yüzden Türlerin Kökeni adlı kitabında bu soruna özel bir bölüm ayırmıştı.

Darwin bu büyük sorunun ilerde aşılacağını, yeni araştırmaların ara form fosillerini ortaya çıkaracağını umuyordu. Ancak Darwin'den bu yana geçen 140 yıldır, evrimciler, tüm çabalarına rağmen tek bir ara form fosili bile bulamadılar. Ünlü evrimci paleontolog Derek Ager, bu gerçeği şöyle itiraf eder:

"Mozaik Canlılar" Ara Form Değildir

Evrimciler tarafından ara-geçiş formu olduğu öne sürülen birkaç örnekten en önemlisi, Archæopteryx isimli fosil kuştur. Evrimciler, Archæopteryx'in dişleri ve tırnakları gibi birkaç bulguya dayanarak, bu canlının sürüngen-kuş arası bir ara-geçiş formu olduğunu iddia ederler. Oysa bir canlı grubunun diğer canlı grubuna ait özellikler barındırması, bir ara form özelliği değildir. Örneğin Avustralya'da yaşayan Platypus, bir memeli olmasına rağmen sürüngenler gibi yumurtlayarak çoğalır. Ayrıca kuşlara benzer bir gagası bulunur. Bilim adamları Platypus gibi canlılara "mozaik canlı" ismini verirler. Mozaik canlıların ara form sayılamayacağı, önde gelen evrimciler tarafından da kabul edilmektedir.

"Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılarız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz."20

Benzer Canlılar Ara Form Değildir

Tarihte, farklı büyüklükte ama benzer canlıların yaşamış olması da bir "ara form" kanıtı değildir. Eğer yandaki farklı ceylan ve geyik türlerinin sadece fosil iskeletleri olsaydı, evrimciler bunları büyükten küçüğe doğru sıralayarak hayali bir evrim şeması oluşturabilirlerdi. Ama bu canlılar birer ara form değil, bağımsız birer canlı türüdür.

Canlıların yeryüzünde aniden oluşmuş olmaları ise, elbette Allah tarafından yaratıldıklarının bir ispatıdır. Evrimci biyolog Douglas Futuyma, "canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir" diyerek bu gerçeği kabul eder.21

Hayali Canlılar​

Evrimcilerin hayallerinde yaşattıkları ara-geçiş formlarının eksik ve kusurlu organlara sahip olması gereklidir. Örneğin kuş ve sürüngen arasındaki bir canlı, yarım kanatlara ve yarım kuş akciğerlerine sahip olmalıdır. Oysa böyle bir canlının ne fosilleri bulunmuştur, ne de yandaki çizimdekine benzer böyle "tuhaf" bir canlının doğada yaşamını sürdürmesi mümkündür. Bulunan tüm fosiller, solda görüldüğü gibi eksiksiz ve mükemmel yapılı canlılara aittir.
 

ARA FORMLAR ÜZERİNE

Madem evrim var neden bir tane bile ara geçiş formu yok? Yaratılışçıların kafasında kurduğu ara geçiş formu düşüncesi yanlış olduğu için bir tane bile ara geçiş formu yok(!). Hiçbir zaman yarı denizanası yarı balık bulunmayacak. Ve ya asla yarı timsah yarı kuş bulunmayacak. Yarı boğa yarı balina gibi bir türün de bulunması imkânsızdır. Çünkü hiçbir zaman bir kuş timsahtan gelmez. Ve ya bir kara canlısı bir anda balinaya dönüşmemiştir. Bununla ilgili Richard Dawkinsin bir sözü aklıma geliyor: Evrimin böcekten bitişik komşulardan birine sıçramasını bekleyebilirsiniz fakat böcekten doğrudan tilki ve ya akrebe dönüşmesini bekleyemezsiniz.

Yarı insan yarı at şeklinde, Yunan Tanrılarının benzeri şekillere sahip bir canlı aramak evrimin öngördüğü formlar değildir ki bunların bulunmayışı evrimi çürütsün. Türleşmeyi Doğal Seçilim başlıklı yazımda daha önce basit haliyle anlatmıştım. Yaratılışçıların kafasındaki türleşme kavramı şudur:
A türü ->ara tür-> ara tür-> ara tür -> B türü
Bu sebepledir ki milyonlarca ara tür görmek isterler. Oysa türleşmede böyle bir durum söz konusu değildir. Türleşme söz konusu olduğunda bir kara canlısının birkaç nesil içerisinde bir yarasaya dönüşmesi fikri kabul edilemez.

Bir A türü düşünün. Bu A türünden iki popülasyon farklı bölgelere göç etmiş olsun. Bu popülasyonlar farklı bölgelerde ortama farklı şekilde adapte olacaktır. Bir yerden sonra artık bu iki popülasyondaki bireyler o kadar değişmişlerdir ki birbirleriyle çiftleşemez olmuşlardır. Artık tek bir A türü değil birçok tür oluşmuştur. A türünden B ve C türleri oluşmuş A türünün (büyük ihtimalle) nesli tükenmiştir. A türü, B ve C türüne dönüşürken(bu olay milyonlarca yılda olmuştur) asla bir ucube ortaya çıkmamıştır. A türündeki canlılar sürekli çeşitli döller oluşturmuştur(uzun/kısa, az tüylü/çok tüylü vs). Yeni oluşan bireyler arasından sürekli yaşayabilenler döl vermiş yaşayamayanlar elenmiştir. Bu şekilde canlılar değişerek zamanla farklı türleri oluşturmuştur. Burada anlatmaya çalıştığım şey evrimde her canlı ara türdür. A türü B ve C türlerine zamanla dönüşmüş olan bir ara türdür. Anlayacağınız ara tür istediğinizde karşınıza ucube, işlevleri yarım yamalak türler çıkmayacaktır.

Homo sapiens(insan) işlevini gayet güzel yapan(ama mükemmel olmayan) bir canlıdır. Milyonlarca yıl sonra Homo Sapiens diye bir tür olmayacak. Onun yerine Homo Novus ve ya farklı bir tür olacak. Yani insan da bir ara tür. Ve tüm diğer canlılar da. Ara tür demek ucube bulun anlamına gelmez.

Sadede gelirsek, ara geçiş formları kısaca bunlar:

Balıktan amfibiyene:
Paleoniscoids, Osteolepis, Acanthostega, Ichthyostega, Eusthenopteron, Tiktaalik, Sterropterygion, Panderichthys, Eryops, Elpistostege, Obruchevichthys, Hynerpeton , Tulerpeton, Labyrinthodonts ,Lungfish (ciğer balığı)

Amfibiyenden sürüngene:
Proterogyrinus, Limnoscelis, Tseajaia, Solenodonsaurus, Hylonomus, Paleothyris, Seymouria

Sürüngenden memeliye:
Paleothyris, Protoclepsydrops haplous, Clepsydrops, Archaeothyris, Varanops, Haptodus, Dimetrodon, Sphenacodon, Biarmosuchia, Procynosuchus, Dvinia, Thrinaxodon, Cynognathus, Diademodon, Probelesodon, Probainognathus, Exaeretodon, Oligokyphus, Kayentatherium, Pachygenelus, Diarthrognathus, Adelobasileus cromptoni, Sinoconodon, Kuehneotherium, Morganucodon, Eozostrodon, Morganucodon, Haldanodon, Peramus, Endotherium, Kielantherium, Aegialodon, Steropodon galmani, Vincelestes neuquenianus, Pariadens kirklandi, Kennalestes, Asioryctes, Cimolestes, Procerberus, Gypsonictops

Dinazordan kuşa:
Allosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Eoraptor, Epidendrosaurus, Herrerasaurus, Ceratosaurus, Allosaurus, Compsognathus, Sinosauropteryx, Protarchaeopteryx, Caudipteryx, Velociraptor, Deinonychus, Oviraptor, Sinovenator, Beipiaosaurus, Lisboasaurus, Sinornithosaurus, Microraptor , Archaeopteryx , Rahonavis, Confuciusornis, Sinornis, Patagopteryx, Ambiortus, Hesperornis, Apsaravis, Ichthyornis, Columba

Ayrıca burada sayısız ara form listelenmiş:
List of transitional fossils - Wikipedia, the free encyclopedia
alfa-sorgulama.blogspot.com
 
Üst